Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Практична бухгалтерія - Неприбуткові організації << >>

Діяльність неприбуткових організацій та облік у них

Ольга АХТИРСЬКА, бухгалтер-експерт


За порівняно невеликий час існування нашого тижневика ми вже встигли отримати багато листів. Серед них особливе місце за кількістю посідають листи від неприбуткових та бюджетних організацій.

Ось, наприклад, лише деякі з них:

- Вдячні за рубрику "Облік у бюджетних організаціях". Допоможіть розібратися з питаннями оподаткування в неприбуткових організаціяхѕ

Державне підприємство
"Донецький регіональний центр страхового фонду документації"

- Як правильно та згідно з законодавством нараховувати заробітну плату? Чи ми маємо пільги в оподаткуванні?

Товариство глухих "Венея"

- Як зареєструвати неприбуткову організацію? Які документи для цього потрібні?

Петро Григоренко, м. Київ

- Чи ми є неприбутковою організацією?

(Листів з останнім запитанням ми нарахували 12.)

Відповіддю на ваші листи і буде перша підготовлена нашими спеціалістами стаття з циклу "Увага: неприбуткові організації". У подальших наших публікаціях буде докладніше розглянуто діяльність, облік та звітність у кредитних спілках, благодійних фондах, громадських організаціях.


Що таке неприбуткова організація з точки зору закону

Відповідно до Закону №283, до неприбуткових організацій належать:

а) органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок бюджету;

б) благодійні фонди і благодійні організації (громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії; науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації,1 внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідники, музеї-заповідники);

в) пенсійні фонди, кредитні спілки, створені у порядку, визначеному законом.

До неприбуткових організацій також можуть належати інші організації, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів. Тобто до інших неприбуткових організацій можуть належати спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять підприємницької діяльності, за винятком отримання пасивних доходів.

Безперечно, до неприбуткових організацій належать також і релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом.

Визначення структури ознаки неприбутковості організацій та установ

Наказ №355 застосовується платниками податків (неприбутковими установами) при визначенні структури ознаки2 неприбуткових установ (організацій). Цей Наказ набрав чинності 7 серпня 2000 року і застосовується неприбутковими установами при визначенні структури ознаки неприбутковості починаючи з дати набрання ним чинності.

Відповідно до цього Наказу, структура ознаки неприбутковості має такі коди.

1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів:

- 0001 - органи державної влади України;

- 0002 - установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

- 0003 - органи місцевого самоврядування;

- 0004 - установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

2. Благодійні фонди і благодійні організації, у тому числі громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації:

- 0005 - благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності;

- 0006 - громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;

- 0007 - творчі спілки;

- 0008 - політичні партії.

3. Пенсійні фонди, кредитні спілки:

- 0009 - пенсійні фонди;

- 0010 - кредитні спілки;

- 0011 - інші, юридичні особи, діяльність

яких не передбачає одержання прибутку;

- 0012 - спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів;

0013 - релігійні організації;

0014 - науково-дослідні установи та вищі

навчальні заклади III - IV рівнів акредитації.

Порядок реєстрації (перереєстрації) неприбуткових організацій та установ і внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви

Реєстрація неприбуткових організацій та установ здійснюється в порядку, визначеному Наказом ДПАУ від 11.07.97 р. №232 "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ". Відповідно до нього, неприбуткові організації та установи заносяться до Реєстру. Реєстр неприбуткових організацій та установ - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації та установи, які, згідно із пунктом 7.11 статті 7 Закону №283, звільняються від сплати податку на прибуток. Для внесення до Реєстру неприбуткова організація або установа повинні подати або надіслати до податкового органу за її місцезнаходженням:

реєстраційну заяву за формою 1-РН;

копію статутних документів;

копію установчих документів.

У реєстраційній заяві за формою 1-РН мають бути зазначені такі дані:

Ідентифікаційний код платника з ЄДРПОУ або ідентифікаційний код головного підприємства з ЄДРПОУ (ідентифікаційний код головного підприємства з ЄДРПОУ наводиться тільки для філій).

Назва платника податку - юридичної особи з довідки про включення до ЄДРПОУ.

Назва податкового органу, де зареєстрований платник.

Дані про державну реєстрацію. При розкритті такої інформації необхідно зазначити:

- ідентифікаційний код органу державної реєстрації та його назву, дату реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності та номер рішення в органах державного управління, код і назву форми власності, код і назву організаційно-правової форми, ознаку неприбуткової організації (установи) та дату її присвоєння, підстави виникнення податкових зобов'язань, коди видів господарської діяльності та ознака зовнішньоекономічної діяльності, код і назва органу управління. Ці дані потрібно взяти з довідки про включення до ЄДРПОУ;

- код форми фінансування - для платників податку з державною формою власності проставляється назва головної організації, якій такий платник безпосередньо підпорядкований;

- кількість працюючих згідно зі штатним розписом на момент реєстрації;

- розмір статутного фонду в національній валюті.

Дані про банківські рахунки платника.

Адресні дані платника податку. При наведенні таких даних необхідно зазначити всі реквізити місця розташування платника податку:

- поштовий індекс, країна, область;

- район, місто або населений пункт;

- район міста, вулиця (проспект, площа, провулок тощо);

- будинок, корпус, офіс/квартира.

Дані про керівників. До керівників у цьому випадку належать безпосередньо керівник неприбуткової організації та головний бухгалтер.

Дані про реєстрацію платника. Ці дані заповнюються працівником податкового органу, який здійснює реєстрацію.

Інформація про засновників - юридичних осіб (контактні телефони, факс, сума та назва валюти внеску в статутний фонд). У разі відсутності засновників - юридичних осіб потрібно зазначити "Засновників - юридичних осіб немає".

Інформація про засновників - фізичних осіб. У цьому випадку потрібно зазначити ідентифікаційний номер засновника - фізичної особи з Державного реєстру фізичних осіб, прізвище, ім'я та по батькові, контактні телефони, факс, суму та назву валюти внеску засновника до статутного фонду. У разі відсутності засновників - фізичних осіб потрібно зазначити "Засновників - фізичних осіб немає".

Після розгляду поданих для реєстрації документів можуть бути прийняті рішення про:

внесення неприбуткової організації до Реєстру;

відмову внесення неприбуткової організації до Реєстру.

У разі внесення неприбуткової організації до Реєстру їй видається свідоцтво відповідного зразка.

Внесення змін і доповнень у реєстраційну заяву

У дані неприбуткових організацій через різні обставини можуть бути внесені зміни. У разі виникнення таких змін така неприбуткова організація зобов'язана в 10­денний термін (після їх виникнення) подати до податкового органу за місцезнаходженням документи з указаними змінами (доповненнями) та додаткову реєстраційну заяву з позначкою "зміни" або "доповнення". Ідентифікаційний номер неприбуткової організації або установи при внесенні змін (доповнень) до реєстраційної заяви не змінюється. Крім змін, у неприбуткової організації можуть виникнути обставини, коли їй необхідно буде перереєструватися в органах виконавчої влади або в органах статистики.

При перереєстрації неприбуткова організація або установа зобов'язана в 10­денний термін подати до податкового органу за місцезнаходженням доповнення до реєстраційної заяви зі змінами відповідно до змін у нормативних та установчих документах.

На підставі норм Закону №283 (пп. 7.11.12) центральний податковий орган вирішує питання про виключення неприбуткових організацій з Реєстру неприбуткових організацій і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень законодавчих актів про неприбуткові організації.

Саме собою напрошується запитання: то за які такі провини неприбуткову організацію можуть виключити з Реєстру неприбуткових організацій? Відповідь на нього дають передусім нормативні документи, на підставі яких створюються неприбуткові організації. Наприклад, Законом України "Про благодійництво та благодійні організації" передбачено, що благодійна організація діє на підставі статуту. Згідно зі своїм статутом,3 благодійна організація здійснює:

- поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

- подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;

- сприяння розвитку науки та освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;

- сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості тощо.

Але якщо така організація не виконує положень статуту або перешкоджає вільному доступу до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність, вона може бути виключена з Реєстру неприбуткових організацій.

Крім цього, якщо порушуються норми Закону №283 з питань оподаткування доходів неприбуткових організацій, вона також може бути виключена з Реєстру неприбуткових організацій. Так чи інакше, конкретно рішення про виключення тієї чи іншої неприбуткової організації приймає податковий орган. Виключення неприбуткової установи чи організації з Реєстру в разі порушення норм Закону №283 або інших законодавчих актів відбувається за поданням обласної державної податкової адміністрації Державною податковою адміністрацією України. Місцеві органи податкової служби повинні письмово повідомити платника податку про виключення його з Реєстру неприбуткових організацій. Якщо платник податку не згоден з рішенням місцевого органу податкової служби, він може звернутися за роз'ясненням до центрального податкового органу. У разі незгоди з рішенням центрального податкового органу платник податку може оскаржити рішення в суді.

Одночасно, з моменту виключення неприбуткових установ та організацій з Реєстру, на такі неприбуткові установи та організації перестає поширюватися дія норми п. 7.11 ст. 7 Закону №283.

Оподаткування неприбуткових організацій

Податок на прибуток. Відповідно до Закону №283, неприбуткові організації не є платниками податку на прибуток. Згідно з цим Законом, від податку на прибуток звільняються неприбуткові організації - органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів в разі одержання ними доходів у вигляді:

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;4

- коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

Благодійні фонди і благодійні організації звільняються від сплати податку на прибуток, якщо вони одержують доходи у вигляді:

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від їх основної діяльності.

У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Пенсійні фонди, кредитні спілки звільняються від сплати податку на прибуток в тому випадку, якщо вони одержують:

- кошти, які надходять до кредитних спілок та пенсійних фондів у вигляді внесків на додаткове пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби;

- пасивні доходи.

Крім вищеперелічених організацій, можуть бути й інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів. Якщо такі організації одержують доходи у вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від їх основної діяльності, та у вигляді пасивних доходів, вони також звільняються від податку на прибуток.

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій - спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб, житлово-будівельних кооперативів, створених для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять підприємницької діяльності, в тому випадку, якщо вони одержують разові або періодичні внески засновників та членів або пасивні доходи.

Релігійні організації, одержуючи кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, доходи від надання культових послуг, а також пасивних доходів, також не є платниками податку на прибуток.

Коли податок на прибуток сплачується

Але в нашому законодавстві не буває правил без винятків. Такі винятки при обкладанні податком на прибуток для неприбуткових організацій викладені в пп. 7.11.9 Закону №283. Відповідно до нього, якщо доходи неприбуткової організації, отримані протягом звітного (податкового) року з відповідних джерел, на кінець першого кварталу наступного за звітним року перевищують 25 відсотків від загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30 відсотків до суми такого перевищення.

Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами першого кварталу наступного за звітним року у строки, встановлені для інших платників податку. Відповідно до цього ж підпункту, якщо неприбуткова організація отримує дохід з інших джерел, ніж передбачені відповідними підпунктами пункту 7.11, то вона зобов'язана також сплатити податок на прибуток. У цьому випадку податок на прибуток визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних із отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

Комунальний податок. Декретом КМУ від 20.05.93 р. №56-93 "Про місцеві податки і збори" встановлено, що всі підприємства та організації сплачують комунальний податок. Водночас ст. 15 Закону №1251 комунальний податок віднесено до місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів).

Відповідно до згаданого Декрету, комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Його граничний розмір не повинен перевищувати 10 відсотків річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Тобто річний фонд оплати праці, вирахуваний із розміру неоподатковуваного мінімуму (17 грн), множиться на процент, що не перевищує цифри 10. Статтею 18 Декрету №56-93 органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати цей процент, але в межах, що не перевищують 10.

Відповідно до згаданої статті: "Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок. Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків та зборів". Тобто, відповідно до ст. 18 цього Декрету, місцева влада самостійно видає документи, що регулюють це питання. Отже, для визначення суми такого податку необхідно користуватися положеннями, виданими на місцях. Відповідно до цієї ж статті 18, місцева влада може взагалі звільнити підприємства, в тому числі і неприбуткові, від сплати такого податку.

Крім того, статтею 15 Декрету №56-93 визначено, що державні установи й організації звільнено від сплати такого податку. А як було сказано раніше, до неприбуткових організацій належать, зокрема, органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Отже, всі інші неприбуткові організації, якщо вони не звільнені рішенням місцевих рад народних депутатів, сплачують комунальний податок на загальних підставах.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.5 Відповідно до ст. 14 Закону №1251, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів належить до загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів). Платниками такого податку, відповідно до ст. 1 Закону №1963, є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, що є об'єктами оподаткування. Відповідно до ст. 2 Закону №1963, об'єктами обкладання транспортним податком можуть бути такі транспортні засоби:

- трактори колісні (код за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (далі - код) - 87 01);

- автомобілі, призначені для перевезення не менше 10-ти осіб, включаючи водія (код 87 02);

- автомобілі легкові (код 87 03);

- автомобілі вантажні (код 87 04);

- автомобілі спеціального призначення (код 87 05);

- мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном (код 87 11).

Водночас не є об'єктами оподаткування такі транспортні засоби:

- трактори на гусеничному ходу (код 87 01 30);

- мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 куб. см (код 87 11 10);

- тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні (код 87 05).

Законом №1963 встановлено пільги з транспортного податку для деяких категорій платників. Щодо неприбуткових організацій, то, відповідно до ст. 4 цього Закону, від сплати податку звільняються навчальні заклади, які повністю фінансуються з бюджетів, стосовно навчальних транспортних засобів, за умови використання їх за призначенням. Отже, можна зробити висновок, що всі інші неприбуткові організації сплачують транспортний податок.

Статтею 3 Закону №1963 встановлено такі ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (таблиця 1).

Таблиця 1

Опис об'єктів оподаткування Ставка податку на рік (з 100 куб. см об'єму циліндрів двигуна, з 1 кВт потужності двигуна або 100 см довжини)
трактори колісні 2,5 грн з 100 куб. см
автомобілі для перевезення не менш як 10-ти осіб, включаючи водія 3,6 грн з 100 куб. см
автомобілі легкові  
до 1000 куб. см 3 грн з 100 куб. см
від 1001 куб. см до 1500 куб. см 4 грн з 100 куб. см
від 1501 куб. см до 1800 куб. см 5 грн з 100 куб. см
від 1801 куб. см до 2500 куб. см 10 грн з 100 куб. см
від 2501 куб. см до 3500 куб. см 20 грн з 100 куб. см
від 3501 куб. см і більше 30 грн з 100 куб. см
автомобілі з електродвигуном 0,5 грн з 1 кВт
автомобілі вантажні з об'ємом ци- ліндрів двигуна:  
до 8200 куб. см 10 грн з 100 куб. см
від 8201 куб. см до 15000 куб. см 15 грн з 100 куб. см
від 15001 куб. см і більше 20 грн з 100 куб. см
автомобілі спеціального призначення 3,6 грн з 100 куб. см
мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном 2 грн з 100 куб. см

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується юридичними особами щокварталу рівними частинами, до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Разом з тим, незайве буде нагадати платникам такого податку, що за придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією за строками сплати (кварталами), які не настали, починаючи з кварталу, в якому здійснено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10­денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку, податок не повертається.

Усі платники транспортного податку, в тім числі і неприбуткові організації, зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку.

Законодавством передбачено відповідальність за несплату транспортного податку. Так, відповідно до ст. 7 Закону №1963, у разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягуються сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом.

Крім цього, законодавством також передбачено, що у разі відсутності обліку об'єктів оподаткування або ведення цього обліку з порушенням встановленого порядку, а також за неподання, несвоєчасне подання податковим органам розрахунків та інших документів, необхідних для нарахування і сплати податку, юридичні особи сплачують до відповідного бюджету додатково 10 відсотків належних сум податку. Також, якщо організація несвоєчасно сплатила транспортний податок, з неї стягується пеня у розмірі 120 відсотків річних від облікової ставки Національного банку України від суми недоплати за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати. Облікова ставка для розрахунку пені береться та, що діє на день складання акта (довідки) документальної перевірки такого платника податку.

До відповідальності можуть притягатися посадові особи, винні у приховуванні (неврахуванні) об'єктів оподаткування. Якщо в неприбутковій організації відсутній бухгалтерський облік або він ведеться з порушенням встановленого порядку, посадові особи також притягаються до відповідальності. Посадові особи несуть відповідальність і в тому випадку, якщо вони не подають або подають несвоєчасно чи не за встановленою формою розрахунки або інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою транспортного податку.

Плата (податок) за землю. До загальнодержавних податків і зборів, відповідно до ст. 1 Закону України від 25.06.91 р. №1251-XII "Про систему оподаткування" №1251, належить і податок за землю, так званий земельний податок. Платником плати за землю є власник землі і землекористувач, у тому числі орендар. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди (ст. 5 Закону №2535). Ширше ці питання розглянуто в Земельному кодексі. Так, Земельним кодексом визначено, що використання землі в Україні є платним.

Власники землі та землекористувачі щороку вносять плату за землю у вигляді земельного податку або орендної плати. Така плата визначається залежно від якості та місцеположення земельної ділянки виходячи з кадастрової оцінки земель. Орендар вносить за землю орендну плату, розмір якої встановлюється за згодою сторін у договорі оренди.

Законом України від 03.07.92 р. №2535-XII "Про плату за землю" визначено категорії пільговиків зі сплати земельного податку. До таких пільговиків з категорії неприбуткових належать:

- вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

- органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету;

- спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих згідно зі списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України;

- дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України;

- громадські організації інвалідів України;

- вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту;

- зареєстровані релігійні та благодійні організації, що не займаються підприємницькою діяльністю.

Додаток 1
Типовий статут неприбуткової організації


Примітки:

1 Відповідно до Закону України від 23.05.91 р. №1060-XII "Про освіту", третій і четвертий рівні акредитації - інститут, консерваторія, академія, університет.

2Визначення структури ознаки неприбутковості вам буде потрібне при написанні заяви до Єдиного державного реєстру.(Прим. ред.).

3Типовий статут неприбуткової організації див. тут (Прим. ред.)

4Визначення терміна "пасивні доходи" див. у тлумаченні термінів (Прим. ред.)

5До речі, ви не забули пройти техогляд? Ті, хто повинен це зробити цього року, див. статтю про проходження техогляду. (Прим. ред.)


СУТТЄВО

Реєстрація неприбуткових організацій та установ здійснюється в порядку, визначеному Наказом №232. Відповідно до нього, неприбуткові організації та установи заносяться до Реєстру.

Усі платники транспортного податку, в тім числі і неприбуткові організації, зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку.


Продовження

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua