Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#21 '2001: Практична бухгалтерія - Офіційна сторінка Держстандарту << >>

Стандартний підхід

Держстандарт відповідає на запитання "ДК"

Після публікації в "ДК" №15/2001 офіційної сторінки Держстандарту України на адресу редакції надійшли нові листи з запитаннями до цього офіційного органу. Усі вони були передані до Держстандарту. Відповіді на запитання читачів підготовлені головним спеціалістом відділу контролю Ольгою СИМОНЕНКО. Чекаємо від вас нових запитань до цих та інших офіційних органів. Листи надсилайте на адресу редакції з позначкою "Для "Офіційної сторінки".

Перелік запитань і короткі відповіді

1. Якість меблів

?Останнім часом на всіх великих ринках міста активно продають великогабаритні меблі. Чи несуть такі продавці відповідальність у разі відсутності в них підтвердних документів на якість та безпеку такого товару?

! Несуть, та ще й як.

2. Маркування ліків

?Чи допускається продаж через аптечні установи лікарських засобів з маркуванням упаковки та інструкціями тільки іноземною мовою?

! З 10 квітня 2001 р. реалізація лікарських засобів з маркуванням тільки іноземною мовою на території України забороняється.

3. Газові лічильники

?Хто має сплачувати за встановлення в житловому будинку лічильника газу?

! Якщо дім старий - його мешканці.

4. Сертифікат відповідності

?Хто має перевіряти наявність сертифікатів відповідності на продукцію, що реалізується юридичними або фізичними особами?

! Управління по справах захисту прав споживачів.

5. Штрафи

?З якої ціни - придбання чи реалізації - має обчислюватися штраф, передбачений статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів", та чи слід включати до неї вартість склотари, в яку затарено товар?

! З ціни придбання.

6. Санкції

?Які фінансові санкції можуть бути застосовані до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами?

! 200 відсотків вартості партії товарів, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 1700 грн.


1. Продаж меблів на ринку не звільняє від необхідності мати документи, що підтверджують якість та безпеку товару

Останнім часом на всіх великих ринках міста активно продають великогабаритні меблі. Чи несуть такі продавці відповідальність у разі відсутності в них підтвердних документів на якість та безпеку такого товару?

Господарюючі суб'єкти - підприємства, установи, організації або громадяни-підприємці, які реалізують товари за договором купівлі-продажу, зобов'язані дотримуватися вимог Закону України "Про захист прав споживачів", Постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №108 "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення", інших нормативних актів і документів, що регламентують торговельну діяльність.

Зокрема, у разі здійснення роздрібної торгівлі меблями на ринку - керуватися Правилами продажу непродовольчих товарів, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 27.05.96 р. №294, Правилами торгівлі на ринках, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 12.03.96 р. №157, Інструкцією про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадською харчування, затвердженою наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 р. №2, та іншими.

Зазначені нормативні документи визначають основні вимоги у дотриманні прав споживачів щодо належної якості товарів, рівня торговельного обслуговування, одержання необхідної, доступної та вірогідної інформації про ціни на товари тощо.

У разі порушення законодавства про захист прав споживачів господарюючі суб'єкти сфери торгівлі несуть визначену статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" відповідальність у вигляді фінансових стягнень, у тому числі за реалізацію товару, що не відповідає вимогам нормативних документів, - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару. Крім того, винні особи за порушення встановлених правил торгівлі притягаються до адміністративної відповідальності.

2. З 10 квітня 2001 р. реалізація лікарських засобів з маркуванням тільки іноземною мовою на території України забороняється

Чи допускається продаж через аптечні установи лікарських засобів з маркуванням упаковки та інструкціями тільки іноземною мовою?

Згідно зі статтями 3 та 18 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право на одержання необхідної, доступної та достовірної інформації про товари (роботи, послуги). На сьогодні доступною для громадян України є інформація про лікарські засоби українською або російською мовами, викладена в інструкціях з медичного застосування та на упаковці лікарських засобів.

Враховуючи зазначене та керуючись статтею 15 Закону України "Про лікарські засоби", з 10 квітня 2001 р. реалізація лікарських засобів з маркуванням тільки іноземною мовою на території України забороняється.

На перехідний період, до вирішення питання про обов'язкове запровадження україномовного маркування, реалізація вже наявних на ринку лікарських засобів іноземного виробництва з маркуванням іноземною мовою може здійснюватися тільки за умови вкладення інструкцій українською або російською мовою та з наклеєною етикеткою з текстом українською або російською мовою, автентичність перекладу якого узгоджено з Державним підприємством "Державний фармакологічний центр".

3. Якщо будинок введено в дію і вже газифіковано, за встановлення лічильника платить споживач

Хто має сплачувати за встановлення в житловому будинку лічильника газу?

Згідно з пунктом 6 Типового договору про надання послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від 04.01.2000 р. №1, перелік послуг з технічного обслуговування, що надаються за рахунок експлуатаційних витрат газотранспортних організацій такий:

- перевірка на щільність газопроводів, газових приладів та пристроїв за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом або мильною емульсією;

- ліквідація виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності установки газових приладів та пристроїв, побудови приміщень, прокладання газопроводів вимогам будівельних норм проекту і правил експлуатації;

- перевірка димових та вентиляційних каналів на наявність тяги;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та газових приладів і пристроїв, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

- розбирання, очищення від залишків корозії й мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах;

- перевірка працездатності газової апаратури, пальників, автоматичних пристроїв, їх очищення, налагодження та регулювання;

- дрібний ремонт газових приладів та пристроїв, пов'язаний із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів при перепакуванні фланцевих та різьбових з'єднань і запірних пристроїв.

Згідно з пунктом 20 Правил надання населенню послуг з газопостачання (далі - Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 р. №2246, вартість послуг з установлення (монтажу) лічильників газу оплачується:

у новозбудованому будинку - забудовником (замовником);

у разі реконструкції, капітального ремонту житла - замовником;

у разі встановлення лічильників газу в наявному газифікованому житловому фонді - споживачем.

Враховуючи, що нині всі побутові лічильники газу належать споживачам - фізичним особам, які несуть відповідальність за їх збереження та цілісність пломб на них (пункт 21 Правил), вартість ремонту лічильників газу оплачують споживачі, за винятком якщо несправність лічильника газу виникла не з вини споживача протягом гарантійного періоду, встановленого для даного лічильника газу. У цьому випадку вартість ремонту або заміни лічильника газу має відшкодовувати підприємство - виробник лічильника (згідно з пунктом 3 статті 15 Закону "Про захист прав споживачів").

Технічне обслуговування лічильників газу за заявками споживачів здійснюється за рахунок останніх (пункт 14 Правил).

4. Наявність сертифікатів відповідності мають право перевіряти лише органи у справах захисту прав споживачів

Хто має перевіряти наявність сертифікатів відповідності на продукцію, що реалізується юридичними або фізичними особами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, та засобів вимірювальної техніки?

Відповідно до Наказу Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 6 травня 2000 року №302 "Щодо усунення дублювання функцій державного контролю і нагляду між територіальними органами Держстандарту", перевірки наявності сертифікатів відповідності на продукцію, що реалізується юридичними та/або фізичними особами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, здійснюються виключно територіальними органами - управліннями у справах захисту прав споживачів.

А контрольні перевірки засобів вимірювальної техніки, які проводяться територіальними органами у справах захисту прав споживачів, та державний метрологічний нагляд, який проводиться державними центрами стандартизації, метрології та сертифікації у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, здійснюються виключно за взаємоузгодженими планами і, як правило, спільно.

5. З якої ціни - придбання чи реалізації - має обчислюватися штраф

З якої ціни - придбання чи реалізації - має обчислюватися штраф, передбачений статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів", та чи слід включати до неї вартість склотари, в яку затарено товар?

За змістом абзацу п'ятого частини першої статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів", розмір відповідальності господарюючих суб'єктів за зазначені у цій нормі порушення має встановлюватися виходячи з вартості партії товару, одержаного для реалізації від постачальника, а не з ціни, за якою господарюючий суб'єкт реалізовує цей товар.

Якщо ціна склотари є заставною і визначена окремо від вартості товару, то при встановленні розміру відповідальності господарюючого суб'єкта вартість такої тари враховуватися не повинна.

6. Назвіть можливі фінансові санкції за порушення правил торгівлі алкоголем та тютюном

Які фінансові санкції можуть бути застосовані до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами?

Відповідно до Наказу Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 10 січня 2001 року №3 "Про затвердження Положення про порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", фінансові санкції у вигляді штрафів застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності у разі:

- роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами з порушенням установлених правил торгівлі - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності сертифіката відповідності або сертифіката про визнання - 200 відсотків вартості отриманої для реалізації партії товарів, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення про застосування фінансових санкцій приймаються головою Держстандарту України та його заступниками, начальниками управлінь у справах захисту прав споживачів в областях, містах Києві та Севастополі та їх заступниками.

Рішення про застосування фінансових санкцій приймається на підставі відповідних актів перевірок суб'єктів підприємницької діяльності службовими особами державних органів у справах захисту прав споживачів і оформляється постановою за формою, що встановлюється Держстандартом України.

У разі потреби питання про накладення стягнення може розглядатися за участю представника суб'єкта підприємницької діяльності.

Постанову про застосування фінансових санкцій складають у трьох примірниках. Перший примірник залишається у державному органі у справах захисту прав споживачів, службова особа якого прийняла постанову про застосування фінансових санкцій. Другий примірник постанови у 3-денний термін після її прийняття надсилається суб'єкту підприємницької діяльності або видається його представникові під розписку. Третій примірник постанови у разі невиконання її суб'єктом підприємницької діяльності протягом 15 днів передається відповідній державній податковій адміністрації за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для стягнення суми штрафів у безспірному порядку.

Дії державних органів у справах захисту прав споживачів можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому порядку.

Якщо ціна склотари є заставною і визначена окремо від вартості товару, то при встановленні розміру відповідальності господарюючого суб'єкта вартість такої тари враховуватися не повинна.


Що має право перевіряти управління у справах захисту прав споживачів

Держстандарт України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра економіки України. Держстандарт України здійснює свої повноваження безпосередньо та через підпорядковані йому територіальні органи. Управління у справах захисту прав споживачів є територіальними органами Держстандарту та створюються на підставі Наказу Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 14 вересня 2000 року №559 "Про затвердження Положення про обласні, Головне Київське та Севастопольське міські управління у справах захисту прав споживачів".

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) перевіряє:

- якість товарів (робіт, послуг), додержання обов'язкових вимог щодо їх безпеки, а також додержання правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг на підприємствах (в їхніх об'єднаннях), в установах, організаціях незалежно від форм власності, у громадян-підприємців, іноземних юридичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність на території області (міста) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг;

- дотримання рекламодавцями, виробниками і розповсюджувачами реклами норм законодавства про рекламу;

2) провадить радіологічний, хіміко-токсикологічний і фізико-хімічний контроль продуктів харчування, що виробляються та реалізуються підприємствами торгівлі та громадського харчування незалежно від форми власності та громадянами-підприємцями;

3) вживає заходів:

- до припинення відвантаження і реалізації товарів, що не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення господарюючими суб'єктами виявлених недоліків;

- до відкликання від споживачів небезпечних товарів (робіт, послуг);

- до публічного спростування, коригування, припинення недобросовісної реклами;

4) веде облік виявлених випадків виробництва, поставки і продажу товарів неналежної якості; порушень правил торгівлі, виконання робіт, надання послуг; законодавства про рекламу, а також облік проведених заходів державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, про рекламу та одержаних результатів;

5) аналізує причини порушень прав споживачів, узагальнює результати перевірок і доповідає про них Держстандарту України, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації, повідомляє зацікавленим установам та організаціям про стан дотримання господарюючими суб'єктами законодавства про захист прав споживачів, дотримання рекламодавцями, виробниками і розповсюджувачами реклами норм законодавства про рекламу, вносить їм пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

6) передає відповідним органам матеріали перевірок за фактами виявлених порушень та зловживань;

7) розглядає скарги, заяви і пропозиції громадян з питань, що належать до компетенції управління, консультує споживачів з питань законодавства про захист прав споживачів та про рекламу;

8) веде через засоби масової інформації роз'яснювальну роботу, спрямовану на поглиблення правових знань споживачів, інформує населення про результати здійснюваного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, про рекламу та про роботу управління;

9) здійснює управління харчовими лабораторіями та укладає контракти з керівниками цих лабораторій;

10) здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього законодавством України та нормативними документами завдань.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua