Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#18 '2001: Практична бухгалтерія - Офіційна сторінка << >>

Пільги для чорнобильців у 2001 році

Відповідаємо на запитання про зміни в порядку надання пільг чорнобильцям

В 1991 році набрав чинності Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Відтоді минуло багато років. Закон дописували, переписували. Що ж передбачено для чорнобильців у 2001 році, розповідає Олена ГОРБАНЬ, провідний спеціаліст Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Чи мають чорнобильці пільги в оплаті за спожиту електроенергію?

Відповідно до статті 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", зупинено дію положень законодавчих актів України у частині звільнення або зменшення плати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, реабілітованих, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей загиблих учасників бойових дій, які стали інвалідами до досягнення повноліття, батьків загиблих учасників бойових дій, дітей віком до 18 років загиблих учасників бойових дій, які не мають (і не мали) своїх сімей, одного з подружжя загиблого учасника бойових дій, який не одружився вдруге, дружин (чоловіків) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою).

Законом установлено, що у 2001 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, реабілітованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги з плати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, належать дружина (чоловік) і неповнолітні діти (віком до 18 років), діти, які є інвалідами з дитинства, та неповнолітні діти-сироти, які залишилися без опіки обох батьків і перебувають на утриманні осіб, що мають право на пільги.

Який порядок одержання щорічної безплатної санаторно-курортної путівки?

Відповідно до ст. 20 Закону України від 28.02.91 р. №796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", особам, зарахованим до І категорії (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

2) безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається Міністерством охорони здоров'я України);

3) першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;

4) позачергове щорічне безплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні;

5) користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

6) щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах;

7) переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування;

8) інше.

Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України. У свою чергу, Постановою КМУ від 28.03.2001 р. №297 "Про розмір середньої вартості путівки для виплати компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2000 рік" встановлена середня вартість путівки для виплати компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2000 рік у таких розмірах: громадянам, зарахованим до І категорії, - 70 гривень; дітям, одному з батьків або особі, яка їх замінює (у разі неможливості надання путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення), - 38 гривень.

Хто належить до першої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення пільг і компенсацій визначено ст. 14 згаданого Закону. Відповідно до цієї статті, до І категорії чорнобильців належать інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу.

Чи мають чорнобильці право на безплатне або пільгове користування домашнім телефоном у 2001 році?

Згідно із Законом України від 22.10.93 р. №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранам війни (інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни) та особам, на яких поширюється чинність цього Закону, встановлено пільгу - 50-відсоткове зниження абонентної плати за користування телефоном, а особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, звільняються від плати за користування домашнім телефоном. Статтею 7 цього Закону визначено, що до інвалідів війни належать також інваліди з числа:

1) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;

2) осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ і органів Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України та інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 03.12.98 р. №291-XIV "Про заходи щодо поліпшення соціального захисту інвалідів", підприємствам зв'язку всіх форм власності заборонено встановлювати для інвалідів I і II груп та сімей, у складі яких є два або більше інвалідів, оплату послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за погодинного (похвилинного) обліку їхньої тривалості.

Ця норма дає змогу інвалідам I і II груп та сім'ям, у складі яких є два або більше інвалідів, відмовитися від погодинної оплати місцевих розмов і сплачувати щомісячну абонентну плату за користування телефоном.

Крім цього, згідно із п. 4 ст. 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", пільги щодо користування телефоном в 2001 р. збережено для інвалідів війни I і II груп, учасників бойових дій, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, учасників Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, зарахованих до І категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, в яких є два або більше інваліди, щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за похвилинного обліку їхньої тривалості.

Який порядок оподаткування допомоги, що виплачується громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, при вивільненні працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників?

Порядок оподаткування доходів громадян регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян". Механізм застосування положень цього Декрету визначено Інструкцією про прибутковий податок з громадян, затвердженою наказом ГДПІ від 21.04.93 р. №12.

Статтями 5 та 6 Декрету передбачено суми виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян, та суми, на які зменшується їх сукупний оподатковуваний дохід при утриманні прибуткового податку в період, за який здійснюється оподаткування.

Відповідно до пп. "г" п. 1 ст. 5 Декрету, до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються суми компенсаційних виплат у грошовій i натуральній формі у межах норм, передбачених чинним законодавством, за винятком компенсації за невикористану відпустку при звільненні.

Крім того, пунктом 3 ст. 6 Декрету встановлено, що сукупний оподатковуваний дохід громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи i зараховані до I та II категорій, при обкладанні прибутковим податком щомісяця зменшується на суму до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 170 грн на місяць), а громадян, віднесених до III та IV категорій, - до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 85 грн на місяць).

До компенсаційних виплат належить i вихідна допомога, що виплачується згідно зі ст. 44 Кодексу законів про працю України під час припинення трудового договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36 та пунктах 1, 2, 6 ст. 40 Кодексу; у разі змін в організації виробництва i праці, ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників - у розмірі середньомісячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, скерування на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 Кодексу) - у розмірі двомісячного середнього заробітку; при припиненні трудового договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 i 39 Кодексу) - у розмірі тримісячного середнього заробітку.

Інші доходи, одержані працівниками внаслідок звільнення у зв'язку з вищезазначеними причинами, оподатковуються на загальних підставах.

Який порядок обчислення пенсій працівникам органів внутрішніх справ, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС?

Відповідно до Розпорядження КМУ від 04.04.2001 р. №125-р "Про порядок обчислення пенсій працівникам органів внутрішніх справ та військовослужбовцям внутрішніх військ МВС, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і стали інвалідами внаслідок променевої хвороби", працівникам органів внутрішніх справ та військовослужбовцям внутрішніх військ МВС, які брали безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і стали інвалідами внаслідок променевої хвороби, пенсії по інвалідності, відповідно до статей 54 і 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", призначаються (перераховуються) із заробітку, одержаного за роботу у зоні відчуження за фактично відпрацьований час, який обчислюється у такому порядку: сума грошового утримання, що складається з посадового окладу і окладу за спеціальними званнями, у кратних розмірах в одному з календарних місяців роботи 1986 року ділиться на кількість фактично відпрацьованих днів у цьому місяці. Заробіток за один день збільшується на розмір премії, що була виплачена за безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у цьому місяці, і множиться на 30 календарних днів.

До одержаного умовного місячного заробітку додається надбавка за вислугу років.

Чорнобилець II категорії має легковий автомобіль з об'ємом циліндрів двигуна 4500 см3. Чи користується такий громадянин пільгою щодо податку з власників транспортних засобів?

Відповідно до Закону України від 11.12.91 р. №1963-ХІІ "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин i механізмів" (у редакції Закону України від 18.02.97 р. №75/97-ВР зі змінами та доповненнями; далі - Закон №1963), установлено, що платниками цього податку є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби. Водночас об'єктом оподаткування є транспортні засоби та інші самохідні машини i механізми під відповідним кодом Гармонізованої системи опису та кодування товарів, визначені ст. 2 цього Закону.

Крім цього, ст. 4 зазначеного Закону визначено категорії осіб, які мають пільги зі сплати податку з власників транспортних засобів. До них, зокрема, належать особи, зазначені у пунктах 1 i 2 ст. 14 Закону України "Про статус i соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи", які звільняються від сплати податку щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна лише до 2500 см3 або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 650 см3 чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м.

Беручи до уваги норми Закону №1963, можна зробити висновок, що прогресивного оподаткування транспортних засобів не передбачено, оскільки вони мають незмінний об'єкт оподаткування (об'єм циліндрів або потужність двигуна або довжина транспортного засобу) i тверді ставки податку на рік (зі 100 см3 об'єму циліндрів двигуна, або з 1 кВт потужності двигуна, або зі 100 см довжини транспортного засобу) залежно від виду транспортного засобу.

Отже, для пільгового оподаткування транспортний засіб обов'язково повинен відповідати вимогам, зазначеним у ст. 4 Закону №1963: об'єм циліндрів двигуна легкового автомобіля повинен бути лише до 2500 см3. Інші транспортні засоби, які не відповідають вимогам цієї статті, зокрема легковий автомобіль, що має об'єм циліндрів двигуна більше 2500 см3, оподатковуються на загальних підставах (із загального об'єму циліндрів двигуна) незалежно від того, належить платник податку до зазначеної у ст. 4 категорії осіб чи ні.

Чорнобилець, інвалід ІІ групи, має у власності мотоцикл. Які пільги щодо податку з власників транспортних засобів він має?

Відповідно до Закону України від 11.12.91 р. №1963-XII "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", від сплати податку звільняються особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Що стосується осіб, визначених Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", які звільнені від сплати податку з власників транспортних засобів, то до них належать:

1) інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

2) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:

- з моменту аварії до 1 липня 1986 року - незалежно від кількості робочих днів;

- з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів;

- у 1987 році - не менше 14 календарних днів,

а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи:

- евакуйовані у 1986 році із зони відчуження (у тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття);

- особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

У свою чергу, відповідно до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", інваліди І та II груп звільняються від сплати податку з власників транспортних засобів щодо одного легкового автомобіля незалежно від об'єму циліндрів двигуна або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна лише до 650 см3 чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м. Крім цього, відповідно до Закону України від 13.07.2000 р. №1926-III "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів", від сплати такого податку звільняються інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 см3 або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 650 см3 чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м.

Отже, якщо інвалід має у власності мотоцикл, що відповідає вищезазначеним вимогам (об'єм циліндрів двигуна становить до 650 см3), він звільняється від сплати податку з власників транспортних засобів. В іншому разі він повинен сплачувати податок на загальних підставах (за ставкою 2 грн з кожних 100 см3 загального об'єму циліндрів двигуна).

Як утримується прибутковий податок з неповнолітнього працівника, постраждалого внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, за місцем його основної роботи?

На підставі ст. 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" неповнолітні, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, з моменту працевлаштування мають право на користування пільгами і компенсаціями, що даються громадянам відповідно до категорій, визначених ст. 14 цього Закону.

Відповідно до Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян", ті неповнолітні працівники, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи і зараховані до І та ІІ категорій, мають право на зменшення сукупного оподатковуваного доходу на десять неоподатковуваних мінімумів.

Крім цього громадяни, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і зараховані до ІІІ та ІV категорій, мають право на зменшення сукупного оподатковуваного доходу на п'ять неоподатковуваних мінімумів.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua