Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2001: Практична бухгалтерія - Ексклюзивний лист і коментар << >>

Менеджери поза законом

Сергій НОВІКОВ


Держстандарт вважає внесення змін у розроблений ним Класифікатор професій справою відсутніх у ньому менеджерів

Напевно, всі керівники підприємств, на яких працівники трудяться за вельми поширеними на Заході професіями всіляких "менеджерів", знають про таку проблему: чинні в Україні нормативні акти (йдеться про нормативні акти технічного характеру, а саме - Класифікатор професій) фактично забороняють застосування таких професій, як "менеджер з продажу", "менеджер з роботи з персоналом", "офіс-менеджер".

Цю проблему піднімали і "Галицькі контракти", і "Дебет-Кредит"1. Надходили відгуки читачів, що нонсенсом є те, що держоргани відмовляються вносити зміни до затверджених ними ще відповідно до "радянського підходу" переліків дозволених для застосування в Україні професій.

Цю проблему почали активно обговорювати у другій половині минулого року у зв'язку з листом Міністерства праці і соціальної політики від 07.08.2000 р. №18-3105, в якому нагадувалося, що не допускається застосування згаданих професій "менеджерів" і що особи, винні в порушенні цих вимог, можуть бути притягнуті до відповідальності на підставі ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Це питання не залишилося без уваги Адміністрації Президента України.

Отже, проблема, яка зачіпає інтереси десятків тисяч українських працівників, полягає в тому, що чинний Класифікатор професій ДК 003-95 ставить "поза законом" професії різних менеджерів2.

Доручення Адміністрації Президента України на адресу Держстандарту з проблеми "менеджерів"

Очевидно, що якщо нормативний акт був затверджений Держстандартом3, то і зміни до цього нормативного акта (про доповнення відповідними професіями) має вносити він же.

12.04.2001 р. на адресу Держстандарту скеровано доручення Адміністрації Президента України №02-02/1060 розглянути колективне звернення підприємців, суть якого полягала ось у чому (наводимо дослівний текст, направлений на розгляд Держстандарту4):

"на цей момент склалася практика невідповідності реально вживаних професій тим професіям, які затверджені Держстандартом.

Вимагаємо включити (вжити заходів для включення) до Класифікатора професій (Державний класифікатор України "Класифікатор професій ДК 003-95", затверджений наказом Держстандарту від 27.07.95 р., №257) поширені професії "офіс-менеджер" і "менеджер з продажу".

Держстандарт розглянув це питання. Що ж він відповідає? З його відповіді на таку вимогу видно таке:

1. Принципових заперечень з приводу включення до Класифікатора професій менеджерів Держстандарт не має.

2. Держстандарт має заперечення з приводу того, хто повинен виконувати роботу з підготовки документів для внесення змін до Класифікатора.

Отже, Держстандарт прямо вказує на те, що проект його ж нормативного акта про внесення змін до Класифікатора сам він не готує і пропонує це зробити за нього5.

Загалом, тим з українських підприємств, які бажають попрацювати (і витратити гроші на замовлення відповідних робіт) над змінами до акта Держстандарту, - "зелене світло"6.

Чесно кажучи, подальші коментарі тут зайві. Як кажуть: "скільки не приймай указів Президента про підтримку підприємництва і програм з реалізації реформування адмінсистеми - нашого держслужбовця неможливо примусити бачити і розуміти підприємця".

Отже, "менеджери" і далі залишаються "поза законом".


Примітки:

1 "Галицькі контракти" №47/2000, "Дебет-Кредит" №45/2000.

2 Зауважмо, що Класифікатор все ж містить професії деяких "менеджерів" (наприклад "Керуючий (менеджер) готельним господарством" - код КП 1210.1). Разом з тим про "менеджерів з продажу" Класифікатор умовчує і тим самим забороняє застосування таких професій.

3 А саме Держстандартом (наказом від 27.07.95 р. №257) затверджено Класифікатор професій ДК 003-95, який і ставить "поза законом" згадані професії західного стандарту.

4 Якщо ж не бачити тексту звернення (тобто поставленого запитання), яке розглядалося, відповідь виглядає зовсім невинно.

5 На зауваження щодо того, що саме в його, Держстандарту, компетенції є внесення змін до Класифікатора і робота його працівників оплачується з бюджету, виконавці цього листа Держстандарту чіткої відповіді ініціаторам звернення не дали.

6 Цікаво також таке: листом від 12.03.2001 р. №2-10/7-1554 Держстандарт пропонує підприємцям на договірних умовах (читай - за плату) користуватися для отримання довідок і консультацій з питань стандартизації послугами Національного автоматизованого інформаційного фонду (який ведеться тим же Держстандартом відповідно до пункту 2 Положення, затвердженого Постановою КМУ від 01.02.95 р. №84).


Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України

Лист від 20.04.2001 р. №2-10/7-2637 на доручення Адміністрації Президента України від 12.04.2001 р. №02-02/1060

Щодо внесення змін до ДК 003-95

На виконання доручення Адміністрації Президента України від 12.04.2001 р. повідомляємо таке.

Декретом Кабінету Міністрів України від 10.05.93 р. №46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (статті 4 та 6) визначено, що Держстандарт України встановлює порядок розроблення та ведення державних класифікаторів, а також здійснює їх затвердження, реєстрацію та опублікування. Такий порядок встановлено державним стандартом ДСТУ 3739-98 "Положення про ведення державного класифікатора ДК 003-95 "Класифікатор професій".

Проект змін до ДК 003-95 необхідно підготувати з ДСТУ 3739-98 та подати до Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України за адресою: м. Луганськ, вул. Луначарського, 91.

Разом із проектом змін необхідно додати:

- тарифно-кваліфікаційні характеристики професій працівників (розділ 5 ДСТУ 3739-98);

- висновок фахової експертизи щодо нових робіт (розділ 6 ДСТУ 3739-98);

- висновок мовної експертизи стосовно назв робіт, які пропонується ввести до ДК 003 (розділ 6 ДСТУ 3739-98).

Перший заступник голови
Держстандарту України Г. МИРОНЮК

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України

Лист від 12.03.2001 р. №2-10/7-1554

Щодо одержання інформації

Держстандарт України листом від 07.02.2001 р. №2-3/7-751 та від 07.02.2001 р. №2-3/7-753 повідомляв стосовно порядку одержання інформації з питань стандартизації.

Надаємо інформацію ще раз. Для інформаційного забезпечення підприємств, установ, організацій, громадських організацій і громадян у сфері стандартизації постановою Кабінету Міністрів від 01.02.95 р. створено Національний автоматизований інформаційний фонд стандартів.

Інформація про документи Національного фонду стандартів друкується в виданнях Держстандарту.

Фонд забезпечує користувачів такими послугами:

- відомості про документи фондів стандартів (наявність у фонді, чинність, термін дії, скасування, внесення змін);

- усі види бібліографічних довідок на підставі наявних каталогів і документів із стандартизації, метрології та сертифікації;

- довідки і консультації з питань стандартизації за каталогами ISO, IES, EN, DIN, розвинутих країн світу, інформаційних покажчиків Держстандарту, Міждержавної Ради СНД із стандартизації, метрології та сертифікації.

Зазначена інформація та копії нормативних документів, якщо інше не передбачено законодавством, надаються підприємствам, установам і організаціям (незалежно від форм власності та виду діяльності), громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності, громадським організаціям на договірних умовах.

Контактний телефон фонду: 268-84-66.

Одночасно зазначаємо, що, згідно з правилами ділового листування, у разі посилання на протокол загальних зборів необхідно зазначити дату, номер протоколу та місце проведення цих зборів.

Перший заступник голови Держстандарту України Г. МИРОНЮК
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua