Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2001: Практична бухгалтерія - Форум "ДК": << >>

Форум "ДК":

"Вважаємо, що набрання чинності Законом України "Про банки і банківську діяльність" не вплинуло на право кредитних спілок нараховувати та утримувати проценти"

У статті "Кредитна спілка могла нараховувати і стягувати відсотки за наданим кредитом до 17.01.2001 р. - дати набрання чинності Законом "Про банки і банківську діяльність" дано консультацію про неможливість нарахування та стягнення відсотків кредитними спілками у зв'язку з набранням чинності Законом України від 07.12.2000 р. №2121-III "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон). Розгляньмо цю неможливість, керуючись наведеними автором нормативними актами.

Справді, відповідно до статті 47 Закону, до виключно банківських операцій зараховано операції з:

- залучення вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб;

- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

- розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик.

Річ у тому, що жодна з цих операцій не притаманна кредитній спілці.

1. Кредитна спілка не залучає депозитів від юридичних та фізичних осіб.

2. Кредитна спілка не має клієнтів і, відповідно, не займається відкриттям і веденням їх поточних рахунків.

3. Кредитна спілка не займається розміщенням залучених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик.

Чому? Тому що кредитна спілка, на відміну від банків, не має власників і клієнтів. Власниками кредитної спілки є всі її члени. Кредитна спілка не працює назовні. Фактично, всі кредитно-фінансові операції спілки є тимчасовим перерозподілом коштів між її членами.

Пояснити це можна такою схемою фінансового механізму кредитної спілки (див. нижче).

При цьому треба зазначити, що вкладом члена кредитної спілки, відповідно до п. 17 Тимчасового положення про кредитні спілки в Україні, є вступний та членські внески.

Таким чином, набрання чинності Законом України "Про банки і банківську діяльність" не вплинуло на право кредитних спілок нараховувати та утримувати проценти.

Ще одним аргументом на користь того, що кредитно-фінансова діяльність кредитної спілки не потребує додаткового ліцензування, може бути прийнятий Верховною Радою Закон "Про фінансові операції", який визначає державний орган нагляду за діяльністю кредитних спілок та порядок ліцензування їх кредитно-фінансових операцій.

Катерина КАЛУСТОВА,
директор фінансового департаменту
Національної асоціації кредитних спілок України

В яких випадках працівники ДАІ можуть вилучити посвідчення водія

Л. Азаров, e-mail: [email protected]

Чи можуть працівники ДАІ використовувати норми ст. 260 і ст. 265 КпАП для вилучення посвідчення водія, а також автомобіля?

Зазначимо: пункти 5 і 6 статті 11 Закону України від 20 грудня 1990 року "Про міліцію" передбачають право працівників міліції вилучати документи у осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та в осіб, які вчинили адміністративне правопорушення.

Тепер розглянемо, яким чином Кодекс про адміністративні правопорушення (далі - КпАП) регламентує питання стосовно осіб, які вчинили адміністративні правопорушення.

Законом України від 5 квітня 2001 року №2350-ІІІ "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху" виключено частину 5 статті 265 КпАП, в якій було зазначено, що посвідчення водія (талон до нього, свідоцтво, диплом) може бути вилучено при вчиненні правопорушення, за яке, відповідно до КпАП, може бути накладено адміністративне стягнення, на строк до винесення постанови у справі та сплати порушником штрафу.

Але, згідно зі статтею 260 КпАП, у випадках, прямо передбачених законодавчими актами, з метою припинення правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення, забезпечення своєчасного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення допускається затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів. Тобто стаття КпАП також закріплює за працівниками міліції право вилучати документи - слід розуміти, що в тому числі і посвідчення водія, оскільки вичерпного переліку документів норми не містять.

Згідно з частиною 1 статті 265 КпАП, таке вилучення може бути здійснено у випадках, якщо документи є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення.

Тобто посвідчення водія може бути вилучено, якщо воно є знаряддям або об'єктом злочину (наприклад у разі підробки посвідчення водія).

На прохання редакції відповідали суддя ВАСУ
Микола Гусак та юрист Тетяна Скрипко

Зразок наказу про облікову політику підприємства шукайте на сайті "ДК"

Світлана, e-maіl: gwellі[email protected]іev.ua

Коментар у "ДК" №3 за 2001 рік

Стаття: Як підготувати наказ про облікову політику підприємства

Автор: Леонід ГУЙДА

Оцінка: не завадило б мати зразок такого наказу!

Шановна Світлано!

Зразок наказу міститься на сторінці http://www.dk.gc.com.ua/nomer/2001-03/03pr5.html, http://www.dk.gc.com.ua/rus/nomer/2001-03/03pr5.html (російською), початок добірки "Як підготувати наказ про облікову політику підприємства" - http://www.dk.gc.com.ua/nomer/2001-03/03pr5.html, http://www.dk.gc.com.ua/rus/nomer/2001-03/03pr4.html.

З повагою Сергій Акуней,
група контент-проекту "ДК"

На сайті "ДК" можна одержати інформацію і українською, і російською мовами

Кисир Катерина Петрівна, e-maіl: [email protected]

Коментар у "ДК" №41 за 2000 рік

Стаття: Витрати і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт і формування ціни на будівельну продукцію

Автор: Ольга РОМАШКО

Оцінка: Малоцікавий

Дуже погано, що написано українською мовою, хотілося б, щоб було російською мовою, бо МИ ХОЧ І ЖИВЕМО В УКРАЇНІ, але у нас поки що не всі знають українську мову!!!!!!!!!

Шановна Катерино Петрівно!

Спасибі за увагу до нашого видання.

На нашому сайті представлено випуски тижневика як українською, так і російською мовами.

Російський варіант статті розміщений на http://www.dtkt.com.ua/debet/rus/2000/41/41pr2.html. Перехід до російської зони сайту - на вхідній сторінці нашого сайту http://www.dtkt.com.ua/ і на титульних сторінках кожного номера.

Сподіваємося бачити Вас серед наших постійних читачів.

З повагою Сергій Акуней
Листи читачів на форумі "ДК", який є лідером за кількістю відвідувань, див. за адресою www.dtkt.com.ua
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua