Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2001: Практична бухгалтерія - Обговорюємо Закон №2181 << >>

Що конкретно ви мали на увазі

Чим більше читаєш Закон №2181, тим більше знаходиш у ньому незрозумілостей, тим більше виникає запитань. Так і хочеться запитати у законодавців:

1. Хто такий "платник податків"?

Принциповим моментом Закону №2181 є те, що податковий борг може бути списаний або розстрочений лише платнику податків.

Відповідно до статті 1 Закону №2181, платники податків - це "юридичні особи, їхні філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких, згідно з законами, покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції".

Отже, можна зробити висновок, що не є платниками податку юридичні особи, їхні філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, незалежно від того, мають вони статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу.

Зазначені особи утримують та сплачують податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції, якщо цей обов'язок передбачено не законами, а іншими нормативно-правовими актами (указами, декретами КМ, постановами КМ), навіть якщо вони мають силу Закону.

2. Коли було офіційно опубліковано Закон №2181?

У чому проблема?

Списання та розстрочення податкового боргу, передбачені п. 18.1 статті 18 Закону України №2181, пов'язані з датою набрання чинності цією статтею. Відповідно до п. 19.1 Закону №2181, стаття 18 набирає чинності з дня опублікування цього Закону. На сьогодні думки спеціалістів стосовно дати набрання чинності Законом №2181 не збігаються. Одні стверджують, що це 21.02.2001 р., інші - що 20.02.2001 р.

Проблема актуальна для платників, які станом на 20.02.2001 р. мали несплачений податковий борг, що повністю чи частково сплачувався 20.02.2001 р. Для таких платників, звісно, другий варіант привабливіший, оскільки при цьому проплачені ними суми податкового боргу можуть бути зараховані як переплата, а сам податковий борг списаний та/або розстрочений.

Що робити?

Отже, норми різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків, а саме: права платника податку на списання та/або розстрочення суми податкового боргу, не сплаченого станом на 20.02.2001 р. Тому, відповідно до підпункту 4.4.1 ст. 4 Закону №2181, у межах апеляційного узгодження контролюючий орган повинен прийняти рішення на користь платника, який зрозумів, що Закон №2181 офіційно оприлюднений 20.02.2001 р., і провести списання та/або розстрочення сум податкового боргу, не сплаченого станом на 20.02.2001 р.

Навряд чи податковий орган самостійно визнає це в межах процедури адміністративного оскарження. Але податкова адміністрація погоджується з тим, що норми конфлікту інтересів, викладені в підпункті 4.4.1 статті 4 Закону №2181, також поширюються і на апеляційне узгодження податкового зобов'язання в судовому порядку. ДПАУ визнала це в листі від 18.04.2001 р. №1857/6/25-0016.

Але в цьому випадку не слід забувати, що у такий спосіб платник податку визнає: останній строк подання заяви про розстрочення сум податкового боргу, відповідно до підпункту 18.1.2 ст. 18 Закону №2181, - 20 квітня 2001 року, а не 23 квітня 2001 року.


Чому 21 лютого

Відповідно до ст. 94 Конституції України, закон підписує Голова Верховної Ради України і негайно направляє його Президентові України. Президент протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Керуючись цією нормою, Президент встановив порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів в Указі Президента України від 10.06.97 р. №503/97 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" (далі - Указ №503/97).

Пунктом 1 Указу №503/97 передбачено, що закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях: "Офіційному віснику України", "Відомостях Верховної Ради України", газеті "Урядовий кур'єр".

Пункт 2 Указу №503/97 передбачає, що нормативно-правові акти, опубліковані в інших друкованих виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути офіційно застосовані.

Таким чином, стаття 18 Закону №2181 набирає чинності з дати офіційного оприлюднення закону в газеті "Урядовий кур'єр" 21.02.2001 р. № 33.

Хто "за"?

На сьогодні такої ж думки дотримується ДПАУ, яка в Порядку формування даних та проведення обліку податкового боргу, який підлягає списанню та/або розстроченню у зв'язку зі скасуванням картотеки, затвердженому наказом ДПАУ від 11.04.2001 р. №161, передбачає списання та/або розстрочення сум податкового боргу, не сплаченого станом на 21.02.2001 р.

Таку ж позицію зайняв Національний банк України. У Листі від 01.03.2001 р. №25-111/408-1362 НБУ висловлює думку, що ст. 18 Закону набирає чинності 21.02.2001 р., тобто з дати офіційного оприлюднення в газеті "Урядовий кур'єр" від 21.02.2001 р. № 33.

Чому 20 лютого

Відповідно до ст. 57 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права й обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.

Закон №2181 є таким, що визначає права й обов'язки громадян, отже, повинен бути доведений у порядку, встановленому законом.

На сьогодні в Україні немає закону, який би встановлював порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів.

Крім Указу №503/97, порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів регулюється регламентом Верховної Ради України від 27.07.94 р. №129/94-ВР (далі - Регламент). За Конституцією жоден з цих актів не може регулювати порядок офіційного оприлюднення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права й обов'язки громадян. Незважаючи на те, що вони мають силу закону, вони все ж не є законами.

Оскільки жоден з вищенаведених актів не є законом і обидва рівносильні, можна вважати, що питання офіційного оприлюднення нормативно-правових актів регулюється і Регламентом, підпункт 6.10.3 якого встановлює, що підписані Президентом закони та інші акти, прийняті Верховною Радою, публікуються державною та російською мовами Президією Верховної Ради у "Відомостях Верховної Ради України" протягом 30 днів, а також у газеті "Голос України" протягом 5 днів і є офіційною публікацією.

Таким чином, стаття 18 Закону №2181 набирає чинності з дати офіційного оприлюднення в газеті "Голос України" від 20.02.2001 р. №32.

Хто "за"?

Комітет ВР України з питань фінансів і банківської діяльності вважає, що стаття 18 Закону №2181 набирає чинності з дати оприлюднення в газеті "Голос України" (20.02.2001 р. №32). Його позиція з цього питання викладена у листі від 10.04.2001 р. №06/10-201.


3. Щодо яких податків виникає податкове зобов'язання?

Відповідно до визначення, наведеного у п. 1.2 Закону №2181, податкове зобов'язання - це зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України.

Згідно з наведеним вище тлумаченням терміна "платник податків", податкове зобов'язання не може виникнути за податками і зборами (обов'язковими платежами), пенею та штрафними санкціями, якщо обов'язок утримувати та сплачувати їх передбачений не законами, а іншими нормативно-правовими актами.

Крім того, порядок та строки сплати податків і зборів повинні бути передбачені Законом №2181 або іншими законами України.

З визначення податкового боргу, наведеного в п. 1.3 Закону №2181, та тлумачення терміна "податкове зобов'язання" можна зробити висновок, що розстрочення та/або списання податкового боргу, відповідно до п. 18.1 Закону №2181, проводиться лише за тими податками та платежами, які відповідають визначенню податкового зобов'язання. При цьому вони можуть і не належати до переліку податків, зборів (обов'язкових платежів), визначених ст. 14 та 15 Закону України "Про систему оподаткування", оскільки Закон №2181 не накладає таких обмежень.

Враховуючи те, що податковим зобов'язанням визнається лише зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені Законом №2181 або іншими законами України, можна зробити висновок, що і порядок сплати, і строки повинні бути встановлені або Законом №2181, або іншими законами.

Степан РЕВИЧ, експерт консалтингової групи "ДК"

Не підлягають списанню та розстроченню борги за такими податками, зборами (обов'язковими платежами):

Назва податку, збору Чому не підлягає списанню та розстроченню
Прибутковий податок Порядок обчислення податку встановлений Декретом КМУ "Про прибутковий податок з громадян", а не законом
Внески до Державного інноваційного фонду Порядок обчислення внесків у 2000 році встановлений Законом про державний бюджет на 2000 рік, але порядок сплати не передбачений ні Законом №2181 (внаслідок відсутності за ним податкової декларації), ні іншим законом
Акцизний збір Порядок обчислення встановлений Декретом КМУ "Про акцизний збір", а не законом
Єдиний податок Порядок обчислення встановлений Указом "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності...", а не законом
Збори на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування Порядок обчислення встановлений законом, але порядок сплати не передбачений ні Законом №2181 (внаслідок відсутності щодо нього податкової декларації), ні іншим законом*.

*Стосовно списання (розстрочення) дорожнього збору свою думку в листі від 18.04.2001 р. №06-10/224 виклав Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. Він робить такий самий висновок, але використовує, на думку автора, неправильну аргументацію:
"...списанню підлягає податковий борг (недоїмка) з урахуванням штрафних санкцій та нарахованої відповідно до законодавства пені з податків і зборів (обов'язкових платежів), вичерпний перелік яких визначено ст. 14 та 15 Закону України "Про систему оподаткування"ѕ Збори на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, які були передбачені Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" в редакції 1994 року, були виключені із переліку загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) у 1997 році".

Крім згаданих проблемних моментів, ми докладно розглядали обмеження та незаконні поступки платникам, встановлені ДПАУ в Положенні про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв'язку зі скасуванням картотеки, затвердженому наказом ДПА України від 01.03.2001 р. №81 ("ДК" №15/2001), а також в інших документах, виданих ДПАУ (с. 6 цього числа тижневика).

Автор, як і інші платники податків, сподівається, що державні органи, зокрема Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, все ж відреагують на ситуацію, яка склалася. На жаль, поки що комітет не звертає уваги на встановлені ДПАУ обмеження, що "стримують розвиток підприємницької діяльності".

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua