Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2001: Практична бухгалтерія - Списання податкового боргу << >>

Дурять нашого брата...

Окремі моменти списання і розстрочення податкового боргу, викладені у листах та наказах ДПАУ, не відповідають чинному законодавству - вважає експерт "ДК" Степан РЕВИЧ


Про проблемні моменти, які можуть виникати під час списання та розстрочення сум податкового боргу, ми вже писали в "ДК" №15. За час, що минув від попередньої публікації, податкова адміністрація визначила процедуру списання та розстрочення податкового боргу, виклавши свою думку в листах та наказах (див. поруч).

Щоправда, підхід податкового органу до списання та розстрочення сум податкового боргу в окремих випадках не зовсім послідовний і, на думку автора, не збігається з нормами, встановленими Законом України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон №2181).

Оскільки про зауваження до Положення №81 ми вже згадували (див. "ДК" №15), проаналізуємо відповідність чинному законодавству Методичних рекомендацій №5289 та Порядку №161.


Основним документом Державної податкової адміністрації, що регулює списання та розстрочення податкового боргу, є Положення про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв'язку зі скасуванням картотеки, затверджене наказом ДПА України від 01.03.2001 р. №81 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.03. 2001 р. за №281/5472 (далі - Положення №81). Окремі норми цього документа ми вже аналізували в "ДК" №15.

До Положення №81 додатково надано методичні рекомендації щодо застосування окремих його норм, викладених у Листі від 23.04.2001 р. №5289/7/24-2117 "Про надання методичних рекомендацій" зі змінами і доповненнями, внесеними листом ДПА України від 28.04. 2001 р. №5627/7/24-2117 (далі - Методичні рекомендації №5289).

Наказом ДПАУ від 11.04.2001 р. №161 затверджено Порядок формування даних та проведення обліку податкового боргу, який підлягає списанню та/або розстроченню у зв'язку зі скасуванням картотеки (далі - Порядок №161).

Крім того, ДПАУ листом від 06.05.2001 р. №5886/7/24-2117 надіслала методичні рекомендації щодо застосування окремої норми Положення про списання та розстрочення податкового боргу платників податків (далі - Методичні рекомендації №5886).


Точка зору ДПАУ

Що стосується донарахувань за актами документальних перевірок, то не підлягають списанню донарахована у період з 01.01.2001 р. до дня прийняття рішення про списання (розстрочення) сума основного платежу, нарахована на нього пеня та застосовані фінансові (штрафні) санкції, занесені в картки особових рахунків платників після 01.01.2001 р., оскільки ці суми податкового боргу за даними податкового обліку вважаються такими, що виникли у 2001 році.

Наші зауваження

Таке тлумачення не відповідає ні здоровому глузду, ні Закону №2181. За даними податкового обліку (в ДПІ), такі суми податкового боргу справді виникли у 2001 році, але сам борг виник тоді, коли було порушено строк сплати заниженого податкового зобов'язання.

Докладно про це ми писали в "ДК" №15

Точка зору ДПАУ

Списанню (розстроченню) на загальних підставах підлягають суми податкового боргу зі сплати мита (державного мита), оскільки ці суми є заборгованістю перед бюджетом.

Наші зауваження

Державне мито списанню та розстроченню не підлягає.

Мито підлягає списанню (розстроченню), оскільки є податковим зобов'язанням, бо порядок його нарахування та сплати встановлено ст. 17 Закону України "Про Єдиний митний тариф". Але таке списання та/або розстрочення повинні були б проводити митні органи, однак аж ніяк не податкові інспекції.

Точка зору ДПАУ

Коригування сум податкового боргу, які підлягають списанню та/або розстроченню, проводиться на підставі заяви платника податків на перерахування коштів, які надійшли понад суми податкових зобов'язань у рахунок погашення боргу.

Наші зауваження

Жодне коригування ст. 18 Закону №2181 не передбачено. Докладно про це ми писали в "ДК" №15.

Дуже примітною (але незаконною) є злагоджена робота Держказначейства та ДПАУ (спільний лист ДПАУ та ДКУ від 04.04.2001 р. №4396/7/19-1117) щодо перерахування надміру сплачених податків і зборів (обов'язкових платежів) або ПДВ, належного до відшкодування, на погашення податкового боргу, що підлягає списанню та/або розстроченню.

Що втішає - цього не робитимуть без заяви платника.

Точка зору ДПАУ

Списанню та розстроченню, відповідно до Положення, підлягають суми податкового боргу, які визначаються лише за даними карток особових рахунків платників податків, що ведуться в органах державної податкової служби згідно з чинним порядком, крім випадків, передбачених пунктом 3.8 Положення.

Наші зауваження

Закон №2181 не передбачає такого обмеження: він встановлює списання для сум податкового боргу, незважаючи на те, ведеться чи не ведеться такий облік контролюючим органом.

Точка зору ДПАУ

У випадках коли суд (арбітражний суд) до 20.02.2001 р. включно прийняв рішення щодо стягнення майна підприємства-боржника в рахунок погашення його податкового боргу або припинення провадження у справі про банкрутство, згідно зі статтею 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", стосовно податкового боргу, визначеного до списання (розстрочення) за даними карток особових рахунків, платник податків або орган державної податкової служби (за ініціативою якого було порушено відповідну справу) звертається до суду (арбітражного) суду з приводу перегляду раніше прийнятого рішення і поширення процедури списання (розстрочення) на зазначену суму податкового боргу (див. статті 39, 40 Закону України від 21.04.99 р. №606-XIV "Про виконавче провадження").

Наші зауваження

Проте є й інша думка з цього приводу. ВАСУ в листі від 07.05.2001 р. №01-8/556 (опублікований у "Документах для роботи" №22/2001) заперечує можливість перегляду раніше прийнятих рішень.

Ми не згідні з аргументами ВАСУ. Вважаємо, що, відповідно до ст. 112 АПК арбітражний суд може переглянути прийняте ним рішення, ухвалу, постанову за нововиявленими обставинами, що мають суттєве значення для справи, які не були і не могли бути відомі заявникові.

Такою обставиною, яка не могла бути відомою, в цьому випадку є набрання чинності 20 лютого 2001 року Законом №2181.

Посилання на те, що для цього потрібно, щоб Закон №2181 мав зворотну силу, вважаємо необгрунтованим.

Докладне обгрунтування того, що списання та розстрочення податкового боргу поширюється і на тих, стосовно кого розпочато процедуру банкрутства, ми наводили в "ДК" №15

Точка зору ДПАУ

Положення статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" поширюється на всіх платників податків незалежно від їх галузевого підпорядкування.

Наші зауваження

Мабуть, ДПАУ вирішила нас трохи розважити. Переконали нарешті, що "на всіх платників податків...". Бо "всі" сумнівалися.

Точка зору ДПАУ

При цьому списанню підлягає і сума пені, донарахована за несвоєчасну сплату податку з фізичних осіб, який був самостійно нарахований платником до 01.01.2001 р. Суми пені, штрафних та фінансових санкцій, про які йдеться в цьому абзаці, визначають у ручному режимі на підставі актів документальних перевірок.

Наші зауваження

Пеня за несвоєчасну сплату прибуткового податку не підлягатиме списанню, оскільки він не є податковим зобов'язанням.

Точка зору ДПАУ

Списанню підлягають суми пені, штрафних та фінансових санкцій, які нараховані на податковий борг, що виник до 01.01.2001 р., і залишилися не сплаченими на день прийняття рішення про списання.

Наші зауваження

Незаконна поступка платникам

Закон №2181 передбачає списання таких сум пені та штрафних санкцій за умови їх несплати на день набрання чинності статтею 18 Закону (20.02.2001 р.), а не на день списання.

Точка зору ДПАУ

Не підлягають списанню та розстроченню суми:

1) боргу платника податків на доходи фізичних осіб,

2) збору до Державного інноваційного фонду,

3) відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування та інших платежів, облік яких не ведеться податковими органами.

Наші зауваження

Цілком законний висновок ДПАУ. Щоправда, аргументи наведені не ті, що треба.

Точка зору ДПАУ

Податковий борг, який на день набрання чинності статтею 18 Закону є предметом судового розгляду, підлягає списанню та/або розстроченню відповідно до цього Положення. При цьому обов'язково направляється повідомлення до суду (арбітражного суду) про списання та/або розстрочення суми.

Наші зауваження

На нашу думку - правильний висновок.

Точка зору ДПАУ

Якщо актом документальної перевірки не донараховували суму основного платежу, а лише нараховували пеню, штрафні та фінансові санкції на податковий борг, який за даними карток особових рахунків виник до 01.01.2001 р., то такі суми пені, штрафних та фінансових санкцій підлягають списанню.

Наші зауваження

Усе законно.

Точка зору ДПАУ

Списання здійснюється щодо всіх видів пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих згідно з законодавством України, які відображені у картках особових рахунків (наприклад, на підставі Указу Президента України від 12.06.95 р. №436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки", Закону України від 19.12.95 р. №481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", Закону України від 01.06.2000 р. №1776-III "Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" тощо).

Наші зауваження

Обмеження

Закон №2181 не передбачає такого обмеження: він встановлює списання для сум пені та штрафних санкцій незважаючи на те, ведеться чи не ведеться їх облік контролюючим органом.

Незаконна поступка платникам

Відповідно до підпункту 18.1.3 Закону №2181, списанню та розстроченню підлягають лише пеня та штрафні санкції, нараховані на податковий борг, тобто ті, для яких базою нарахування є податкове зобов'язання. Решта санкцій списанню та/або розстроченню не підлягають.

Точка зору ДПАУ

У разі отримання податковим органом рішення про скасування взаємозаліків сум податкового боргу, проведених до 01.01.2001 р., такі суми підлягають списанню та/або розстроченню відповідно до вищевказаного Положення, оскільки зазначений податковий борг виник до 01.01.2001 р.

Якщо рішення про скасування взаємозаліків надійшло після прийняття рішення про списання (розстрочення) податкового боргу, то орган державної податкової служби приймає додаткове рішення про списання та/або розстрочення (у випадку розстрочення укладається додатковий договір про розстрочення) такого податкового боргу за встановленою формою та в ручному режимі проводить його в обліку.

Наші зауваження

Усе законно.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua