Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2001: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 16-й (Частина 2) << >>

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА:
Урок 16-й. Частина 1.

Практика

Сьогоднішня практика присвячена складанню основного документа з організації бухгалтерського обліку на підприємстві - наказу про облікову політику.

Складання наказу про облікову політику підприємства

Адміністрація підприємства ТОВ "Галикон", розпочавши здійснення статутної діяльності, у 2000 році прийняла рішення вести бухгалтерський облік відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність".

Керівник підприємства Чернівецький Валерій Андрійович, усвідомлюючи, що, згідно із Законом про бухоблік, саме на ньому лежить відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення фіксації фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження опрацьованих документів, реєстрів і звітності, встановлює певний для свого підприємства порядок ведення бухгалтерського обліку. Цей порядок він регламентує виданням наказу про облікову політику підприємства ТОВ "Галикон", який був підготовлений і набрав чинності в термін, передбачений Законом, - 01.02.2000 р., тобто не пізніше 31.12.2000 р.

При розробці облікової політики підприємства використані як діючі на підприємстві положення обліку, передбачені його засновницькими документами, так і нові положення обліку, передбачені Законом і національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО) на дату прийняття згаданого наказу.

Додатки до наказу про облікову політику підприємства наводяться за повною формою, з усіма заповненими реквізитами. У "ДК" №3 і 4 за 2001 рік був опублікований приклад такого об'ємного документа. Щоб не дублювати вже відомий нашим читачам матеріал на сторінках видання, в наведеному нижче варіанті наказ про облікову політику подається в стислому вигляді, з частково заповненими формами. У тих місцях документа, де стоять прочерки, окремі елементи облікової політики можуть бути розширені.


НАКАЗ
ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ТОВ "ГАЛИКОН"

Додаток 1, 2, 3
до наказу про облікову політику
PDF-25Kb

Додаток 4, 5
до наказу про облікову політику
PDF-26Kb

Додаток 6, 7
до наказу про облікову політику
PDF-27Kb

Додаток 8, 9
до наказу про облікову політику
PDF-27Kb


Підготував Володимир ПАНТЕЛЄЄВ

Читайте в наступних уроках Школи бухгалтера:

У розділі "Оплата праці"

 • Нарахування допомоги з непрацездатності
 • Податковий і бухгалтерський облік допомоги з непрацездатності

У розділі "Розрахунки з підзвітними особами"

 • Складання авансового звіту підзвітною особою
 • Відображення розрахунків із підзвітною особою в реєстрах бухгалтерського обліку

У розділі "Безготівкові розрахунки"

 • Розрахунки векселями
 • Види акредитива, його відкриття
 • Розрахунки з допомогою акредитива
 • Закриття акредитива

У розділі "Необоротні активи"

 • Купівля транспортних засобів (обов'язкові платежі)
 • Купівля транспортних засобів (бухгалтерський і податковий облік)
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua