Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#21 '2001: Практична бухгалтерія - Офіційна сторінка ДПАУ << >>

20 днів на роздуми ДПА

Якщо рішення за скаргою платника податків не надіслано протягом 20 днів - така скарга вважається повністю задоволеною

На адресу нашої редакції регулярно надходять листи читачів "ДК" з побажанням отримати відповіді не тільки від фахівців редакції і працівників аудиторських фірм, але й безпосередньо від працівників ДПА. Така наполегливість, враховуючи змінений статус консультацій працівників ДПА, згідно із Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом і державними фондами" від 21.12.2000 р. №2181-III, зізнаюся, спочатку мене дещо дивувала.

Адже, згідно з підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону, всі роз'яснення працівників будь-якого податкового органу (крім центрального) значать для платників податків не більше, ніж лист Тетяни до Євгенія Онєгіна.

Навіть якщо податкове роз'яснення підписане М. Азаровим, - це лише офіційне тлумачення ДПА окремих положень податкового законодавства, що не має сили нормативно-правового акта. Будь-який суддя може просто проігнорувати податкове роз'яснення ДПА, якщо, згідно з його розумінням, воно суперечить вимогам законодавства. В основу покладено Закон, і це дуже важливий момент, що принципово змінює в позитивний бік відносини між платниками податків і ДПА.

На цьому тлі цікавість читачів до думки працівників ДПА з питань податкового законодавства, в свою чергу, викликає бажання розібратися в її причинах.

На запитання: "Чому?" - я отримав досить значний перелік причин, дві з яких були названі майже всіма:

1. Бажання знати думку зі спірних питань законодавства працівників тих державних служб, які й перевіряють виконання підприємством - платником податку даного законодавства;

2. Компетентна думка працівників ДПА, висловлена на сторінках компетентного видання, - це для платника податків знаряддя протидії некомпетентності, а часом і дурості працівників податкових служб в регіонах України.

Безумовно, коли твоє вище начальство каже, як треба діяти в тій чи іншій ситуації, діяти інакше просто лячно.

Ну що ж, причини зрозумілі і користь очевидна, отже, діалог читачів і ДПА на сторінках нашого тижневика необхідно продовжувати.

Сьогодні на запитання читачів відповідає перший заступник начальника головного управління масово-роз'яснювальної роботи ДПА України Валентина Федорівна МЕЖЕНІКОВА.

Чекаємо від вас нових листів із запитаннями.

Керівник київської редакції "ДК"
Валерій КАРЄВ

На прохання "ДК" ДПАУ прокоментує два неоднозначні випадки, за тлумаченням яких звернулись до редакції наші читачі

Що робити, якщо неможливо підключити реєстратор до електромережі?

Підприємство здійснює в літній період морські прогулянки на катерах. Орендованої площі на причалі воно не має, у зв'язку з чим не може підключити РРО до електромережі. У цьому випадку пасажирам на катері за готівкові кошти видають квитки, у яких друкарським способом зазначені номер, серія, номінальна вартість послуги.

Чи є така ситуація порушенням Закону України від 06.07.95 р. №265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"? Як у цій ситуації повинні діяти підприємства, що надають послуги населенню за готівкові кошти, але не мають можливості підключити РРО до електромережі?

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. №1336 "Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (зі змінами і доповненнями), яка набрала чинності одночасно з Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", затверджено Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій (далі - Перелік).

Зокрема, до Переліку належать роздрібна торгівля, громадське харчування та надання послуг, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент.

Таким чином, у випадках, коли підприємства, що надають послуги населенню за готівкові кошти, не мають можливості підключити РРО до електромережі, слід керуватися пунктом 1 Переліку, яким передбачено, зокрема, що роздрібна торгівля, громадське харчування та надання послуг повинні здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент.

Якщо рішення за скаргою платника податків не надіслано протягом 20 днів - така скарга вважається повністю задоволеною

Чи включається судове оскарження у процедуру апеляційного узгодження, передбаченого Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами"?

У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу зі скаргою про перегляд цього рішення, яка подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками та доказами, які він вважає за потрібне надати. Скарга має бути подана контролюючому органу протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового повідомлення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платникові податків протягом двадцятиденного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

Остаточне рішення вищого (центрального) органу контролюючого органу за заявою платника податків не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене у судовому порядку.

Платник податків зобов'язаний письмово повідомляти контролюючий орган про кожен випадок судового оскарження його рішень.

Таким чином, згідно з пунктом 5.2 статті 5 Закону України від 21.12.2000 р. №2881-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" платник податків має право на оскарження такого рішення в адміністративному або судовому порядку.

Назва пункту 5.2 зазначеної статті Закону - "Апеляційне узгодження податкового зобов'язання".

Пунктом 4.4 статті 4, а саме положенням підпункту 4.4.1, визначено, що в разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення у межах апеляційного узгодження приймається на користь платника податків.

Таким чином, норма цього пункту вищезгаданого Закону також поширюється на апеляційне узгодження податкового зобов'язання у судовому порядку.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua