Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#30 '2001: Практична бухгалтерія - Ексклюзивний лист і коментар << >>

Користуйтеся українським

Сергій НОВІКОВ


"Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку" замість "маркетолога" - це по-нашому

Найближчим часом не варто чекати включення до Класифікатора професій таких професій, як "менеджери з продажу", "офіс-менеджери" та інші "менеджери". Усе ж хотілося б сподіватися, що це станеться.

"Дебет-Кредит" уже не раз писав про проблеми, що виникають при прийнятті на роботу працівників на посади "менеджерів" (див. "ДК" №45/2000, №3/2001, №24/2001).

Згідно із законом менеджери - "поза законом"

На думку Мінпраці, Класифікатор професій не містить таких професій, як "офіс-менеджер", "менеджер з продажу", відповідно, запис таких професій до трудової книжки працівника суперечить чинній Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. Крім цього міністерства, свою точку зору на проблему висловили також Мін'юст і Держстандарт (див. нижче).

Разом з тим, професії "менеджерів" уже застосовують десятки тисяч українських підприємств, і листи Мінпраці і Держстандарту навряд чи змінять практику роботи великих корпорацій, у яких працюють "менеджери" багатьох країн. Загалом, на Класифікатор мало хто звертає увагу, що дуже сумно. Адже певна однаковість у застосовуваних професіях має бути. Не останню роль у цьому випадку відіграє невідповідність Класифікатора реаліям, що склалися. Нормативна регламентація в цьому питанні (у тому числі й акти нормативно-технічного характеру) повинна враховувати наявну практику.

У Росії таких проблем нема

У Російській Федерації Загальноросійський класифікатор професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів станом на 1 листопада 1999 року зовсім не заперечував проти менеджерів і містив такі найменування:

 • менеджер,
 • менеджер (у сільському, мисливському, лісовому і рибному господарстві),
 • менеджер (у промисловості),
 • менеджер (у будівництві),
 • менеджер (у торгівлі),
 • менеджер (у громадському харчуванні і готельному обслуговуванні),
 • менеджер (на транспорті, у зв'язку, матеріально-технічному постачанні і збуті),
 • менеджер (у комерційній діяльності),
 • менеджер (у соціально-побутовому обслуговуванні населення),
 • менеджер (в інших галузях),
 • менеджер (у фінансово-економічних й адміністративних підрозділах (службах),
 • менеджер з персоналу,
 • менеджер (у підрозділах (службах) з маркетингу і збуту продукції),
 • менеджер з реклами,
 • менеджер у підрозділах (службах) комп'ютерного забезпечення,
 • менеджер у підрозділах (службах) науково-технічного розвитку,
 • менеджер (в інших функціональних підрозділах (службах)*.

Використання слова "менеджер", як з'ясувалося, суперечить державній мовній політиці

Незважаючи на згадані листи Мінпраці, "менеджери" працюють (й успіху їм, нехай працюють далі). Проте Мінпраці зробило ще одну спробу висловити свою думку з такого актуального питання (див. лист поряд).

Пункт 3 листа дозволяє зробити висновок: Мінпраці вважає, що використання у Класифікаторі слова "менеджер" суперечить державній мовній політиці ("менеджер" - іноземне слово), крім того, чинний Класифікатор містить викладені українською мовою професійні назви робіт, які відповідають деяким "менеджерським".

Але аргумент Мінпраці про суперечність включення "менеджерів" до Класифікатора державній політиці у мовній сфері навряд чи може бути прийнятним з тієї причини, що цей документ уже містить професії деяких менеджерів. Це "керуючий (менеджер) готельним господарством" (код КП 1210.1) і "керуючий (менеджер) підприємством харчування" (код КП 1210.1). А отже, цей термін застосовується Класифікатором, тож до нього можуть бути внесені й інші "менеджерські" професії**.

Що стосується дублювання вже наявних у Класифікаторі професій, то підприємці вже давно висловлюють думку про необхідність переробити його, щоб уникнути дублювання ("нові" професії не повинні повторювати "старі"). Змінюються суспільні відносини - повинен змінюватися і нормативний акт, що їх регулює. І незважаючи на обсяг і трудомісткість такої роботи, відносини, що реально склалися в суспільстві (менеджери вже працюють в Україні), потребують вдосконалення цього документа.

Авторові було б дуже цікаво почути думку читачів з цього питання. Прохання надсилати відгуки про актуальність проблеми, її правову оцінку на електронну адресу "Дебету-Кредиту": debet-kredit@gc.kiev.ua .


Примітки:

* Ті, хто цікавиться повним текстом редакцій російського класифікатора, можуть звернутися до сайтів www.nist.fss.ru або www.east-siberia.ru.

** Рано чи пізно це "узаконення менеджерів" відбудеться. Ну не може Класифікатор Держстандарту змінити визнані у всьому світі менеджерські професії.


Що думає про менеджерів...

Міністерство праці і соціальної політики

... Державний класифікатор України "Класифікатор професій ДК 003-95" професій "офіс-менеджер", "менеджер з продажу" не містить. Запис таких професій до трудової книжки працівника суперечить Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.

Також можливе накладення штрафів за приймання працівників на роботу за зазначеними професіями на посадових осіб юридичної особи, яким надано право прийняття на роботу, громадян - власників підприємств або уповноважених ними осіб (відповідно до ст. 41 КпАП України - штраф від 5 до 10 н.м.д.г.).

Лист від 07.08.2000 р. №18-3108, див. "ДК" №45/2000

Міністерство юстиції

... У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення... тощо виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де був зроблений відповідний запис. Власник або уповноважений ним орган за новим місцем праці зобов'язаний надати працівнику в цьому необхідну допомогу.

Лист від 02.08.2000 р. №24-41-4444, див. "ДК" №3/2001

Держстандарт

... Для того щоб внести зміни до класифікатора професій, проект змін необхідно підготувати з ДСТУ 3739-98 та подати до НДІ соціально-трудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України.

Разом із проектом змін необхідно додати тарифно-кваліфікаційні характеристики професій працівників; висновок професійної експертизи щодо нових робіт; висновок мовної експертизи щодо назв робіт, які пропонується запровадити.

Лист від 20.04.2001 р. №2-10/7-2637, див. "ДК" №24/2001


Мінпраці України
Лист від 15.06.2001 р. №03-3/2805-018-2

Міністерство праці та соціальної політики України спільно з НДІ соціально-трудових відносин Мінпраці розглянуло листа від 16.05.2001 р. №1300-11/1 щодо найменувань професій "офіс-менеджер" і "менеджер з продажів" і повідомляє.

1. Відповідно до Положення про ведення Державного класифікатора професій ДК 003-95 (ДСТУ 3739-98), внесення змін і доповнень до Класифікатора професій здійснюється за такими умовами:

Користувач (у цьому випадку - Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва) подає до НДІ соціально-трудових відносин (на який покладено функцію підготовки проектів змін та доповнень до Класифікатора) обгрунтування необхідності запровадження нових професій, орієнтовні коди Класифікатора та проекти кваліфікаційних характеристик на них, пропозиції з обгрунтування щодо виключення з Класифікатора діючих професій для запобігання дублюванню функцій, завдань, обов'язків та кваліфікаційних вимог до професійних назв робіт у вітчизняній класифікації.

Тобто Спілці працівників науки та фінансів необхідно подати Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва необхідні матеріали відповідно до чинної процедури.

2. Стосовно репліки на адресу Мінпраці та його Інституту, що "ѕнебажання включити ці професії до Класифікатора повинно розцінюватися як протидія законній діяльності підприємців", то це твердження є хибним.

За період з 1995 року до Класифікатора внесено 15 нових, в основному ринково зорієнтованих професійних назв робіт, виключено як такі, що застаріли чи інтегрувалися в інші, 175 професій, змінено назви чи коди 258 професій тощо. Наприклад, до Класифікатора введено такі нові професії, як гувернер, економка, флорист, асистент референта, конторський службовець (бухгалтерія), фахівець з неруйнівного контролю, фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, грибовод, графолог, гід, еколог та багато інших.

3. Щодо використання у вітчизняній практиці терміна "менеджер":

виходячи з державної політики розвитку державної мови користувачам Класифікатора слід орієнтуватися на мінімізацію використання іноземних та запозичених слів. У зазначеному випадку, якщо використовувати більшість перекладів з англійської мови слова "менеджер" (наприклад, в англійському фінансово-економічному словнику викладено понад 70 понять слова "менеджер"), то ними називають професійних управлінців, які мають спеціальну освіту, отриману додатково до повної технічної, юридичної, економічної освіти, та які здійснюють кваліфіковане управління діяльністю підприємств і персоналу;

в Україні більшість професійних назв робіт першого розділу Класифікатора ("Законодавці, вищі державні службовці, керівники"), які пов'язані з керівництвом об'єднань, підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів, незалежно від сфери власності та видів економічної діяльності (їх близько 400), відповідають зазначеному англомовному терміну "менеджери, генеральні менеджери", але у Класифікаторі викладені державною мовою.

4. З огляду на викладене, у сфері підприємництва та системі вищих навчальних закладів слід зорієнтуватися та сконцентрувати зусилля на включенні до державної професійної кваліфікації, відповідно до процедури, нових професійних назв робіт ринкового спрямування, викладених державною мовою та потреба в яких є нагальною. Крім того, викликає занепокоєння небажання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва розробляти галузевий випуск Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, до якого повинні входити кваліфікаційні характеристики на такі професійні назви роботи, як, наприклад, "фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку" (а не "маркетолог"), "рекламіст" (а не "менеджер з реклами"), "фахівець з розширення ринку збуту" (а не "менеджер з продажів"), "агент комерційний", "агент торговельний", "комівояжер", "оцінювач-експерт" та багато іншого.

Заступник Міністра М. СОЛДАТЕНКО

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua