Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2001: Практична бухгалтерія - Офіційна сторінка: митниця << >>

Митники відповідають на запитання читачів "ДК"

Сьогодні ми відповідаємо на запитання, надіслані нашими читачами з Харкова, Херсона, Вінниці, Києва та Житомира. Нагадуємо, що всі запитання, які ви надішлете на "Офіційну сторінку", обов'язково будуть розглянуті, і компетентні фахівці дадуть на них відповіді на сторінках "ДК". Консультації для вас підготував спеціаліст Державної митної служби України Віктор БОРЕЦЬ.

Чекаємо запитань на нашу "Офіційну сторінку".

З повагою
редактор рубрики Вікторія АХТИРСЬКА

За що відповідає митниця, а за що - податківці

Які повноваження покладено на митну службу, а які - на податкову при здійсненні контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, що справляються при ввезенні товарів на митну територію України?

Спільним Наказом Державної митної служби України і Державної податкової адміністрації України від 16.03.2001 р. №109/188 "Про затвердження Порядку здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України" чітко визначено функції як митниці, так i податкових органів.

Митні органи здійснюють контроль:

за своєчасністю, достовірністю, повнотою визначення податкових зобов'язань та за сплатою платниками податків, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України;

за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв та на пачках (упаковках) тютюнових виробів, які, відповідно до положень законодавчих актів України, підлягають такому маркуванню, під час ввезення цих товарів на митну територію України.

Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою визначення податкових зобов'язань та за сплатою платниками податків, які справляються при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів, що підлягають маркуванню марками акцизного збору, здійснюється митними органами з використанням заявок-розрахунків на купівлю марок акцизного збору.

Заявки-розрахунки на купівлю марок акцизного збору оформляються в порядку, який встановлюється їх продавцем.

Податкові органи контролюють (поряд з контрольно-ревізійною службою та органами внутрішніх справ) наявність марок акцизного збору під час реалізації таких товарів на митній території України. Також до компетенції податкової служби належить контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою визначення податкових зобов'язань та за погашенням їх чи податкового боргу за операціями з продажу на митній території України товарів, попередньо ввезених (пересланих) на митну територію України з-за її меж.

Крім цього, Наказ зобов'язує платників податків у разі використання податкових пільг під час митного оформлення товарів та за умови цільового використання таких товарів надавати митним і податковим органам звіти про напрями використання таких товарів.

Зміни, що готуються у новому Митному тарифі

Незабаром набирає чинності новий Митний тариф України. Яких змін чекати підприємцям, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю?

З 1 липня 2001 року набирає чинності Закон України "Про митний тариф України", який фактично передбачає збереження діючого рівня обкладення ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію України. З набранням чинності цим Законом в Україні запроваджуються європейські принципи кодування товарів. Новий Митний тариф сприятиме стабільності податкового законодавства в частині обкладення товарів ввізним митом та створить передумови для приєднання України до Міжнародної конвенції з Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС), Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Перш за все, цим Законом ставки мита в основному приведені у відповідність до Концепції трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки, згідно з системою ГАТТ/СОТ. Ця Концепція була затверджена у 1996 році в рамках приєднання України до ГАТТ/СОТ. Вона представляє перелік товарів на рівні 6-ти знаків за ГС, відповідно до років починаючи з 1996­го до 2005 року. На кожен товар встановлено гармонічний рівень ставки ввізного мита.

Крім цього, згаданим Законом в основу тарифної класифікації покладено Гармонізовану систему версії 1996 року, як і в країнах Західної Європи (до цього вона базувалася на версії 1992 року).

Також Законом передбачено деталізацію товарів на рівні 10-ти знаків (чинна побудована на рівні 9-ти знаків). Це дозволить гнучкіше застосовувати заходи митно-тарифного регулювання, чіткіше виділити окремий товар, до якого застосовується конкретна ставка ввізного мита.

Основною перевагою нового Закону "Про митний тариф України" є те, що він ліквідовує встановлені вилучення з товарних підсубпозицій з визначенням "тільки". У чинних постановах Кабінету Міністрів, а також у законодавчих актах, що встановлювали ставки ввізного мита на окремі товари, які класифікувалися вже як на максимальному рівні деталізації, з цього переліку ще виділявся якийсь окремий товар зі словом "тільки". Тепер, із деталізацією товарів на рівні 10-ти друкованих знаків (цифр), відпаде потреба визначати товар категорією "тільки". Це дасть можливість чітко визначити структуру імпорту.

Новим Законом також виправлено неточності та помилки в кодуванні та текстовому описі окремих товарів. Досі були випадки, коли в нормативних документах неправильно вказувалися коди товарів, не було відповідності з ТН ЗЕД. Також були окремі помилки в текстовому описі товарів, що ускладнювало визначення ставки ввізного мита на такий товар. Усі ці неточності усунуто.

Крім цього, в новому Законі оптимізовано кількість встановлених на сьогодні специфічних та комбінованих ставок ввізного мита, встановлено ставки ввізного мита на рівні, що сприяє максимальному використанню важелів митно-тарифного регулювання в аспектах бюджетної політики та захисту національних товарних ринків, ставки мита на товари 1-24 групи ТН ЗЕД (сільськогосподарські товари, а також продукція їх переробки) та на підакцизні товари збережено на рівні, встановленому законами України.

При визначенні суми виручки брокера-єдиноподатника транзитні кошти не включаються до бази оподаткування

Платник єдиного податку (юридична особа) надає послуги з декларування митних вантажів, при цьому замовник перераховує кошти на рахунок суб'єкта для сплати належних платежів разом із сумою винагороди брокеру. Які кошти необхідно враховувати для визначення бази оподаткування при нарахуванні єдиного податку?

Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (у редакції від 28.06.99 р. №746/99) визначено, що оподатковувати доходи за єдиним податком можуть, зокрема, суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн гривень.

Цим Указом визначено, що базою оподаткування для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб при нарахуванні єдиного податку є сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Але листом Державної податкової адміністрації України від 22.11.2000 р. №15532/7/15-1317 стосовно митних брокерів визначено, що при оподаткуванні єдиним податком виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб, які провадять свою діяльність на підставі договорів комісії та інших цивільно-правових договорів (брокерські підприємства), є їх комісійна винагорода.

А кошти, які надходять на розрахунковий рахунок таких платників єдиного податку, є транзитними, і вони не мають права власності на такі кошти. Отже, при визначенні суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для нарахування єдиного податку ці кошти не включаються до бази оподаткування.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua