Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#30 '2001: Практична бухгалтерія - Офіційна сторінка Мінпраці << >>

Сезонне питання

Як правильно відобразити у бухобліку нарахування і виплату відпускних

Розглянемо на числовому прикладі кореспонденції рахунків з нарахування і виплати сум відпускних.

Умова. Працівник Петренко М. Н. іде у відпустку з 01.06.2001 р. Нарахована сума відпускних - 300 грн.

На суму відпускних нараховано і сплачено % грн
збір до Пенсійного фонду 32% 96,00
внесок на соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням 2,5% 7,50
внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (до 1 липня 2001 року!) 2% 6,00
З суми відпускних утримано % грн
збір до Пенсійного фонду 2% 6,00
внесок на соціальне страхування на випадок безробіття 0,5% 1,50
внесок на соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 0,5% 1,50
прибутковий податок* (300 - 170) х 0,20 + 19,55 = 45,55 грн.   45,55

*Порядок утримання прибуткового податку із сум відпускних визначено п. 9.4 ст. 9 Інструкції про прибутковий податок з громадян від 21.04.93 р. №12.


Нарахування і виплата відпускних

Для підприємств, що використовують клас 9 рахунків

Відпускні нараховуються по дебету тих рахунків, на яких ведеться облік витрат з оплати праці різних категорій працівників: працівників, зайнятих у виробництві (Д-т рахунка 23 "Виробництво"), працівників, що виконують гарантійний ремонт або усувають брак (Д-т 24 "Брак у виробництві"), тощо.

№ з/п Назва господарської операції Д-т К-т Сума, грн
1 Нараховано відпускні 23,24,91,92,93,94,99 661 300,00
2 На суму відпускних нараховано збір до Пенсійного фонду 23,24,91,92,93,94,99 651 96,00
3 На суму відпускних нараховано внесок на загальнообов'язкове соціальне страху-вання на випадок тимчасової втрати працездатності і у зв'язку з витратами, зу- мовленими народженням і похованням 23,24,91,92,93,94,99 652 7,50
4 На суму відпускних нараховано внесок на загальнообов'язкове державне соціаль-не страхування на випадок безробіття 23,24,91,92,93,94,99 653 6,00
5 З нарахованої суми відпускних утримано збір до Пенсійного фонду 661 651 6,00
6 З нарахованої суми відпускних утримано внесок на загальнообов'язкове соціаль-не страхування на випадок тимчасової втрати працездатності і у зв'язку з вит- ратами, зумовленими народженням і похованням 661 652 1,50
7 З нарахованої суми відпускних утримано внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 661 653 1,50
8 З нарахованої суми відпускних утримано прибутковий податок 661 641 45,55
9 Надійшли з розрахункового рахунка кошти до каси підприємства для виплати від- пускних 301 311 242,00
10 Сплачено пенсійний збір 651
651
311
311
96,00
6,00
11 Сплачено внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності і у зв'язку з витратами, зумовленими народженням і похованням 652
652
311
311
7,50
1,50
12 Сплачено внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 653
653
311
311
6,00
1,50
13 Сплачено прибутковий податок 641 311 45,55
14 Видано працівнику відпускні 661 301 241,45

Нарахування і виплата відпускних

Для підприємств, що використовують клас 8 рахунків

№ з/п Назва господарської операції Д-т К-т Сума, грн
1 Нараховано відпускні 814 661 300,00
2 На суму відпускних нараховано збір до Пенсійного фонду 821 651 96
3 На суму відпускних нараховано внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності і у зв'язку з витратами, зумовленими народженням і похованням 822 652 7,50
4 На суму відпускних нараховано внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 823 653 6,00


Кореспонденції 5 - 14 див. вище.

15 Наприкінці звітного періоду списано суми, відображені на рахунках класу 8, у дебет рахунків 23 або 79 - залежно від того, в якій сфері працює працівник, що йде у відпустку (виробничій, у сфері збуту або ж він є адміністративним пра- цівником тощо): списано нараховану суму відпускних на витрати виробництва (зменшення фінансового результату); списано нарахований пенсійний збір; списано нарахований внесок на соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; списано нарахований внесок на соціальне страхування на випадок безробіття 23,79
23,79
23,79
23,79
814
821
822
823
300,00
96
7,50
6,00

Нарахування і виплата відпускних

Для підприємств, що використовують рахунки класів 8 і 9

№ з/п Назва господарської операції Д-т К-т Сума, грн

Кореспонденції 1 - 14 аналогічні кореспонденціям, розглянутим вище для підприємств, які ведуть облік витрат з використанням рахунків класу 8.
15 Наприкінці звітного періоду суми, враховані на рахунках класу 8, списуються у дебет рахунка 23 і рахунків класу 9 - залежно від того, в якій зі сфер діяль- ності підприємства працює працівник, якому нараховуються і виплачуються від- пускні (виробництво, збут тощо)      

Нарахування і виплата відпускних

Для малих підприємств

З 16.05.01 р. набрав чинності Наказ Мінфіну "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку" №186. “Затверджений цим Наказом План рахунків можуть застосовувати у своїй діяльності суб'єкти малого підприємництва. Відповідно до Наказу, всі витрати операційної діяльності, в т. ч. і витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, “ведуться на рахунку 84 "Витрати операційної діяльності".

На нашу думку, для обліку витрат за елементами необхідно відкрити окремі рахунки другого і третього порядку, наприклад: 842 "Заробітна плата", 8424 "Оплата відпусток", 843 "Відрахування на соціальні заходи", 8431 "Відрахування на пенсійне забезпечення" тощо.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків №291 від 30.11.99 р., суб'єкти малого підприємництва щомісяця списують відображені на рахунках класу 8 витрати (в частині операційних витрат) у дебет рахунків 23 "Виробництво" або 79 "Фінансові результати".

№ з/п Назва господарської операції Д-т К-т Сума, грн
1 Нараховано відпускні 8424 661 300,00
2 На суму відпускних нараховано збір до Пенсійного фонду 8431 6421 96,00
3 На суму відпускних нараховано внесок на загальнообов'язкове соціальне страху-вання на випадок тимчасової втрати працездатності й у зв'язку з витратами, зумовленими народженням і похованням 8432 6422 7,50
4 На суму відпускних нараховано внесок на загальнообов'язкове державне соціаль-не страхування на випадок безробіття 8433 6423 6,00
5 З нарахованої суми відпускних утримано збір до Пенсійного фонду 661 6421 6,00
6 З нарахованої суми відпускних утримано внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності й у зв'язку з витратами, зумовленими народженням і похованням 661 6422 1,50
7 З нарахованої суми відпускних утримано внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 661 6423 1,50
8 З нарахованої суми відпускних утримано прибутковий податок 661 6414 45,55
9 Надійшли з розрахункового рахунка кошти до каси підприємства для виплати відпускних 301 311 242,00
10 Сплачено Пенсійний збір 6421
6421
311
311
96,00
6,00
11 Сплачено внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності й у зв'язку з витратами, зумовленими народженням і похованням 6422
6422
311
311
7,50
1,50
12 Сплачено внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 6423
6423
311
311
6,00
1,50
13 Сплачено прибутковий податок 6414 311 45,55
14 Видано працівнику відпускні 661 301 241,45
15     Наприкінці звітного періоду списано суми, відображені на рахунках класу 8, у дебет рахунка 23 або 79 - залежно від того, в якій сфері працює працівник, що йде у відпустку (виробничій, у сфері збуту або ж він є адміністративним працівником тощо):      
списано нараховану суму відпускних на витрати виробництва (зменшення фінансового результату); 23,79 8424 300,00
списано нарахований пенсійний збір; 23,79 8431 96,00
списано нарахований внесок на соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; 23,79 8432 7,50
списано нарахований внесок на соціальне страхування на випадок безробіття 23,79 8433 6,00

Малі підприємства також можуть заздалегідь формувати кошти для забезпечення виплат відпускних працівникам, які йдуть у “відпустку. Якщо такі підприємства використовують для ведення бухгалтерського обліку спрощений План рахунків, то в такому випадку збори (обов'язкові платежі) на суму відпускних нараховуватимуться не по кредиту рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням", а по кредиту рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами", оскільки рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" у спрощеному Плані рахунків немає.


Нарахування і виплата відпускних

Для підприємств, які заздалегідь формують кошти для забезпечення виплат відпускних

№ з/п Назва господарської операції Д-т К-т Сума, грн
1 Нараховано відпускні за рахунок раніше сформованих коштів для виплати відпускних 471 661 300,00
2 Нараховано пенсійний збір 471 651 96,00
3 Нараховано внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності й у зв'язку з витратами, зумовленими народженням і похованням 471 652 7,50
4 Нараховано внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 471 653 6,00

Утримання, виплату відпускних див. вище.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua