Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2001: Практична бухгалтерія - Консультації << >>

КОНСУЛЬТАЦІЇ

4. Сума нестачі розраховується за формулою розрахунку розміру збитків, затвердженою КМУ

Як розрахувати суму нестачі, яка відшкодовується матеріально відпові-дальною особою, якщо відомо, що:

- надлишки допоміжних матеріалів - 25 грн;
- нестача основних матеріалів - 30 грн;
- коефіцієнт відшкодування - 2;
- індекс інфляції - 1,025?

Відповідно до пункту 2 Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. №116, розмір збитків визначається за балансовою вартістю цих цінностей (з вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не нижче 50 відсотків балансової вартості на момент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які щомісяця визначає Мінстат, відповідного розміру податку на додану вартість та розміру акцизного збору за формулою:

Рз = [(Бв - А) х Іінф. + ПДВ + Азб.] х 2,

де Рз - розмір збитків (у гривнях); Бв - балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей (у гривнях); А - амортизаційні відрахування (у гривнях); Іінф. - загальний індекс інфляції, який розраховується на підставі визначених щомісяця Мінстатом індексів інфляції; ПДВ - розмір податку на додану вартість (у гривнях); Азб. - розмір акцизного збору (у гривнях).

Отже, у вашому випадку якщо немає акцизного збору:

Рз = [(30) х 1,025+ 6,15 ] х 2 = 73,8.

При цьому, відповідно до пункту 10 Порядку, із стягнутих сум здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі, організації, а залишок коштів перераховується до Державного бюджету України.

Степан РЕВИЧ,
бухгалтер-експерт консалтингової групи "ДК"

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua