Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Практична бухгалтерія - Полеміка з податківцями << >>

Адміністрація ринку може оскаржити штраф за виявлених торговців без чеків про сплату ринкового збору

Микола ГУСАК, суддя ВАСУ
Тетяна СКРИПКО, юрист


Звернення до Вищого арбітражного суду. Лист зареєстрований у ВАСУ 03.04.2001 р. Вх. №03-61260

У тижневику "ДК", №6 від 12.02.2001 р., у статті "Як правильно звертатися до арбітражних судів із позовом про визнання недійсними актів, які не відповідають законодавству" було роз'яснення, що відповідальність може бути встановлена виключно законами.

Ми, працівники Корецького міського комунального підприємства "Ринок", просимо Вас (якщо це можливо) дати нам відповідь на таке запитання:

"Чи може податкова інспекція у разі виявлення на ринку під час проведення контрольної перевірки торговців без касових чеків стягувати з підприємства "Ринок" штраф у розмірі 10-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлений Указом Президента України від 28 червня 1999 року №761 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору"?

Від імені колективу працівників Корецького МКП "Ринок"
Заст. директора М. Топорецький

34700 м. Корець

Рівненська обл., вул. Київська, 69

МКП "Ринок"

Якщо не бажаєте сваритися з податківцями - стягуйте ринковий збір до початку реалізації продукції

1. "Вісник податкової служби України", жовтень 2000 р., №39, с. 58:

"Відповідно до ст. 4 Декрету №56-93, ринковий збір повинен справлятися працівниками ринку до початку реалізації продукції. Статтею 5 Указу №761/99 передбачено, що у разі виявлення на ринку під час проведення контрольної перевірки працівниками органів державної податкової служби торговців без касових чеків, що засвідчують сплату ринкового збору, з цих торговців стягується штраф у сумі, еквівалентній п'яти розмірам ринкового збору, а з адміністрації ринку - у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В. ГОРОХОВА,
начальник відділу місцевих податків i зборів Управління місцевих податків i зборів та неподаткових платежів ДПА України"

За торгівлю без оплати ринкового збору торговця оштрафують у п'ятикратному розмірі збору, а адміністрацію ринку - на 10 неоподатковуваних мінімумів

2. "Вісник податкової служби України", жовтень 2000 р., №39, с. 59:

"Відповідно до ст. 5 Указу №761/99, у разі виявлення на ринку під час проведення контрольної перевірки працівниками органів державної податкової служби торговців без касових чеків, що засвідчують сплату ринкового збору, з цих торговців стягується штраф у сумі, еквівалентній п'яти розмірам ринкового збору, а з адміністрації ринку - у розмірі 10-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн). При цьому зазначена санкція застосовується за кожний установлений випадок несплати ринкового збору. У разі виявлення у торговців неналежним чином оформлених з вини адміністрації ринку касових чеків адміністрація ринку за кожний випадок сплачує штраф у сумі, еквівалентній 20-ти неоподатковуваним мінімумам доходів громадян (340 грн).

В. ГОРОХОВА,
начальник відділу місцевих податків i зборів Управління місцевих податків i зборів та неподаткових платежів ДПА України"

Редакція тижневика "ДК" разом із суддею ВАСУ Миколою Гусаком дає своє тлумачення цього питання.

На думку судді ВАСУ, штраф за несплату ринкового збору на підставі Указу можна вдало оскаржити у суді

Відповідаючи на запитання працівників Корецького міського комунального підприємства "Ринок", треба зазначити, що виключно законами України, відповідно до п. 22 ст. 92 Конституції України, визначаються засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Основний Закон України закріплює вичерпний перелік видів відповідальності, і встановлення будь-якої з них указами Президента України, постановами ВРУ, нормативно-правовими актами КМУ, НБУ тощо суперечить вимогам Конституції.

Однак нині, на жаль, є низка нормативно-правових актів, що не відповідають цим конституційним гарантіям. До них можна зарахувати й Указ Президента України від 28.06.99 р. №761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору". Стаття 5 зазначеного Указу встановлює адміністративну відповідальність, зокрема надає можливість органам Державної податкової служби стягувати штрафи (у відповідних розмірах) з порушників вимог цього Указу.

Зазначений Указ Президента є нелегітимним у частині встановлення відповідальності за правопорушення, оскільки суперечить вимогам Конституції України і прийнятий з перевищенням повноважень Президента, встановлених чинним законодавством.

Крім того, слід зауважити, що Закон України "Про державну податкову службу" (пункти 7, 8 статті 11) надає право органам державної податкової служби у встановленому законом порядку застосовувати до підприємств, установ, організацій та громадян фінансові санкції, передбачені законами України.

Резюме коментаря судді ВАСУ

Отже, з викладеного випливає, що органи Державної податкової служби мають право на застосування лише тих санкцій, які безпосередньо встановлені законами України.

У разі притягнення Вашого підприємства до відповідальності за порушення вимог Указу Президента від 28.06.99 р. №761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору" Вам слід звернутися за захистом порушених прав та законних інтересів до суду з позовом про визнання недійсним рішення ДПІ про стягнення штрафу.

Державна податкова інспекція, застосовуючи штраф, у цьому випадку діє з порушенням принципу публічного права, закріпленого в ч. 2 ст. 19 Конституції України, згідно з яким органи державної влади і місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua