Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2001: Практична бухгалтерія - Прибутковий податок << >>

Даєш матдопомогу!

Віталій МОСЕЙЧУК


Що сталося

Наказом ДПА України від 11.06.2001 р. №235 (далі - Наказ) внесено зміни та доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян (див. "Документи для роботи", с. 54): до сукупного оподатковуваного доходу громадян не включаються суми матдопомоги та вартість подарунків (призів), що надаються один раз на рік у межах розміру прожиткового мінімуму.

Фактично, Інструкцію про прибутковий податок з громадян привели у відповідність до положень Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", пп. "ч" п. 1 ст. 5 якого говорить, що "до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються один раз на календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, за рахунок юридичних, фізичних осіб та громадських організацій". Нагадаємо, що на 2001 рік прожитковий мінімум на одну працездатну особу встановлено в розмірі 331,05 гривні.

Таким чином, раз на рік підприємство може виділити цю суму своєму працівникові або іншій особі. При цьому сума такої матдопомоги не враховується при визначенні бази нарахування (утримання) страхових внесків, податків і зборів, які нараховуються (утримуються) на заробітну плату.

Незрозумілості

У Наказі ДПА України визнала таку, не зовсім зрозумілу, практику: доходи, визначені в пункті 5.19 (суми доходів осіб, які виконують сільськогосподарські та будівельні роботи в сільській місцевості тимчасово або сезонно, а також членів студентських будзагонів, що споруджують об'єкти в сільській місцевості) та пункті 5.20 Інструкції (доходи працівників сільськогосподарських підприємств і рибних господарств, незалежно від форм власності та господарювання, і риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою, у розмірах, що не перевищують 12 неоподатковуваних мінімумів на календарний рік) не включаються до оподатковуваного доходу, але є базою для нарахування страхових внесків.

Тобто виходить, що з доходів від сільського господарства, одержаних натурою у сумі 12 неоподатковуваних мінімумів, прибутковий податок не утримується, але збори та внески нараховуються.

Але ж зазвичай усі страхові внески нараховуються лише на ті суми оплати праці, які підлягають обкладенню прибутковим податком. Тобто якщо доходи не обкладаються прибутковим податком, то жодних соціальних внесків бути не повинно. Тут усе навпаки.

Можливі проблеми

Згідно з Наказом, матдопомога не обкладається прибутковим податком і в тому разі, якщо вона надана не за місцем основної роботи набувача, але лише один раз на рік у будь-якому з місяців календарного року в межах розміру прожиткового мінімуму. При цьому протягом 20 днів після закінчення місяця на такого набувача слід надіслати довідку ф. №2 за його місцем проживання.

Але незрозуміло: як дізнатися, чи отримував набувач матеріальну допомогу раз на рік чи кілька разів? А від цього залежатимуть не тільки утримання прибуткового податку та нарахування (утримання) страхових внесків та пенсійного збору, а й відповідні санкції за несплату податкових зобов'язань. Тому, найімовірніше, за неосновним місцем роботи матеріальна допомога надаватиметься набагато рідше, аніж за основним. Або (про всяк випадок) стягуватиметься прибутковий податок з наступним його поверненням отримувачу матеріальної допомоги за підсумками року.

Як облікувати матдопомогу

Нарахування і виплата матеріальної допомоги проводиться такими бухгалтерськими записами:

Нарахування -

Д-т 23, 91, 92, 93 К-т 661.

Виплата - Д-т 661 К-т 301.

У Довіднику ознак доходів, наведеному в додатку до Порядку заповнення та подання юридичними особами усіх форм власності й фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. №8-ДР, суми виплаченої матеріальної допомоги мають код 03. Таким чином, у довідці №8-ДР матдопомога зазначається під кодом 03.


Матдопомогу можна віднести до складу валових витрат

Підпунктом 5.6.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" визначено, що до складу валових витрат платника податку належать витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), а також витрати на виплату авторських винагород, виплати за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін.

Структура заробітної плати визначена статтею 2 Закону України "Про оплату праці", на виконання якого видано Інструкцію зі статистики заробітної плати. У ній наведено вичерпний перелік виплат, що стосуються складу витрат на оплату праці. Зокрема, у пункті 2.41 сказано, що матеріальна допомога (оздоровчі, екологічні та інші виплати) відноситься до складу інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Таким чином, суми матеріальної допомоги на оздоровлення, нараховані (сплачені) платником податку, відносяться до витрат на оплату праці і включаються до складу валових витрат платника податку при визначенні податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств за умови, що такі виплати передбачені колективним або трудовим договором (домовленістю сторін).


Змінено форми №2 і №3 з прибуткового податку

Крім невключення до сукупного оподатковуваного доходу суми матдопомоги та подарунків (призів) у межах 331,05 гривні, в Інструкції сталися такі зміни:

1. Змінено форму №2 "Довідка про суму виплаченого доходу і утриманого податку не за місцем основної роботи, в т. ч. за сумісництвом та цивільно-правовими договорами". Додано рядок 5 "Сума виплаченого доходу. Дата виплати", що дасть змогу без зайвих підрахунків дізнатися, скільки людині виплатили на руки. Раніше для визначення суми отриманого на руки доходу від суми рядка 3 "Сума нарахованого доходу" треба було віднімати суму рядка 4 "Сума утриманого податку", також треба було віднімати суму утриманого (1-2%) збору на обов'язкове пенсійне страхування, страхові внески.

Дата виплати додасть довідці суттєвої конкретики при заповненні річної декларації громадянами, які отримували доходи поза місцем основної роботи. Приклад заповнення форми №2 див. внизу. Умова прикладу: нараховано дохід 1000 грн за договором підряду, утримано 200 грн прибуткового податку (20%), 20 грн збору на обов'язкове пенсійне страхування (внески на соціальне страхування на випадок безробіття і внески на соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності примусово з договорів підряду не утримуються, але в трудових угодах за сумісництвом їх треба обов'язково утримати й відобразити у ф. №2).

2. Змінено форму №3*. Додано рядок 2.5 щодо виплаченої матеріальної допомоги за місцем основної роботи "Сума допомоги, вартість подарунків (призів) ______ грн, яка не включена до сукупного доходу".

3. До складу сукупного оподатковуваного доходу, одержаного за місцем основної роботи, тепер включається плата за оренду будь-якого майна громадянина понад норми компенсаційних витрат (раніше це формально стосувалося доплат лише за використання особистого транспорту).

Взірець

Штамп підприємства

(назва, код юридичної особи

за ЄДРПОУ, номер телефону)

 
ДПІ в Печерському районі м.Києва
(назва податкової інспекції,
якій надсилається довідка)
вхідний №
за алфавітом №

ДОВІДКА

про суму виплаченого доходу і утриманого податку в 2001 році не за місцем основної роботи, в т. ч. за сумісництвом та цивільно-правовими договорами

Ідентифікаційний номер 2235223445____

1. Прізвище, ім'я та по батькові Ковальчук Вадим Петрович 
2. Постійне місце проживання м. Київ, вул. Мельника, 5Б, кв.1
3. Сума нарахованого доходу
(в грн) за місяць (період) 1000
4. Сума утриманого податку (в грн) 200
5. Сума виплаченого доходу. 780
Дата виплати 23.06.2001 р.
6. За що (роботи, послуги та ін.)
зроблено виплату
настроювання Web-сервера
7. Додаткові відомості утримано 20 грн до Пенсійного
фонду

М.П.

Головний бухгалтер _____Василенко М.І. ____________

(прізвище, ініціали, підпис)

1000 грн - 200 грн (прибутковий податок) - 20 грн (збір на обов'язкове пенсійне страхування) = 780 грн. Таким чином, нова графа 5 без графи щодо утримання пенсійного збору та соціальних внесків, є малоінформативною і є лише підтвердженням виданої на руки суми. В декларації ця цифра (780 грн) не фігуруватиме.


Увага! Нові форми №2 застосовуватимуться до доходів, виплачених у червні 2001 року (наказ набрав чинності з 7 липня 2001 року). Ті, хто надіслав довідки в період з 1 по 7 липня, їх не перероблятимуть. З 8 липня довідки слід надсилати за новими формами.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua