Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2001: Практична бухгалтерія - Лікарняні << >>

ДПА України вважає, що сплату лікарняних слід здійснювати за рахунок прибутку

Віталій МОСЕЙЧУК


Поява Листа знову примусила повернутися до теми лікарняних за рахунок коштів підприємства. Лист наводить на думку, що ДПА України хотіла б обкладати податком на прибуток лікарняні, але це абсолютно не законно. Нагадаємо, що Законом України від 11.01.2001 р. №2213-III "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (далі - Закон, див. "Документи для роботи" №8-9/2001) з 22 лютого 2001 року запроваджено виплату лікарняних за перші 5 днів хвороби працівників за рахунок коштів підприємства, однак не сказано, за рахунок яких саме коштів: валових витрат чи прибутку, чим і скористалася податкова в Листі.

Частиною другою статті 2 Закону встановлено, що перші 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за основним місцем роботи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постає запитання: за рахунок прибутку чи валових витрат здійснюватиметься виплата лікарняних? Кабмін ще не розробив порядок, але він однозначно не суперечитиме Закону (Порядок розробляється Міністерством праці та соціальної політики).

Основним у запитанні: валові витрати чи прибуток? - повинен бути підпункт 5.6.2 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", яким передбачено, що до складу валових витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, а також внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством.

Виходячи з того, що лікарняні є обов'язковими виплатами, передбаченими законами України, їх можна відносити до складу валових витрат. Обов'язковість виплат лікарняних передбачена, зокрема, статтею 255 Кодексу законів про працю, де сказано, що працівники, а у відповідних випадках і члени їхніх сімей забезпечуються в порядку державного соціального страхування допомогою по тимчасовій непрацездатності.

Статтею 256 КЗпП передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується при хворобі, каліцтві, тимчасовому переведенні на іншу роботу в зв'язку з захворюванням, при догляді за хворим членом сім'ї, карантині, санаторно-курортному лікуванні і протезуванні - в розмірі до повного заробітку. Стаття 5 Закону України від 14.01.98 р. №16/98-ВР "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передбачає серед принципів загальнообов'язкового державного соціального страхування обов'язковість страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю.

Як довести свою правоту щодо лікарняних без судових розглядів

Водночас податківці можуть висунути такий аргумент, що, мовляв, пункт 5.6 Закону про оподаткування прибутку має назву "Особливості визначення складу витрат на оплату праці", а відповідно до пункту 4.6 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Мінстату України від 11.12.95 р. №323 (далі - Інструкція №323), допомога по тимчасовій непрацездатності не включається до фонду оплати праці.

Проти одного аргументу податкової є п'ять аргументів платника податків. По-перше, підпункт 5.6.2 є додатковим до виплат, передбачених підпунктом 5.6.1. По-друге, ДПА України сама себе загнала в кут, адже, відповідно до її нещодавнього листа від 26.02.2001 р. №905/6/15-1116 "Щодо особливостей визначення складу витрат на оплату праці" (див. "Документи для роботи" №15/2001), ані Інструкція №323, ані інші нормативні акти не визнаються підставою для віднесення витрат на оплату праці до валових, крім тих актів, які затверджені власне ДПА України та зареєстровані Міністерством юстиції України, а таких актів наразі немає.

По-третє, підпунктом 4.4.1 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (див. "Документи для роботи" №10/2001) передбачена чарівна паличка "Конфлікт інтересів", за допомогою якої у разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення у межах апеляційного узгодження приймається на користь платника податків.

Чим і треба активно користуватися, якщо податківці вважатимуть, що лікарняні до валових витрат відносити не слід. По-четверте, до складу Фонду оплати праці не входять, зокрема, кошти на відрядження (добові), вихідна допомога, надбавки за пересувний характер роботи, відшкодування заробітку у випадку каліцтва, і це не означає, що їх треба робити за рахунок прибутку, а якраз навпаки.

А економічна суть лікарняних мало чим відрізняється від вищеперелічених виплат (крім обкладання пенсійним збором та прибутковим податком). По-п'яте, аргумент-гротеск з життя. Якщо взяти на віру, що сплата лікарняних повинна здійснюватися на всіх підприємствах, установах та організаціях з прибутку, то неприбуткові організації (до яких входить і ДПА України) фактично не можуть виплачувати лікарняні, адже вони не мають прибутку, а мають доходи та витрати. І я дуже сумніваюся, що цей Лист при застосуванні в самій податковій буде адекватно сприйнятий податківцями, які, не дай Бог, захворіють. (Не копай яму іншому - сам у неї потрапиш.) А в противному разі у підприємців лікарняні коштуватимуть у 1,3 разу дорожче, аніж у неприбуткових організаціях, а цього не може бути.

Із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності утримуються лише прибутковий податок і збір до Пенсійного фонду

Згідно з пунктом 4.6 Інструкції №323, допомога по тимчасовій непрацездатності не включається до фонду оплати праці. Тому жодні нарахування (збір до Пенсійного фонду - 32%, внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 2,5%, до Фонду соціального страхування на випадок безробіття - 2,0% (з 1 липня 2001 року - 2,5%), до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - від 0,2% до 13,8% залежно від галузі виробництва) на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності не нараховуються. А як нині справи з утриманнями з лікарняних?

Утримання до соціальних фондів із лікарняних не провадяться з тої самої причини, що і нарахування, - лікарняні не є оплатою праці (раніше, до 1 січня 2001 року, відбувалося утримання із сум лікарняних 0,5 відсотка до Фонду сприяння зайнятості населення). Однак, відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян", допомога по тимчасовій непрацездатності включається до складу сукупного оподатковуваного доходу. Отже, із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, виплачуваної працівнику підприємства, слід утримати прибутковий податок.

Що стосується утримань збору до Пенсійного фонду (1 або 2%), то Законом України від 26.06.97 р. №400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, на жаль, встановлено: об'єктом обкладення збором до Пенсійного фонду для найманих працівників є сукупний оподатковуваний дохід, обчислений згідно із законодавством України. Оскільки допомога по тимчасовій непрацездатності включається до сукупного оподатковуваного доходу працівника, то ця виплата обкладається збором до Пенсійного фонду (1 або 2%).

Бухгалтерський облік допомоги по тимчасовій непрацездатності

У регістрах бухгалтерського обліку нарахування і виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності відображаються такими записами:
№ з/п Господарська операція Кореспондентські рахунки
Д-т К-т
1 Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності 91, 93, 92 661/"Лікарняні" або 686 "Лікарняні"
2 Утримано прибутковий податок 661 641/"Прибутковий податок"
3 Утримано збір до Пенсійного фонду 661 651
4 Виплачено допомогу по тимчасовій непрацездатності 661 301


Обов'язковість лікарняних передбачена законами України

Витяг з Кодексу законів про працю

Стаття 255. Види забезпечення по соціальному страхуванню

Працівники, а у відповідних випадках і члени їхніх сімей забезпечуються в порядку державного соціального страхування:

1) допомогою по тимчасовій непрацездатності, а жінки, крім того, допомогою по вагітності, пологах і догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років;

2) допомогою з нагоди народження дитини; допомогою на поховання;

3) пенсіями по старості, по інвалідності, в разі втрати годувальника, а також пенсіями за вислугу років, встановленими для деяких категорій працівників.

Кошти державного соціального страхування використовуються також на санаторно-курортне лікування працівників, обслуговування їх профілакторіями та будинками відпочинку, на лікувальне (дієтичне) харчування, на утримання дитячих таборів відпочинку та оздоровлення та на інші заходи по державному соціальному страхуванню.

Стаття 256. Забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується при хворобі, каліцтві, тимчасовому переведенні на іншу роботу в зв'язку з захворюванням, при догляді за хворим членом сім'ї, карантині, санаторно-курортному лікуванні і протезуванні - в розмірі до повного заробітку.

При хворобі або каліцтві допомога виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Витяг з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Закон України від 14.01.98 р. №16/98-ВР)

Стаття 5. Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування громадян України здійснюється за принципами:

законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування;

обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

надання права отримання виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю тощо;

обов'язковості фінансування страховими фондами (установами) витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, в обсягах, передбачених законами з окремих видів загальнообов'язкового соціального страхування;

солідарності та субсидування;

державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав; ...

Витяг із Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств"

5.6. Особливості визначення складу витрат на оплату праці

5.6.1. З урахуванням норм пункту 5.3 цієї статті до складу валових витрат платника податку відносяться витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород та виплат за виконання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін.

5.6.2. Додатково до виплат, передбачених підпунктом 5.6.1 цієї статті, до складу валових витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, а також внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua