Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#21 '2001: Практична бухгалтерія - Лікарняні << >>

Лікарняні за перші 5 днів виплачуються за рахунок валових витрат - остаточно і безповоротно

Віталій МОСЕЙЧУК


Міністерство фінансів і "ДК": лікарняні - за рахунок валових витрат

До зупинення листа фактично запроваджувалося обкладання податком на прибуток сум лікарняних. Позицію "ДК" підтримує й Міністерство фінансів України в Листі від 24.04.2001 р. №051-205/506 "Щодо врахування підприємствами витрат, пов'язаних з оплатою працівникам перших 5-ти днів їх тимчасової непрацездатності (лікарняних)" (текст листа див. нижче), в якому стверджується, що, відповідно до статті 5 (підпункт 5.2.1) Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", до складу валових витрат підприємств, установ, організацій включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці.

А витрати платника податку, пов'язані з оплатою праці найманих працівників, у тому числі виплата середньомісячної заробітної плати при тимчасовій непрацездатності таких працівників внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, є неподільними умовами єдиного процесу утримання найманої робочої сили для здійснення господарської діяльності.

Враховуючи, що такі витрати передбачені законом, Міністерство фінансів України вважає, що виплата підприємствами, установами, організаціями протягом 5-ти днів тимчасової непрацездатності середньомісячного заробітку працівникам, які перебувають у трудових відносинах з платником податків, має природу витрат, пов'язаних з виробництвом, і має враховуватися платником податку в складі його валових витрат.

Якщо лікарняні передбачені законами, то вони мусять входити до валових витрат

"ДК" у своїй аргументації підійшов з іншого боку: підпунктом 5.6.2 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" зазначено, що додатково до виплат, передбачених підпунктом 5.6.1, до складу валових витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, а також внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством.

Виходячи з того, що лікарняні є обов'язковими виплатами, їх можна відносити до складу валових витрат (якщо ДПА України відмовилася їх відносити на рахунок прибутку, то логічно, що їх треба відносити до валових витрат, адже підприємства мають валові витрати, доходи та прибуток (до валових доходів лікарняні відносити було би смішно і неможливо).

Лист ДПА України від 01.03.2001 р. №1405/5/15-0116 "Про розгляд листа" офіційно оприлюднений як податкове роз'яснення у "Віснику податкової служби" №12/2001, але про його призупинення Листом від 19.04.2001 р. №2757/5/25-0116 "Про зупинення дії листа" ще не повідомлено (але це повинно статися, адже всі податкові роз'яснення, що мають загальний характер або стосуються значної кількості платників податків, підлягають оприлюдненню із дотриманням правил комерційної або банківської таємниці), а тому на них поширюється "індульгенція", як передбачено підпунктом "д" пункту 4.4.2 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (див. "Документи для роботи" №10/2001), яким передбачено, що не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, що діяв відповідно до податкового роз'яснення, лише на підставі того, що потім таке податкове роз'яснення було змінено або скасовано.

Тобто якщо платники податків зараз відноситимуть лікарняні до складу валових витрат, то навіть у разі скасування листа від 19.04.2001 р. №2757/5/25-0116 "Про зупинення дії листа" жодні санкції за неправомірне віднесення сум лікарняних до складу валових витрат не застосовуватимуться.

Кабінет Міністрів визначився: лікарняні - на валові витрати

Коли номер готувався до друку, редакції стало відомо, що Кабінет Міністрів України також відносить суми лікарняних до валових витрат. Так, відповідно до пункту 7 Порядку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. №439 (друкуватиметься в наступному числі "Документів для роботи"), витрати, пов'язані з оплатою днів тимчасової непрацездатності найманих працівників, відносяться, згідно з підпунктом 5.6.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", на валові витрати, а для бюджетних установ та організацій - на їх видатки за кодом економічної класифікації 1120 "Нарахування на заробітну плату". Саме так і пропонував робити "ДК" у №11 і №17/2001. Справу вирішено на користь підприємців і закрито. Вітаємо.


Лист ДПАУ "Про зупинення дії листа" від 19.04.2001 р. №2757/5/25-0116

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що у зв'язку з неоднозначним тлумаченням джерела, за рахунок якого здійснюються витрати на оплату п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, призупиняє дію листа від 01.03.2001 р. №1405/5/15-0116.

Додаткове роз'яснення щодо визначення джерела буде надане після опрацювання з Міністерством фінансів та Міністерством економіки.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО

Лист Мінфіну України від 24.04.2001 р. №051-205/506

Міністерство фінансів України розглянуло лист ДПАУ від 01.03.2001 р. №1405/5/15-0116, у якому роз'яснюється порядок урахування у складі валових витрат підприємств, що пов'язані з оплатою працівникам перших 5-ти днів їх тимчасової непрацездатності (лікарняних).

Відповідно до статті 2 Закону України від 11 січня 2001 року №2213 "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" визначено, що перші 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за основним місцем роботи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тобто зазначені витрати, що пов'язані з оплатою лікарняних, передбачені законом.

Відповідно до статті 5 (підпункт 5.2.1) Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", до складу валових витрат підприємств, установ, організацій включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці.

Витрати платника податку, пов'язані з оплатою праці найманих працівників, у тому числі виплата середньомісячної заробітної плати при тимчасовій непрацездатності таких працівників внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, є неподільними умовами єдиного процесу утримання найманої робочої сили для здійснення господарської діяльності.

Враховуючи, що такі витрати передбачені законом, а також керуючись нормою Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (абзац "а" підпункту 4.4.2) про те, що податкові роз'яснення випливають з економічного змісту податку чи збору (обов'язкового платежу), Міністерство фінансів України вважає, що виплата підприємствами, установами, організаціями протягом 5-ти днів тимчасової непрацездатності середньомісячного заробітку працівникам, які перебувають у трудових відносинах з платником податків, має природу витрат, пов'язаних з виробництвом, і має враховуватися платником податку в складі його валових витрат.

Враховуючи, що лист ДПАУ від 01.03.2001 р. №1405/5/15-0116 був оприлюднений у засобах масової інформації, що призвело до широкої дискусії та неоднозначного трактування норм Закону серед платників податків, Міністерство фінансів України вважає за необхідне скасувати зазначений лист, натомість підготувавши редакційні поправки до норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

В. о. міністра П. ГЕРМАНЧУК
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua