Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2001: Практична бухгалтерія - Консультації << >>

КОНСУЛЬТАЦІЇ

1. Готельний збір не включається до виручки від реалізації

2. При ліквідації підприємства варто враховувати положення нового Закону про банкрутство

3. Дія Порядку реєстрації, опломбування та застосування РРО не поширюється на гральні автомати

4. Сума нестачі розраховується за формулою розрахунку розміру збитків, затвердженою КМУ


1. Готельний збір не включається до виручки від реалізації

Чи входить до складу виручки готельний збір при заповненні Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, що застосовує єдиний податок?

Статтею 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. №56-93 "Про місцеві податки і збори" (із внесеними змінами) визначено, що платниками готельного збору є особи, які проживають у готелях. Готельний збір справляється з осіб, які проживають у готелі, і перераховується до бюджету місцевого самоврядування адміністрацією готелю.

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 03.07.98 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції від 28.06.99 р. №746/99), виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Як уже зазначалося, кошти, які отримує готель, є бюджетними, тобто проходять через його рахунок транзитом, тому, відповідно до норм Указу, не можуть вважатися виручкою від реалізації такого готелю.

Зауважимо, що з такою думкою погоджується ДПАУ у Листі від 29.09.2000 р. №13156/7/18-0317 "Про спрощену систему оподаткування", де вказано: "...Готелі як суб'єкти малого підприємництва для визначення ставки єдиного податку не включають суми готельного збору до виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" .

Щодо відображення сум готельного збору в Книзі обліку доходів і витрат, то Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженим наказом ДПА України від 13.10.98 р. №477 (в редакції від 12.10.99 р. №554), не передбачено графи у Книзі, де б вказувались зазначені суми.

Оскільки сума готельного збору не є виручкою від реалізації і не впливає на суму єдиного податку, то, на нашу думку, в Книзі обліку доходів і витрат ці суми не відображаються.

Віталій ДЗЬОБАН,
бухгалтер-експерт консалтингової групи "ДК"
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua