Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#21 '2001: Практична бухгалтерія - Єдиний податок << >>

До нещасного випадку готові?

Віталій МОСЕЙЧУК


Клас ризику виробництва визначається залежно від основного виду діяльності (коду ЗКГНГ)

У Наказі №62 уточнено порядок визначення класу ризику підприємства. Його, згідно з основною діяльністю, визначає Фонд на підставі заяви підприємства. Тому саме залежно від того коду ЗКГНГ, який буде вказано в заяві, і будуть встановлені розміри страхових внесків. Але це не означає, що підприємство може встановлювати будь-які коди, зазначені в статистичній довідці про присвоєння коду ЄДРПОУ в разі багатопрофільної діяльності. Потрібно ставити код основної діяльності, причому не на підставі даних довідки, а виходячи з обсягу реалізації відповідної продукції (надання послуг).

Водночас Фонд не може контролювати обсяг реалізації вашої продукції, адже ви не надаєте йому жодних даних про неї, а з документів, які там вимагають: свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (рішення про створення установи, організації); довідки органу статистики про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, присвоєння ідентифікаційного коду, - такі дані отримати неможливо.

У заяві про присвоєння класу ризику підприємства підприємцям треба зазначати код основної діяльності зі статистичної довідки незалежно від обсягів інших видів діяльності.

Межа нарахувань внесків від нещасного випадку - 1600 гривень

Після прийняття заяви від платника робочий орган Фонду у 10-денний термін видає страхувальнику Повідомлення про віднесення його до класу ризику виробництва, розмір страхового тарифу та розрахунок розміру страхового внеску. Підтвердженням реєстрації у Фонді є страхове свідоцтво.

Страхові внески сплачуються щомісяця у день одержання коштів на оплату праці. Як це і передбачав "ДК" (див. №14/2001), у пункті 34 Наказу чітко визначено, що цей внесок, як і внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та Пенсійного фонду, нараховується на заробітну плату розміром до 1600 грн (хоча це й не передбачено ПКМУ №225).

Знижку (надбавку) до розміру внесків можна отримати лише у 2002 році

Відповідно до пункту 35 Наказу, знижка (надбавка) до ставки страхових внесків здійснюється Фондом за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Таким чином, виходячи з новоствореності фонду, на знижки (до 50 відсотків страхового тарифу) можна розраховувати лише після 1 січня 2002 року.

З іншого боку, підприємства з підвищеним рівнем травматизму до цієї ж дати отримали відстрочку виконання вироку у вигляді підвищення страхового тарифу (до 50 відсотків). Зауважимо, що слова "відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів" тут треба розуміти як Порядок, затверджений ПКМУ №1423, за якою Фонд сам надає знижки (надбавки), тобто є в цьому питанні досить самостійним.

На думку Фонду, страхові внески не нараховуються на компенсацію за невикористану відпустку

Найцікавішим нововведенням, яке збентежить не одного бухгалтера, є те, що, відповідно до пункту 38 Наказу, страхові внески не стягуються із сум, нарахованих за тими видами оплати праці та іншими витратами, перелік яких затверджено постановою Кабміну від 18.05.98 р. №697. Цей перелік містить види оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій.

У ньому є в основному ті виплати, які не входять до фонду оплати праці і не підлягають обкладанню прибутковим податком. Але є і компенсація за невикористану відпустку, яка відноситься до фонду оплати праці (як додаткова оплата праці) відповідно до пункту 2.23 Інструкції зі статистики заробітної плати, яку затверджено наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 р. №323. А відповідно до підпункту "г" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян", компенсація за невикористану відпустку при звільненні підлягає обкладанню прибутковим податком з громадян. Що робити бухгалтерам у цьому випадку? Звісно, виконувати Закон і нараховувати внески на суми компенсації за невикористану відпустку.


СУТТЄВО

У заяві про присвоєння класу ризику підприємства підприємцям треба зазначати код основної діяльності зі статистичної довідки незалежно від обсягів інших видів діяльності.


Внески на соцстрах пов'язані з пенсійним збором?

Незрозуміло, який зв'язок, виходячи з пункту 38 Наказу, між збором на загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування і внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання? Адже за Законом №1105 розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:

для роботодавців - у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;

для добровільно застрахованих осіб - у відсотках до мінімальної заробітної плати.

І ніякої прив'язки до Пенсійного фонду немає.


Чим керуємось:

1. Закон №1105 - Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон, див. "Документи для роботи" №38/2000).

2. Закон №2272 - Закон України від 22.02.2001 р. №2272-III "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (див. "Документи для роботи" №14/2001).

3. ПКМУ №1423 - Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. №1423 "Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" (див. "Документи для роботи" №40/2000).

4. ПКМУ №225 - Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 р. №225 "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів" (див. "Документи для роботи" №13/2001).

5. Наказ - Наказ Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві від 15.03.2001 р. №62 "Про забезпечення проведення реєстрації страхувальників у робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання України" (див. "Документи для роботи" №20/2001).

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua