Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#21 '2001: Практична бухгалтерія - Єдиний податок << >>

На пігулки вистачить

Віталій МОСЕЙЧУК


  • Як обчислити лікарняні
  • Чим більше сплачено податку, тим вища сума лікарняних

    Підприємці - платники єдиного податку тепер можуть отримувати лікарняні за рахунок коштів Фонду соцстраху

    Тепер підприємець - платник єдиного податку, для якого немає понять "хвороба" та "відпустка", може компенсувати собі витрати на ліки та сплату єдиного податку. Листом Міністерства праці та Фонду соціального страхування від 12.04.2001 р. №01-16-520 скасовано лист, який забороняв підприємцям-"єдиноподатникам" отримувати на себе лікарняні.

Вітаємо підприємців - платників єдиного податку. З допомогою Міністерства праці та соціальної політики та "ДК" скасовано негуманний лист Фонду соціального страхування від 05.10.2000 р. №01-16-980 "Про виплату допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам, які обрали спрощену систему оподаткування" (лист вперше в Україні оприлюднено саме в "Документах для роботи" №7/2001) .

Саме цим листом Фонд соціального страхування України заборонив надавати лікарняні та допомогу фізичним особам - платникам єдиного та фіксованого податків, а також тим, хто придбав спеціальний торговий патент. Через недосконале законодавство щодо виплати допомоги у разі тимчасової непрацездатності фізичні особи - платники єдиного та фіксованого податків і ті, хто придбав спеціальний торговий патент, залишилися без лікарняних, але їх наймані робітники - ні. Тепер ця несправедливість відійшла в минуле.

Як обчислити лікарняні

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2000 р. №698 "Про затвердження Порядку визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам, які обрали спрощену систему оподаткування" (далі - Постанова №698, див. "Документи для роботи" №20/2000), допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною або іншим членом сім'ї), вагітністю та пологами визначається за формулою:

Д = (П х В) : С,

де Д - середньомісячний дохід, з якого обчислюється розмір допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною або іншим членом сім'ї), вагітністю та пологами;

П - середньомісячний розмір податку, який сплачує особа (без урахування збільшення ставки єдиного податку за кожного найманого працівника або члена сім'ї), або вартість спеціального торгового патенту на місяць;

В - відсоток суми встановленого розміру податку або вартості спеціального торгового патенту, що перераховується до Фонду соціального страхування;

С - ставка збору на обов'язкове соціальне страхування (крім збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття)*.

Чим більше сплачено податку, тим вища сума лікарняних

Підставою для розрахунку допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та вагітністю і пологами є середньомісячний розмір податку, який сплачує підприємець (від 20 до 200 грн). Цю суму множать на відсоток від встановленого розміру податку або вартості спеціального торгового патенту, що перераховується до Фонду соціального страхування (для єдиного податку це 11 відсотків: від загальних 15 відсотків, які перераховують на соцстрах платники єдиного податку, треба відняти 4 відсотки відрахувань до Фонду сприяння зайнятості.

Отримане значення поділимо на ставку збору на обов'язкове соціальне страхування на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (тут криється проблема: ділити на 3%, відповідно до пункту 23 статті 1 Закону, чи на 2,5% як для роботодавців, відповідно до пункту 1 статті 1 Закону. Очевидно, що на 3% як для підприємців - про це ми повідомимо додатково, але Кабінету Міністрів варто було б уже змінити Постанову №698).

Тепер визначаємо середню тривалість місяця у календарних днях (без урахування святкових і неробочих днів, установлених законодавством, а таких днів статтею 73 Кодексу законів про працю встановлено 11) за останні 12 місяців або за менший фактичний період сплати податку, що передують місяцю події, з якою пов'язана виплата зазначеної допомоги (в загальному випадку це: (365 днів - 11 днів) : 12 місяців = 29,5 дня). На останньому етапі отриману вище суму поділимо на кількість днів (зазвичай 29,5 дня) і помножимо на кількість календарних днів тимчасової непрацездатності з урахуванням відсотків, величина яких залежить від загального трудового стажу роботи особи (від 100 до 60 відсотків).

P. S. До речі, якщо у вас залишилися раніше не оплачені Фондом соціального страхування листки непрацездатності з терміном хвороби від 6 днів і більше, то протягом терміну позовної давності (3 роки) можна звернутися до Фонду для отримання лікарняних.


СУТТЄВО

Підприємець - платник єдиного податку за 30 днів хвороби може отримати 621,47 грн допомоги (за найсприятливіших обставин).


Примітки:

* Ця ставка визначена пунктом 1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування". Проте у зв'язку зі скасуванням цього Закону Законом України від 11.01.2001 р. №2213-III "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (див. "Документи для роботи" №8-9/2001) застосовуються нові ставки.


За 30 днів хвороби платник єдиного податку може отримати 621,47 грн допомоги

Покажемо, як ми дійшли такої цифри. Вважаючи, що умови максимально сприятливі, розрахуємо лікарняні за етапами:

1200 грн (максимальна ставка єдиного по датку) х 11 відсотків (збір до соцстраху в складі єдиного податку без урахування збору на випадок безробіття) : 3 відсотки (збір до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням з підприємців при добровільному страхуванні) = 733,33 грн.

2В календарному місяці в середньому 29,5 дня.

3733,33 грн : 29,5 дня х 25 днів хвороби (30 днів хвороби всього, з них перші 5 днів - за свій рахунок) х 100% (нехай наш платник єдиного податку має трудовий стаж понад 8 років) = 621,47 грн.

Таким чином, за 30 днів хвороби платник єдиного податку за найсприятливіших обставин може отримати 621,47 грн допомоги. Ця цифра не є остаточною, ми лише припустили, що вона розраховуватиметься саме так. Конкретний порядок розрахунку ще невідомий.


Лист Мінпраці України, Фонду соцстраху України "Про порядок виплати та розмір допомоги за соціальним страхуванням суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів" від 12.04.2001 р. №01-16-520

У зв'язку з численними зверненнями фізичних і юридичних осіб, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, спеціальний торговий патент), стосовно виплат за соціальним страхуванням повідомляємо таке.

Порядок виплати та розмір допомоги за соціальним страхуванням суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів, визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 року №698 "Про затвердження Порядку визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам, які обрали спрощену систему оподаткування" та від 30 серпня 2000 року №1352 "Про затвердження Порядку надходження до Фонду соціального страхування коштів, одержаних від сум фіксованого сільськогосподарського податку, єдиного податку та від продажу спеціальних торгових патентів, їх обліку та використання".

Зазначені суб'єкти повинні зареєструватися у відповідних органах Фонду або профспілкових органах і в разі настання страхового випадку звернутися за місцем реєстрації до виконавчих дирекцій відділень Фонду або профспілкових органів із заявою про перерахування їм коштів, копією документів, що підтверджують цей страховий випадок (листок непрацездатності тощо), та довідкою про сплату встановленого розміру податку (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) або вартості спеціального торгового патенту. На підставі зазначених документів виконавчі дирекції відділень Фонду та профспілкові органи здійснюють їм відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою допомоги за соціальним страхуванням.

Виконавчим дирекціям відділень Фонду необхідно забезпечити виплату за зверненнями суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів.

Лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 05.10.2000 р. №01-16-980,* адресований виконавчим дирекціям відділень Фонду, вважати таким, що втратив чинність.

Заступник міністра О. ГАРЯЧА


* Лист Фонду соціального страхування від 05.10.2000 р. №01-16-980 "Про виплату допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам, які обрали спрощену систему оподаткування" див. у "Документах для роботи" №7/2001.
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua