Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2001: Практична бухгалтерія - Гаряча лінія << >>

Про що запитують "гарячу лінію"

1. Податковий кредит

Багато підприємств вносять до статутного фонду інших підприємств основні засоби. При цьому одні підприємства можуть вносити до статутного фонду будь-які основні засоби для подальшого їх продажу майбутнім власником, інші - з певною метою, наприклад для формування цілісного майнового комплексу.

Як наслідок, у бухгалтерів виникає запитання: чи необхідно коригувати податковий кредит з ПДВ під час передавання основних фондів до статутного фонду іншого підприємства для формування його цілісного майнового комплексу? Чи необхідно коригувати податковий кредит з ПДВ під час передавання основних фондів до статутного фонду іншого підприємства для формування його цілісного майнового комплексу?

Обкладання товарів (робіт, послуг) ПДВ регулюється Законом України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (далі - Закон про ПДВ).

У підпункті 3.2.8 Закону про ПДВ зазначено: не є об'єктом оподаткування операції з передавання основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права. У тій же статті Закону про ПДВ дається визначення цілісного майнового комплексу - це активи, сукупність яких забезпечує ведення окремої підприємницької діяльності на постійній і регулярній основі і термін використання яких перевищує дванадцять календарних місяців. Як бачимо, внески до статутного фонду основних фондів для формування цілісного майнового комплексу не обкладаються ПДВ.

При цьому необхідно пам'ятати, що, відповідно до підпункту 7.4.2 Закону про ПДВ, у випадку якщо платник податків здійснює операції з продажу основних фондів, звільнених від оподаткування або які не є об'єктом оподаткування, сума ПДВ, сплачена (нарахована) в зв'язку з придбанням таких основних фондів, що підлягають амортизації, відноситься на збільшення вартості таких основних фондів і до податкового кредиту не включається.

Тому підприємство зобов'язане також відкоригувати суму ПДВ за основними фондами, що вносяться до статутного фонду підприємства для формування його цілісного майнового комплексу, яку воно сплачувало під час їх придбання, тобто виключити з суми податкового кредиту суму ПДВ, що припадає на недоамортизовану вартість такого основного фонду. Надалі така сума ПДВ (відкоригованого податкового кредиту) повинна бути включена до вартості основних фондів під час їх передавання до статутного фонду підприємства.

З цього приводу були також листи ДПАУ від 27.04.2001 р. №5543/7/16-1217-26, від 27.04.2001 р. №2087/6/16-1217-26, від 28.10.99 р. №16211/7/16-1220-26, в яких ДПАУ зобов'язує підприємства коригувати податковий кредит на недоамортизовану вартість основних засобів відповідно до підпункту 7.4.2 Закону про ПДВ, і ця точка зору відповідає нашій.

На сьогодні щодо питання про коригування ПДВ під час внесення до статутного фонду основних засобів є декілька точок зору. Інша точка зору та її обгрунтування викладені в статті С. Ревича ("ДК" №1/2001).

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua