Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2001: Практична бухгалтерія - Офіційна сторінка ДПАУ << >>

Встановлено нові терміни подання звітності

Закон "Про порядок погашення зобов'язань..." поширюється і на фізичних осіб - платників податків

З 1 квітня набрав чинності Закон України від 21 грудня 2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон). Для деяких статей Закону встановлені інші терміни набрання чинності.

Закон встановлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, а також визначає процедуру оскарження дій органів стягнення.

Статтею 1 Закону визначено, що термін "платників податків" у цьому Законі вживається у такому значенні: юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

З цього випливає, що Закон однаково стосується юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, які сплачують податки.

Повідомляємо про деякі зміни, внесені Законом, щодо оподаткування фізичних осіб

Законом встановлено нові терміни подання звітності, а саме: податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює:

- календарному місяцю (у тому числі при оплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

- календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

- календарному року - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

- календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян), - до 1 квітня року, наступного за звітним.

З 1 квітня 2001 року для платників податків - фізичних осіб встановлені такі терміни подання звітності, зокрема:

- громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, подають податковому органу декларації наростаючим підсумком з початку року не пізніше 10.05 - за I квартал; 09.08 - за перше півріччя; 09.11 - за 9 місяців; 09.02 наступного року - за звітний рік;

- громадяни, які отримують інші доходи від регулярної діяльності (не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності), зокрема, від здавання фізичним особам в оренду або в найм рухомого і нерухомого майна, збір та/або заготівля і продаж вторинних ресурсів, металобрухту, - подають декларації протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця, на який припадає дата виникнення джерела доходу. Наприклад, якщо такий дохід одержано в квітні, то декларація подається протягом 20 календарних днів травня.

У декларації зазначається розмір фактичного доходу за перший місяць та розмір очікуваного доходу до кінця поточного року. У разі припинення існування джерела доходу протягом року сума одержаних доходів включається до складу декларації за наслідками такого календарного року. Після закінчення календарного року декларація подається не пізніше 1 березня (29 лютого);

- іноземні громадяни, що мають постійне місце проживання в Україні, подають декларацію про одержані доходи протягом одного місяця з дня прибуття в Україну, незалежно від джерела одержання доходів. Надалі декларація про одержані доходи подається наростаючим підсумком не пізніше 10.05 за I квартал; 09.08 - за перше півріччя; 09.11 - за 9 місяців; 09.02 наступного року - за звітний рік;

- після закінчення календарного року громадяни, які одержували доходи не за місцем основної роботи, подають декларації до 1 квітня наступного року;

- підприємства, установи, організації і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що проводять виплати громадянам не за місцем основної роботи, зобов'язані надсилати до податкових органів за місцем проживання таких громадян довідки форми №2 протягом 20 календарних днів після закінчення останнього календарного дня місяця, на який припадає виплата;

- перерахунки прибуткового податку з громадян за річним сукупним оподатковуваним доходом громадян проводяться підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності до 1 березня року, наступного за звітним, і такі відомості за установленою формою надаються податковим органам не пізніше 1 березня (29 лютого).

Законом передбачено, що у разі якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

Статтею 4 Закону визначено, що платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, крім випадків, зазначених у Законі. У цій статті також чітко визначено випадки, коли податкові органи мають право самостійно визначати суму податкового зобов'язання платників.

Стаття 5 Закону передбачає, що податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.

Зазначене податкове зобов'язання не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку. У разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, такий платник податків зобов'язаний подати нову декларацію, що містить виправлені показники.

Статтею 18 Закону визначено порядок списання та розстрочення податкового боргу.

Списанню податкового боргу фізичним особам підлягають:

- податковий борг, який виник станом на 31.12.99 р. і не сплачений на 21.02.2001 р.;

- пеня та штрафні санкції, нараховані на податковий борг, який підлягає списанню та розстроченню.

Розстроченню підлягає податковий борг, який виник з 01.01.2000 р. до 01.01.2001 р. і не сплачений станом на 21.02.2001 р.

Розстрочення податкового боргу надається терміном на 60 календарних місяців

Для розстрочення податкового боргу платником податків подається письмове звернення до податкового органу протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності статті 18 Закону (з 21.02.2001 р.).

Обов'язковою умовою для розстрочення є сплата податкового боргу, що виник у період з 1 січня 2001 року до 1 квітня 2001 року. Цей борг повинен бути сплачений у січні - квітні 2001 року.

Статтею 16 Закону визначено розмір нарахування пені. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Стаття 15 Закону визначає нові строки давності.

Загальний строк, протягом якого податковий орган має право самостійно визначити суму податкових зобов'язань платника податків, становить 1095 днів з дня останнього строку подання податкової декларації. Якщо декларація була подана пізніше, відлік починається з дня, наступного за днем її фактичного подання. Якщо протягом цього терміну податковий орган не визначає суму податкових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого податкового зобов'язання, і спір стосовно такої декларації не може розглядатися в адміністративному або судовому порядку.

У разі зайво сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) платник податків має право подати заяву на їх повернення протягом 1095 днів з моменту виникнення такої переплати.

Управління з роз'яснення податкового
законодавства ДПА у Львівській області


СУТТЄВО:

Обов'язковою умовою для розстрочення є сплата податкового боргу, що виник у період з 1 січня 2001 року до 1 квітня 2001 року. Цей борг повинен бути сплачений у січні - квітні 2001 року.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua