Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2001: Практична бухгалтерія - Сплата податків << >>

Веди свою лінію

У підприємців тепер з'явився додатковий аргумент - від Мінфіну

Місяць тому платники податків опинилися перед вибором: в які строки сплачувати податок на прибуток та ПДВ за I квартал 2001 року?

Податкова адміністрація у листах від 22.03.2001 р. №3770/7/15-1117 та від 26.03.2001 р. №3989/7/16-1117 визначила: в строки, встановлені відповідними законами ("Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про ПДВ").

А ми вважали (і продовжуємо вважати), що під час сплати податку на прибуток та ПДВ слід керуватися Законом від 21.12. 2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", який встановлює загальні строки сплати (погашення) податкових зобов'язань (див. "ДК" №15, 16). Хто послухався податкової, той, звісно, молодець: держава отримала належні їй кошти на місяць раніше. Ті, кого переконали наші міркування, тепер отримали додатковий аргумент. Мінфін підтримав редакцію "ДК": листи податкової, якими встановлено терміни сплати податку на прибуток та ПДВ, не відповідають чинному законодавству.

Міністерство фінансів України у листі від 24.04.2001 р. №051-205/507 визнало, що роз'яснення, надані ДПАУ, не відповідають чинному законодавству, і їх необхідно скасувати. Аргументація цілком правильна, тому наводимо цей лист на с. 7 повністю.

Також Мінфін підготував і подав на розгляд Кабміну проекти змін до законів "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про ПДВ" з метою визначення строків сплати платежів так, як це передбачено в Законі №2181-III.

Податкова погрожує санкціями. І знову безпідставно

ДПАУ, у свою чергу, видала Лист від 24.04.2001 р. №5327/7/15-1117 "Щодо відповідальності платників податку на прибуток за несвоєчасну сплату податку" (див. поруч). Податківці не тільки повторюють свою думку щодо необхідності сплати податку на прибуток "по-старому", а й намагаються підігнати санкції, встановлені Законом про оподаткування прибутку під норми Закону від 21.12. 2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Незважаючи на те, що ДПАУ погрожує санкціями, важелі впливу за порушення цих строків вона втратила.

Як ми вже писали, відповідно до підпункту 5.4.1 Закону №2118, податковий борг виникатиме лише після того, як минуть строки для сплати (погашення) податкових зобов'язань, встановлені саме цим Законом (підпункт 4.1.4 і пункт 5.3 Закону №2181), а не жодним іншим (зокрема, Законом про прибуток, на який посилаються працівники ДПАУ).

Звідси однозначно випливає, що податковий борг не виникатиме у разі несплати податку на прибуток до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, як цього вимагає п. 16.4 Закону про прибуток.

Штрафні санкції (вони тепер встановлені тільки Законом №2181) теж прив'язані до строків, встановлених Законом №2181, оскільки, відповідно до ст. 17.1.7 цього Закону, обов'язок сплатити штраф виникає при несплаті узгодженої суми податкового зобов'язання протягом граничних строків, визначених саме Законом №2181.

Отже, всі можливі негаразди, передбачені цим Законом, можуть виникнути лише при порушенні строків сплати, встановлених ним же, а не будь-яким іншим.


СУТТЄВО

Міністерство фінансів України вважає, що роз'яснення, надані державним податковим органом, необхідно скасувати як такі, що не відповідають чинному законодавству.


Роз'яснення ДПАУ слід скасувати

Мінфін вважає, що роз'яснення, надані податковою, не відповідають законодавству

Міністерство фінансів України Лист від 24.04.2001 р. №051-205/507

Міністерство фінансів України проаналізувало роз'яснення Державної податкової адміністрації України, надані в листах від 22.03.2001 р. №3770/7/05-1117 та від 26.03.2001 р. №3989/7/16-1117 щодо термінів сплати податку на прибуток та податку на додану вартість у 2001 році, які були доведені до виконання Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, і повідомляє.

Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" кардинально змінює процедуру і строки сплати платниками податків сум своїх податкових зобов'язань. Законом, зокрема, надається право платникам податків самостійно сплачувати суми податкових зобов'язань протягом десяти днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкових декларацій (підпункт 5.3.1 статті 5 Закону). У цій статті також визначено строки сплати сум податкових зобов'язань у разі, коли, відповідно до цього Закону, контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов'язання, та у випадках апеляційного узгодження суми податкового зобов'язання платника податку.

Тобто зазначений Закон встановив терміни сплати узгодженої суми податкових зобов'язань.

Разом з тим статтею 3 цього Закону заборонено примусово стягувати з платників податків неузгоджені суми податкових зобов'язань.

Таким чином, вимагати від платників податків сплати обов'язкових платежів раніше за встановлені у підпункті 5.3.1 статті 5 цього Закону граничні строки є порушенням чинного законодавства, оскільки в статті 19 (пункт 19.6) визначено, що закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить нормам цього Закону.

Проте всупереч нормам Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" Державна податкова адміністрація України вказаними вище листами довела до виконання податковим органам роз'яснення, в яких необгрунтовано встановила на 2001 рік терміни сплати податку на прибуток та податку на додану вартість відповідно до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, та 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

З метою приведення роз'яснень податкового законодавства у відповідність із прийнятим Законом Міністерство фінансів України вважає, що роз'яснення, надані державним податковим органом у листах від 22.03.2001 р. №3770/7/05-1117 та від 26.03.2001 р. №3989/7/16-1117, необхідно скасувати як такі, що не відповідають чинному законодавству.

Одночасно повідомляємо, що Міністерство фінансів України підготувало проекти змін, які пропонує внести до діючих законів України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про податок на додану вартість" з метою визначення строків сплати платежів так, як це передбачено в Законі "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", і подало їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

В. о. Міністра П. ГЕРМАНЧУК

Податкова не здається

І прагне оштрафувати тих, хто платить податки відповідно до закону

Лист ДПАУ "Щодо відповідальності платників податку на прибуток за несвоєчасну сплату податку" від 24.04.2001 р. №5327/7/15-1117 (витяг)

...Відповідно до підпункту 16.1.2 пункту 16.1 статті 16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон) при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податків нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання.

...Таким чином, нарахування пені на суму несвоєчасно сплаченого (несплаченого) податку на прибуток розпочнеться з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податку, встановленого Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

...Крім того, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання протягом вищезазначених граничних строків, такий платник податку зобов'язаний сплатити штраф у розмірах, передбачених підпунктом 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону.

При цьому суми пені та штрафів будуть визначатися (розраховуватися) після настання граничного строку подання до податкових органів декларацій про прибуток підприємства.

Приклад.

Підприємством сплачено податок на прибуток за I квартал 2001 року - 18 травня замість 20 квітня - граничного строку сплати податку на прибуток за цей період. Декларація подана своєчасно - 10 травня 2001 року.

У цьому разі пеня буде нарахована за 26 календарних днів прострочення на суму податкового боргу, яка складається із суми податкового зобов'язання, визначеного платником податку у податковій декларації, та суми штрафу в розмірі 10 відсотків від суми простроченого податкового зобов'язання.

2. До керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у неподанні або несвоєчасному поданні платіжних доручень на перерахування належного до сплати податку до бюджету, застосовуватимуться адміністративні штрафи у порядку та розмірі, установлених пунктом 11 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" з урахуванням змін до цього пункту, внесених підпунктом 19.4.7 пункту 19.4 статті 19 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

3. Установити, що Інструкція про порядок нарахування та погашення пені, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2001 р. №77 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №240/5431, носить загальний характер і застосовується з урахуванням особливостей справляння окремих податків, зборів (обов'язкових платежів), зокрема податку на прибуток.

Голова М. АЗАРОВ
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua