Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2001: Практична бухгалтерія - Ексклюзивний лист і коментар << >>

Безкоштовне харчування працівників

Ексклюзивний лист і коментар

Володимир ПАНТЕЛЄЄВ


Безкоштовне харчування, яке надається підприємством своїм працівникам за рахунок власного прибутку та не має індивідуального характеру, не входить до фонду оплати праці, і пенсійний збір на ці витрати не нараховується

При здійсненні витрат на безкоштовне харчування у власника або уповноваженого ним органу немає повної впевненості у відсутності порушень норм законодавства про збір на пенсійне страхування. Отже, чи потрібно нараховувати 32% в Пенсійний фонд (ПФ) на суму безкоштовного харчування в тому випадку, якщо працівники підприємства забезпечуються безкоштовним харчуванням (можуть взяти в їдальні будь-який набір страв)? При цьому витрати на безкоштовне харчування покриваються за рахунок прибутку, що залишається після оподаткування.

Для обгрунтованої відповіді на таке запитання потрібно встановити, чи включаються вказані вище виплати підприємства до фонду оплати праці своїх працівників.

Основним нормативним документом, відповідно до якого визначається база нарахувань внесків до Пенсійного фонду, є Інструкція зі статистики заробітної плати. Цей документ, як випливає з Листа Пенсійного фонду від 13.03.2001 р. №06/1195 (далі - Лист), який наведено нижче, є нормативною базою для розрахунку зборів в ПФ.

Аналіз змісту Інструкції свідчить, що наведені в ній виплати належать до витрат на оплату праці (це прямо зазначено в п. 1.2. Інструкції), тому вони включаються до фонду оплати праці і в базу обкладання внесками до ПФ.

Такими виплатами можуть бути: а) безкоштовне харчування, яке входить до фонду додаткової заробітної плати, нарахованої працівникам (п. 2.20 Інструкції), або передбачене особливими умовами праці працівників - віддаленістю місця роботи від пунктів харчування, вахтовим методом виконання робіт, або б) здешевлення вартості харчування працівників як за готівковий, так і безготівковий розрахунок у їдальнях, буфетах, профілакторіях (п. 2.42).

Далі в тексті Інструкції передбачено, що є виплати, які не включаються до складу фонду оплати праці, - це витрати на колективне харчування. В Інструкції категорія таких працівників обмежена замкненими колективами, які за характером своєї роботи не можуть мати іншої організації харчування, крім тієї, що організується і здійснюється за рахунок роботодавця. Йдеться про плавсклади річкового, морського і рибопромислового флоту, а також екіпажі повітряних суден (п. 4.16).

Однак включення цього окремого і специфічного виду харчування недостатньо для поширення на ширше коло одержувачів безкоштовного харчування.

Крім того, в Інструкції є перелік виплат, які не належать до складу фонду оплати праці. У цьому переліку відсутні витрати на безкоштовне харчування, що здійснюється за рахунок власних коштів підприємства.

Вичерпний перелік виплат, пов'язаних з оплатою праці, які викладено в Інструкції, не містить жодних виплат, що здійснюються за рахунок інших джерел, крім тих, що відносяться на витрати підприємства. Звідси висновок, що виплати, які здійснюються не за рахунок витрат, за рахунок вільних коштів підприємства, не включаються до фонду його оплати праці і не входять у базу нарахування внесків до ПФ.

Лист вказує на правову базу, відповідно до якої здійснюються відрахування до фонду, - це фактична оплата праці найманих працівників. Нормативні характеристики складових фонду оплати праці викладено в Інструкції зі статистики заробітної плати. Очевидно, у зв'язку з тим, що прямий припис про невключення до фонду оплати праці виплат на організацію безкоштовного харчування, що фінансуються за рахунок вільного прибутку підприємства, в Інструкції відсутній, Пенсійний фонд не відносить вартість безкоштовного харчування до складу фонду оплати праці.

Як випливає зі здійсненого аналізу чинної нормативної бази, можна вважати обгрунтованим невключення вартості безкоштовного харчування за рахунок власного прибутку підприємства до фонду оплати праці, як це зроблено в Листі про звільнення витрат на безкоштовне харчування, яке має колективний характер, від включення до складу фонду оплати праці і далі, від обкладення збором на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Розгляд можливостей включення витрат підприємства на безкоштовне харчування його працівників дає можливість назвати кілька напрямів таких виплат, які мають різний порядок включення їх до складу бази для нарахування збору до ПФ:

- витрати на безкоштовне харчування конкретним працівникам, це передбачено умовами оплати їх праці (на підставі наказу керівника здійснюються за відомістю). Ці витрати мають індивідуальний характер, вони передбачені Інструкцією і включаються до фонду додаткової заробітної плати працівника, на них нараховуються збори в Пенсійний фонд;

- вартість молока і лікувально-профілактичного харчування має індивідуальний характер, включається до складу матеріальних витрат підприємства і не обкладається зборами до ПФ;

- здійснювані підприємством виплати за рахунок прибутку, що залишається в його розпорядженні - таке харчування не має індивідуального характеру і проводиться для колективу працівників. Ці витрати підприємства не включаються до розрахунку для нарахування зборів до Пенсійного фонду, що підтверджено в Листі.

Відзначмо ще один момент. Інструкція поширюється на підприємства всіх форм власності. Отже, будь-яке приватне підприємство, АТ, кооператив тощо, що одержує прибуток, може організовувати безкоштовне харчування своїх працівників за рахунок прибутку.


Лист Пенсійного фонду України від 13.03.2001 р. №06/1195

Відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", платники збору, перелічені у пунктах 1 та 2 статті 1 зазначеного Закону, які використовують працю найманих працівників, нараховують збір на фактичні витрати на оплату праці працівників, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці". Таким нормативно-правовим документом є Інструкція зі статистики заробітної плати, яка затверджена наказом Міністерства статистики від 11.12.95 р. №323 та зареєстрована в Міністерстві юстиції 21.12.95 р. за №465/1001.

Відповідно до зазначеної Інструкції, безкоштовне харчування, яке надається підприємством своїм працівникам за рахунок власного прибутку та не має індивідуального характеру, не входить до фонду оплати праці, у зв'язку з чим збір на ці витрати не нараховується.

Заступник голови правління В. КОРОНЕВСЬКИЙ

Довідка "ДК"

Однією з форм соціального захисту працівників підприємства є організація безкоштовного харчування своїх працівників. Форми безкоштовного харчування можуть бути різними, наприклад, кофе-брейки, сніданки, обіди, вечері, ланчі, файв-о-клоки, шведський стіл та ін. Місця харчування можуть бути різними: місце роботи, кафе, буфети, їдальні тощо. Форма оплати також має варіанти: повна оплата за рахунок прибутку підприємства або часткова оплата. Наприклад, працівник платить за обід 3 грн, а решту витрат покриває підприємство з прибутку.


Резюме для підприємств - годувальників своїх працівників:

По-перше, власникам підприємств або уповноваженим ними особам необхідно вести роздільний облік витрат на харчування, які вони відносять за рахунок собівартості, включає до фонду оплати праці конкретних одержувачів харчування або проводить за рахунок вільного прибутку;

по-друге, на таких підприємствах бажано не наводити персональний перелік своїх працівників, які одержують безкоштовне харчування або доплату за здешевлення харчування за рахунок вільного прибутку.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua