Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Практична бухгалтерія -Податковий календар

Податковий календар: 30 квітня - 10 травня

30 квітня - понеділок

День виходу спецдодатка "Податок на прибуток"

3 травня - четвер

Закінчується строк подання:

до податкової служби

- розрахунку акцизного збору суб'єктами підприємницької діяльності, що отримують спирт етиловий неденатурований, призначений для переробки на іншу підакцизну продукцію, за квітень 2001 року;

органам статистики

- звіту про товарооборот (форма №1-торг) за квітень 2001 року.

4 травня - п'ятниця

Закінчується строк подання:

органам статистики

- звіту про використання бюджетних асигнувань за квітень 2001 року;

- державної статистичної звітності форми №1-ПВ (термінова-місячна) "Звіт з праці" за квітень 2001 року.

Закінчується строк сплати:

- рентної плати за нафту і природний газ за останню декаду квітня 2001 року;

- релігійними організаціями та фізичними особами, які використовують працю найманих працівників, платежів до Фонду соціального страхування України з зарплати, виплаченої у квітні 2001 року;

- різниці в цінах на природний газ власного видобування за останню декаду квітня 2001 року;

- страхових внесків до Фонду на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття фізичними особами, які використовують працю найманих працівників, за квітень 2001 року.

7 травня - понеділок

Закінчується строк подання:

органам Пенсійного фонду

- інформації про розрахунки з Пенсійним фондом (форма №5-ПФ) за квітень 2001 року.

Закінчується строк сплати:

- збору на обов'язкове державне пенсійне страхування платниками, які не здійснюють витрат на оплату праці, за квітень 2001 року.

10 травня - четвер

Закінчується строк подання:

до податкової служби

- декларації з податку на додану вартість за I квар-тал 2001 року;*

- декларації з податку на прибуток підприємств за I квартал 2001 року;*

- звіту про використання коштів неприбуткових організацій за I квартал 2001 року;*

- звіту про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів) за I квартал 2001 року;*

- звіту про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи за I квартал 2001 року;*

органам статистики

- державної статистичної звітності форми №1-ПВ (заборгованість термінова-місячна) "Звіт про стан заборгованості із виплати заробітної плати" за квітень 2001 року;

- розрахунку збору за забруднення навколишнього середовища за I квартал 2001 року;**

- розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи за I квартал 2001 року;**

- розрахунку плати за користування надрами за I квартал 2001 року;**

- розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів за I квартал 2001 року.**


* Відповідно до Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

** Зазначені терміни наведені у Листі ДПА від 29.03.2001 р. №4143/7/18-2017 "Про терміни подання розрахунків і сплати місцевих, ресурсних і рентних платежів".

© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua