Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2001: Практична бухгалтерія - Офіційна сторінка: Мінпраці << >>

Відпустка - джерело знань

 • Які пільги мають працівники, які поєднують роботу з навчанням у вищих закладах освіти?
 • Тривалість відпусток
 • Друга освіта
 • Як оплачується додаткова відпустка у зв'язку з навчанням?

  Від сесії до сесії живуть студенти весело. Бухгалтери підприємств, на яких працюють студенти, - також

  Літо - радісна пора відпусток. Але є особлива категорія працівників - студенти-заочники, які чекають відпустки з тривогою. Подеколи керівник на невпевнене прохання студента відпустити його на сесію відповідає коротко: "Жодної відпустки". "Але ж я десь чув, що маю право", - думає бідолаха-заочник. І це справді так. Про те, як студентові одержати відпустку, коли та на який термін, розповідає головний спеціаліст Міністерства праці та соціальної політики Неля СИНЬКО. А бухгалтерам підприємств, на яких є студенти, що навчаються з відривом від виробництва, пропонуємо розглянути порядок розрахунку таких відпусток.

  Бажаю всім студентам успішно скласти іспити, а бухгалтерам - правильно та без особливих труднощів розрахувати належні відпустки.

  Вікторія АХТИРСЬКА, редактор рубрики

Які пільги мають працівники, які поєднують роботу з навчанням у вищих закладах освіти?

Статтею 15 Закону України "Про відпустки" та статтями 214-220 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) встановлено відповідні пільги для працівників, які вступають у вузи, та для тих, хто поєднує роботу з навчанням у вищих закладах освіти.

Відповідно до статті 214 КЗпП України, працівникам, які складають вступні іспити у вищі заклади освіти, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад.

Крім того, працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формою навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки. Їх тривалість диференціюється за такими критеріями: а) форма навчання (вечірня, заочна); б) рівень акредитації навчального закладу; в) курс, на якому працівник навчається.

Так, відповідно до статті 15 Закону України "Про відпустки", працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формою навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів.

Тривалість відпусток

Тривалість таких відпусток становить для тих, хто навчається на:

1) першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівня акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів,

третього та четвертого рівня акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;

2) третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівня акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,

третього та четвертого рівня акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40.

На період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації працівники, що навчаються без відриву від виробництва, мають право на надання їм додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 30 календарних днів.

Власник зобов'язаний надавати працівнику відпустку саме в той час, який визначений вищим навчальним закладом. Оскільки, згідно зі статтею 17 Закону України "Про освіту", планування навчального процесу належить до компетенції вищих закладів освіти, саме вони мають право на розподіл установленої законом тривалості додаткової оплачуваної відпустки протягом навчального року. Відмовити працівникові у наданні відпустки, мотивуючи це виробничою необхідністю, власник не може, оскільки у статті 202 КЗпП України чітко зазначено: власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

Працівники, які навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах першого та другого рівня акредитації з вечірньою та заочною формою навчання, мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю два місяці, а третього та четвертого рівня акредитації - чотири місяці.

Працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих закладів освіти, протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту або складання державних іспитів надається щотижня при шестиденному робочому тижні один вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50% одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.

Разом з тим за бажанням працівника протягом десяти місяців перед початком виконання дипломного проекту або складання державних іспитів йому може надаватися додатково ще один-два вільні від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати.

Власник або уповноважений ним орган оплачує працівникам, які навчаються у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формою навчання, проїзд до місця знаходження закладу освіти і назад один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів - у розмірі 50 відсотків вартості проїзду.

У тому ж розмірі оплачується проїзд для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів (ст. 219 КЗпП України).

Відповідно до статті 217 КЗпП України, на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Заробітна плата за час додаткової оплачуваної відпустки, яка надається в зв'язку з навчанням без відриву від виробництва, виплачується не пізніше трьох днів до початку відпустки.

Друга освіта

Говорячи про пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням, необхідно звернути увагу на Закон України від 02.11.2000 р. №2073-ІІІ "Про внесення змін до Закону України "Про відпустки", яким були внесені зміни до статті 15 щодо надання додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною або вечірньою формою навчання в навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти.

Згідно з цими змінами, тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною або вечірньою формою навчання в навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Разом з тим, працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Законом України від 07.12.2000 р. №2136-ІІІ "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" щодо оподаткування благодійної допомоги" передбачено пільгу з оподаткування для працівників, які навчаються на кошти, надані благодійною організацією.

Відповідно до підпункту "і" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", цільова благодійна допомога, що надається благодійними організаціями набувачам благодійної допомоги для відшкодування витрат на освіту (навчання) або перенавчання в закладах освіти набувача благодійної допомоги, зареєстрованого як безробітний, а також будь-якої іншої особи внаслідок проведення публічно оголошеного конкурсу, не включається до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування.

Така цільова допомога має бути використана протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем її отримання. Якщо протягом цього строку цільова благодійна допомога не була використана за призначенням її набувачем, вона підлягає поверненню благодійнику у невикористаній сумі протягом кварталу, на який припадає кінець призначеного строку її використання, або протягом цього строку має бути внесена до місцевого бюджету, до якого зараховується податок, стягнутий з такого набувача, у розмірі такої невикористаної суми.

Суми такої благодійної допомоги не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків, податків, зборів, які нараховуються на фонд оплати праці відповідно до законів України.

Для застосування статті 5 під терміном "благодійна організація" слід розуміти організацію, яка відповідає всім вимогам пункту 3 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян".

Як оплачується додаткова відпустка у зв'язку з навчанням?

Обчислення середньої заробітної плати за період додаткової відпустки, пов'язаної з навчанням, проводиться відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №100 (з наступними змінами та доповненнями), виходячи з виплат за останні 12 місяців, що передують наданню відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається додаткова відпустка у зв'язку з навчанням.

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження до неї включаються:

- основна заробітна плата;

- доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт працівниками-погодинниками; високі досягнення у праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою; вислугу років тощо);

- виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці включаються в заробіток у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Але є певний перелік виплат, які не враховуються під час обчислення середньої заробітної плати. Це виплати, передбачені пунктом 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати.


Додаткові відпустки для студентів "особливих" вузів

Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах, де навчальний процес має свої особливості, Кабінет Міністрів України постановою від 28.06.97 р. №634 затвердив Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формою навчання, де навчальний процес має свої особливості. Відповідно до нього, працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, де навчальний процес має свої особливості, крім додаткових оплачуваних відпусток, установлених статтею 15 Закону України "Про відпустки", щороку надаються такі відпустки:

а) 10 календарних днів зі збереженням заробітної плати і 10 календарних днів зі збереженням заробітної плати працівникам, що навчаються успішно у вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою та заочною формою навчання за спеціальністю "культура (народна художня творчість)", "музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)";

б) 20 календарних днів зі збереженням заробітної плати і 10 календарних днів без збереження заробітної плати працівникам, що успішно навчаються у вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою та заочною формою навчання за спеціальностями "театральне мистецтво (акторська майстерність, режисура, хореографія, сценографія)", "кіномистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно-, телеоператорство)";

в) 10 календарних днів без збереження заробітної плати працівникам, що успішно навчаються у вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою та заочною формою навчання за спеціальністю "філологія (мова та література)".

У тему

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. №512 "Про порядок пільгового проїзду у 2001 році студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, у всіх видах міського пасажирського транспорту та залізницею" встановлено, що студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учні професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів (далі - студенти та учні), у 2001 році користуються правом на пільговий проїзд в усіх видах міського пасажирського транспорту (крім таксі) та залізницею по території України у період з 1 січня по 28 червня та з 28 серпня по 31 грудня.

Крім цього, для проїзду в усіх видах міського пасажирського транспорту (крім таксі), а також залізницею у загальних і плацкартних вагонах пасажирських та швидких поїздів, вагонах електро- та дизель-поїздів приміського сполучення студенти та учні можуть придбавати проїзні документи (квитки) з оплатою 50 відсотків їх вартості.


Пам'ятка студенту

Про які б свої права ви не прочитали у цій публікації - ми не рекомендуємо вам до смерті посваритися із своїм керівником з приводу їх негайної реалізації.

Ваш "ДК"

Приклад. Працівникові у 2001 році надається додаткова відпустка у зв'язку з навчанням тривалістю 14 календарних днів. Заробітна плата працівника за 12 місяців становить 2354 грн. Як обчислити середню заробітну плату для оплати додаткової відпустки у зв'язку з навчанням?

Відповідно до пункту 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №100 (з наступними змінами та доповненнями), нарахування виплат за час додаткової відпустки у зв'язку з навчанням провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, за винятком святкових та неробочих днів, встановлених законодавством (ст. 73 КЗпП України). Одержаний результат перемножується на кількість днів додаткової відпустки.

2354 грн : (365 - 10) х 14 днів = 92,83 грн.

Приклад. Як обчислити середню заробітну плату для оплати додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, що надається з 15 травня 2001 року працівникові, який влаштувався на роботу 10 січня 2001 року?

Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка.

Виходячи з вищевикладеного розрахунковими місяцями будуть лютий - квітень 2001 року.

За умови, що заробітна плата працівника за цей період становить 685 грн, а тривалість додаткової відпустки у зв'язку з навчанням - 14 календарних днів, розрахунок середньої заробітної плати для оплати додаткової відпустки у зв'язку з навчанням провадиться таким чином:

89 к. дн. - 2 св. і нероб. дні = 87 к. дн.;

685 грн : 87 к. дн. = 7,9 грн;

7,9 грн х 14 = 110,6 грн.


Тема наступної офіційної сторінки Мінпраці

 • Згідно із законодавством (ст. 45 Конституції України), кожен працюючий має право на відпочинок. Традиційно склалося, що цим правом користуються переважно влітку. А літо вже настало... У бухгалтера підприємства від цього голова йде обертом: правильно розрахувати, порахувати та, врешті-решт, правильно відобразити все в бухгалтерському і, головне, - в податковому обліку.

  Та так правильно відобразити, щоб комар, вибачте, податківець носа не підточив. Та й керівник вимагає, щоб усе було правильно відображено та документально оформлено: розрахунок оплати відпускних, облік, відрахування, нарахування, накази, журнал обліку відпусток тощо. Саме про це йдеться в наступній консультації спеціалістів Міністерства праці та соціальної політики України.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua