Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#30 '2001: Практична бухгалтерія - Офіційна сторінка Мінпраці << >>

Літо без клопоту

Як послати і не помилитись

Мінпраці роз'яснює, як правильно оформити відпустку працівникові

Після перших публікацій про відпустки читачі засипали нас листами з проханнями роз'яснити, як надаються різного роду відпустки. Сьогодні головний спеціаліст Міністерства праці та соціальної політики України Неля СИНЬКО відповідає на запитання головного бухгалтера ВАТ "Тетіївська ПМК-300" Світлани Рубан, головного бухгалтера фірми "Збруч" Оксани Прокопенко, бухгалтера підприємства "Святошин" Миколи Пивоварова та інших.

Бухгалтерам, які читають наші консультації, бажаємо якнайкраще впоратися зі своєю нелегкою роботою. Чекаємо ваших запитань.

Редактор рубрики Вікторія АХТИРСЬКА


Тривалість відпустки за наявності відпусток без збереження заробітної плати

Як обчислити середню заробітну плату для оплати часу відпустки працівникові, який відпрацював за 12 місяців 114 днів, решту днів перебував у відпустці без збереження заробітної плати (заробіток працівника за відпрацьовані дні становить 1071 грн)? Скільки днів відпустки надається працівникові у наведеному випадку?

Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №100 (зі змінами), для оплати часу відпустки середня заробітна плата обчислюється виходячи із виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Отже, виходячи з вищенаведеного виплати за час відпустки, якщо працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати у разі простою підприємства, нараховуються таким чином.

Сумарний заробіток за останні перед наданням відпустки 12 місяців ділиться на відповідну кількість календарних днів року, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (ст. 73 КЗпП України), а також на кількість календарних днів перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати або з частковим збереженням.

Водночас звертаємо увагу на те, що, відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 15 листопада 1996 року №505 "Про порядок введення в дію Закону України "Про відпустки", передбачено: до приведення законодавства у відповідність до Закону України "Про відпустки" застосовуються закони та інші нормативно-правові акти в частині, що не суперечить цьому Закону.

Тож з набранням чинності Законом України від 02.11.2000 р. №2073-ІІІ "Про внесення змін до Закону України "Про відпустки", враховуючи пріоритетність останніх змін, внесених до законодавства, надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у разі простою підприємства з незалежних від працівників причин на підставі частини третьої статті 84 КЗпП України чи колективного договору неможливе, оскільки це суперечить Закону України "Про відпустки".

Працівники, яким до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про відпустки" (до 18 листопада 2000 року) надано відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у зв'язку з простоєм у порядку, визначеному колективним договором, можуть перебувати у такій відпустці до терміну її закінчення.

Приклад. У розрахунковому періоді з червня 2000 року до травня 2001 року працівник працював червень-серпень 2000 року, січень-лютий 2001 року повні робочі місяці та 10 робочих днів березня 2001 року. Весь інший час протягом розрахункового періоду працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати у зв'язку з простоєм підприємства.

Сумарний заробіток за розрахунковий період - 1071 грн.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді, на яку необхідно ділити сумарний заробіток, становить: 365 - 10 - 201= 154 к. дн.

Середньоденний заробіток працівника становить:

1071 грн : 154 = 6,95 грн.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 9 Закону України "Про відпустки", до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалась заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 цього Закону. Отже, якщо на підприємстві тривалість щорічної основної відпустки становить 24 календарні дні, середня заробітна плата за час відпустки становитиме:

24 к. дн. х 6,95 грн = 166,80 грн.


Відпустка через півроку після попередньої

Працівникові надається відпустка у червні 2001 року. Як обчислити середню заробітну плату за час щорічної відпустки, якщо попередня відпустка надавалася працівникові у грудні 2000 року?

Згідно з положенням статті 10 Закону України "Про відпустки", щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові у будь-який час відповідного робочого року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

Відповідно до пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №100 (зі змінами), при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження беруться до уваги основна заробітна плата; доплати і надбавки; виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.

Виплати, що мають разовий характер, не включаються до розрахунку середньої заробітної плати.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпустки, крім зазначених виплат, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Отже, у зазначеному випадку середня заробітна плата за час попередньої щорічної відпустки враховуватиметься під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки.

Приклад. Заробітна плата працівника за червень - листопад 2000 р. становила 2130 грн; середня заробітна плата працівника за щорічну відпустку, нарахована в грудні 2000 року, - 287 грн; заробітна плата за робочі дні у грудні - 51 грн; заробітна плата працівника за період з січня по травень (включно) становить 1775 грн.

Розрахунок провадитиметься таким чином:

оскільки при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпустки до уваги береться середня заробітна плата за час попередньої відпустки, сумарний заробіток працівника за 12 місяців перед наданням щорічної відпустки становить 4243 грн (2130 + 287 + 51 + 1775).

Середньоденна заробітна плата працівника становить 11,95 грн (4243 грн : 355).

Середньоденна заробітна плата працівника множиться на кількість календарних днів відпустки.


Невикористана відпустка працівниці за наявності відпустки по догляду за дитиною до 3-х років

Коли надається відпустка працівниці, яка має вийти з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, якщо у неї залишилась невикористаною частина відпустки за період роботи до пологів? Як розраховується середня заробітна плата для оплати часу відпустки у цьому випадку?

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові у будь-який час відповідного робочого року (ст. 10 Закону України "Про відпустки").

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №100 (зі змінами), середня заробітна плата для оплати часу відпустки обчислюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Якщо протягом 12 календарних місяців працівник не мав заробітку, середня заробітна плата обчислюється виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Виплати за час щорічної відпустки нараховуються відповідно до пункту 7 Порядку.

Приклад 1. Працівниця хоче використати відпустку відразу ж після виходу з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років у липні 2001 року. Оклад становить 180 грн, тривалість відпустки - 12 календарних днів невикористаної відпустки.

Виплати за час щорічної відпустки нараховуються таким чином:

180 грн х 12 місяців = 2160 грн - сумарний заробіток за 12 місяців;

2160 грн : 355 (365 - 10) днів = 6,08 грн - середньоденний заробіток;

6,08 грн х 12 днів = 72,96 грн - сума відпускних.

Приклад 2. Якщо працівниця після виходу з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років відпрацювала на підприємстві 7 місяців (з 4 грудня 2000 року до 25 червня 2001 року) і з 25 червня 2001 року хоче використати щорічну відпустку за поточний рік та 12 календарних днів невикористаної відпустки, середня заробітна плата розраховується таким чином.

Оскільки працівнику, який відпрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка, розрахунковим періодом будуть січень-травень 2001 року.

За умови, що сумарна заробітна плата за 5 місяців становить 2 436 грн, а тривалість відпустки - 24 календарні дні, середня заробітна плата за всі дні відпустки (36 календарних днів - 24 календарні дні щорічної відпустки за поточний рік та 12 календарних днів невикористаної частини відпустки за попередній період) становитиме:

1) 151 к. день - 7 св. і нероб. днів = 144 дні;

2) 2436 грн : 144 дні = 16,92 грн;

3) 16,92 грн х 36 к. днів = 609,12 грн.


Чи входить місяць, у якому надається відпустка, до розрахунку середньої заробітної плати

Працівникові надається відпустка з 20 травня поточного року. Чи входять 20 днів травня до розрахунку середньої заробітної плати для оплати часу відпустки? Чи треба нараховувати відпускні за дні травня та червня окремо?

Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №100 (зі змінами), середня заробітна плата для оплати часу відпустки обчислюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

За умови, що працівник відпрацював на підприємстві рік, розрахунковими місяцями будуть травень 2000 року - квітень 2001 року.

Якщо працівник відпрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка.

Тобто якщо працівник влаштувався на роботу 20 вересня 2000 року, розрахунковими місяцями будуть жовтень 2000 року - квітень 2001 року.

Середня заробітна плата для оплати часу відпустки розраховується відповідно до норм пункту 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати: шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат множиться на кількість календарних днів відпустки.

Оскільки, відповідно до частини першої статті 21 Закону України "Про відпустки", заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку, розрахунок провадиться до настання відпустки, й оплачуються всі дні щорічної відпустки.

Що стосується правильності утримання прибуткового податку, то, відповідно до вимог п. 9.4 Інструкції про прибутковий податок з громадян, при оплаті часу відпустки прибутковий податок з громадян утримується за таким порядком:

а) окремо із заробітку за минулий місяць, якщо до початку відпустки його не утримали;

б) окремо із відпускної суми і заробітку за поточний місяць, якщо відпустка триватиме до кінця місяця;

в) із суми відпускних, які припадають на неповний наступний місяць (тільки після повернення з відпустки - за сукупністю із заробітком за весь цей місяць у загальному порядку).


Хвороба під час відпустки

Перебуваючи у щорічній відпустці, працівник захворів. Як правильно продовжується термін відпустки у цьому випадку?

Якщо непрацездатність настала у період відпустки, допомога надається за всі дні, на які видано листок непрацездатності, після подання його на підприємство, в установу, організацію, а відпустка продовжується на кількість календарних днів, протягом яких працівник відповідно до листка непрацездатності був непрацездатним.

У разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку, щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена (пункт 1 частини другої статті 11 Закону України "Про відпустки").

Згідно зі статтею 80 КЗпП України, в разі перенесення щорічної відпустки встановлюється новий термін її надання.

До речі, навіть якщо відпустку перенесено у зв'язку із непрацездатністю працівника, новий термін щорічної відпустки встановлюється за погодженням між працівником та власником.

При перенесенні щорічної відпустки на інший термін провадиться перерахунок середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки.


Відкликання з відпустки

Якщо працівника необхідно терміново відкликати із відпустки і скерувати у відрядження, як правильно це оформити і потім надати невикористані дні відпустки?

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України "Про відпустки", відкликання із щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

При поділі щорічної відпустки на частини невикористана частина відпустки надається з дня тижня, наступного за днем закінчення попередньої використаної її частини.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

При відкликанні працівника з відпустки бухгалтер має провести перерахунок відпускних.

Приклад. Тривалість відпустки - 24 календарні дні, сума відпускних - 300 грн і працівник використав 15 календарних днів відпустки. Перерахунок провадиться таким чином.

Сума відпускних за 15 днів: 187,50 грн (300 грн : 24 к. дні х 15 к. днів).

Сума відпускних за невикористані дні відпустки: 112,50 грн (300 грн - 187,50 грн).

Від суми заробітної плати, яка була нарахована працівникові після відкликання з відпустки, необхідно відняти суму відпускних за невикористану частину відпустки.

Увага: при наданні працівникові другої частини відпустки необхідно провести нові нарахування середньої заробітної плати для оплати часу відпустки. Розрахунок проводиться виходячи із зарплати за останні 12 місяців, що передують відпустці.

Оскільки, відповідно до пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. №100, при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпустки, крім основної заробітної плати, доплат і надбавок, премій, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігався середній заробіток, при новому розрахунку відпускних за невикористані дні щорічної відпустки до фактичного заробітку необхідно включити середню заробітну плату за час попередньої відпустки (15 календарних днів).


Наказ про відпустку

Як скласти наказ про надання відпустки?

Відповідно до статті 10 Закону України "Про відпустки", черговість надання відпустки визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічної відпустки у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

Отже, підставою для надання щорічної відпустки є типовий наказ керівника (форма №П-6 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки", затверджена наказом Мінстату України від 09.10.95 р. №253). Наказ складається у двох примірниках, один з яких залишається у відділі кадрів, а другий передається до бухгалтерії.

У наказі слід зазначити: прізвище, ім'я, по батькові, посаду, місце роботи працівника, вид, дату початку та строк відпустки, період, за який вона надається (при наданні щорічних основної та додаткової відпусток).

Після підписання наказу про надання відпустки до особової картки працівника та журналу обліку відпусток заносять відповідні записи.

Наведемо приклад наказів.


НАКАЗ
_____________________
(місце видання)
№_____________

Про надання щорічної основної відпустки

_____________________________

(прізвище, ініціали працівника)

_______________________________________________ надати щорічну основну

(прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада)

відпустку з_______________ на 24 календарні дні за період роботи з__

(дата)

_____________________ по _________________________________ з виплатою

(дата призначення)          (дата закінчення робочого року)

матеріальної допомоги для оздоровлення у розмірі

____________________________________________________.

(зазначається відповідно до системи оплати праці)

Підстава: графік відпусток.

Керівник      підпис     (розшифрування)


НАКАЗ

_____________________
(місце видання)

№_____________

Про надання щорічної додаткової відпустки

_____________________________

(прізвище, ініціали працівника)

___________________________________________надати щорічну додаткову

(прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада)

відпустку за ненормований робочий день відповідно до умов колективного договору з

__________на__________календарних днів за період роботи з_____________

(дата) (дата призначення)

по____________________________

(дата закінчення робочого року)

Підстава: заява________________________. Додаток №___________до

колективного договору.

Керівник    підпис    (розшифрування)


НАКАЗ

_____________________
(місце видання)

№_____________

Про надання щорічної основної та додаткової відпустки

_____________________________

(прізвище, ініціали працівника)

_________________________________________надати щорічну основну з____

(прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада)

на 24 календарні дні та додаткову за ненормований робочий день з________ на 7 календарних днів відпустки за період роботи з____________

(дата) (дата призначення)

по____________________________ .

(дата закінчення робочого року)

Підстава: графік відпусток. Додаток №_________ до колективного договору.

Керівник    підпис    (розшифрування)


Питання тижня: коли ви йдете у відпустку? Де ви її проведете?

Важко відповісти, чи відпочиватиму цього року. Сподіваюся, вдасться піти у відпустку хоч на тиждень (максимально - два). На весь термін, певно, не зможу. До того ж і не впевнена, чи матиму нормальний відпочинок, адже директор захоче, щоб я весь цей час перебувала у полі зору і могла за потреби повернутися на роботу.

Та якщо буде можливість піти у відпустку, поїду до Одеси.

Валентина ШВЕЦЬ, головний бухгалтер ТзОВ "Люстдорф",
м. Іллінці Вінницької області


Ще не знаю, коли піду у відпустку. Бухгалтерам не до відпочинку. Але передчуваю, що на весь термін не вдасться: маю багато роботи, та й звіти незабаром потрібно здавати.

Звичайно ж, хотілося б поїхати на південь.

Головний бухгалтер,
який волів зберегти анонімність, м. Луцьк


У відпустку йду через тиждень. Проведу її на селі: хочу відвідати батьків, а заразом і допомогти по господарству. Тому буду не лише відпочивати, але й працювати.

Ніна ВОВК,
приватний нотаріус, м. Рівне


Ще не думала про те, коли піду у відпустку, - це вже як вдасться. Багато наших працівників вже були у відпустці, дехто саме зараз відпочиває, а є й такі, що ще не були. До останніх належу і я.

Відпустку проведу вдома - поєднуватиму відпочинок і хатню роботу.

Олена БУХАНЕЦЬ,
бухгалтер ТзОВ "Одіон", м. Житомир


Ще не знаю, коли відпочиватиму цього року. Напевно, тоді, коли звільнюся від роботи.

Також підозрюю, що відпочинок не триватиме довше, ніж два тижні. Відпустку хотіла б провести або у горах, або біля моря.

Тетяна РОЩИНА,
головний бухгалтер ТзОВ "Мрія", м. Мукачеве, Закарпатська обл.


У відпустку піду восени. Проведу її в селі у батьків та на власній присадибній ділянці. Планую витратити цей час на збирання врожаю.

Любов ТИМЧИНА, головний бухгалтер
ТзОВ "Надія", м. Тернопіль


У відпустку цього року не піду, хіба що аж взимку поїду на кілька днів у гори. А повноцінно відпочити влітку, напевно, не вдасться: назбиралося дуже багато роботи. До того ж штат у нас невеликий, тож комусь доведеться пожертвувати своїм відпочинком заради інших (найімовірніше, мені).

Андрій ОСИКА, менеджер ТзОВ "Акваріум",
м. Хмельницький


У відпустку піду в серпні. На жаль, проведу її вдома: проблеми з грішми не дозволять відпочити так, як хочеться.

Якби була можливість, то поїхала б до Яремчі або в якийсь інший мальовничий куточок природи.

Ніна МАРТИНЮК, медсестра ТзОВ
"Галицька лічниця", м. Івано-Франківськ


Вже кілька років не був у відпустці. Не кожен керівник може полишити роботу і податися у мандри. Самі знаєте, що бухгалтер йде у відпустку на один-два тижні, а директор підприємства не може мріяти навіть про таке.

Звичайно, хотілося б нормально відпочити, але з мого боку було б неправильно пустити справи фірми на самоплив, особливо тепер, коли реорганізуємо виробництво. Тож працюватиму без відпустки. Єдине, що можу собі дозволити, - поїхати на вихідні на озеро чи до лісу.

Ігор КРИВИЦЬКИЙ, директор ТзОВ "Смальта", м. Львів


У відпустці була наприкінці червня. Як не прикро, але не вдалося відпочити так, як запланувала: терміново викликали на роботу.

Відпустку провела у Трускавці. Хотілося подбати про своє здоров'я, адже протягом року настільки завантажена роботою, що не вдається викроїти хоч трохи часу на медичні обстеження тощо.

Ірина ЛЯСКОВЕЦЬ,
головний бухгалтер ТзОВ "Гермес", м. Чернівці

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua