Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#30 '2001: Практична бухгалтерія - Офіційна сторінка митниці << >>

Семінар за кордоном: корисне і приємне

Як відобразити в бухобліку семінар, який відбуватиметься цього літа за кордоном (до програми семінару входить також культурний відпочинок учасників), читайте в консультації заступника начальника Управління організації митного контролю Державної митної служби України Сергія СЬОМКИ.

Редактор рубрики Вікторія АХТИРСЬКА


Відображення витрат на відрядження за кордон у бухгалтерському обліку розглянемо на умовному прикладі.

Керівника підприємства скеровано на семінар, тематика якого відповідає господарській діяльності підприємства. Вартість семінару становить 5600 грн (сума ПДВ за проїзд та послуги становить 600 грн умовно). Вона включає проїзд в обидва боки, проживання в готелі з триразовим харчуванням, послуги фірми, що проводить семінар, тощо. За кордоном працівник перебував 9 днів, а на території України - один день (дата виїзду). Після повернення керівник вчасно подав авансовий звіт.

Як визначити кошторис витрат

Оскільки проїзд та проживання підприємство оплачує заздалегідь, залишається розрахувати суму добових, яку потрібно видати керівникові.

Припустімо, що на дату придбання валюти та видачі авансу обмінний курс НБУ становив 0,7 грн за 1 франк та 5,4 грн за 1 долар.

Визначимо, яку суму добових слід виплатити керівникові за один день у доларах:

88,2 : 6,3 = 14 доларів на день, де

88,2 грн - норма добових за кордон при триразовому харчуванні;

6,3 грн - прогнозний курс долара на 2001 рік.

Далі визначаємо норму добових у франках:

14 х (5,4 : 0,7) = 108 франків, де

14 - сума добових на 1 день у доларах;

5,4 - курс НБУ на дату видачі авансу, грн/дол.;

0,7 - курс НБУ на дату видачі авансу, грн/фр.

За 9 днів відрядження за кордоном працівникові видати:

9 х 108 = 972 франки.


Чи можна віднести витрати, пов'язані з поїздкою на семінар, до складу валових витрат?

Порядок включення витрат підприємства до складу валових витрат регулює стаття 5 Закону про прибуток. Згідно з пп. 5.4.8, підприємство може віднести до складу валових витрат будь-які витрати на відрядження, але за умови підтвердження відповідними документами зв'язку відрядження з господарською діяльністю підприємства. Тобто якщо проводиться конференція чи семінар, то їх тематика обов'язково повинна збігатися з напрямом господарської діяльності підприємства. У свою чергу, господарська діяльність підприємства визначається засновницькими документами.

У наведеному прикладі віднести витрати щодо відрядження на семінар за тематикою міжнародних стандартів до валових витрат можна буде в тому випадку, якщо одним із видів господарської діяльності підприємства, наведених у статуті, буде, наприклад, надання консультацій з міжнародних стандартів.

Підприємство продає французькі парфуми та надає консультації із застусування виробів французької косметики для омолодження, правельного користування косметикою, навчає правил макіяжу тощо. (визначено статутом)
Директор їде на семінар "Нові досягнення в косметичній галузі Франції, важливі питання застосування французької косметики" Бухгалтер їде на семінар "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку"

У витрати

Тематика семінару відповідає господарській діяльності підприємства, тому й витрати на відрядження до Франції відноситимуться до складу валових витрат підприємства.

З прибутку

Тематика семінару не відповідає господарській діяльності підприємства. Отже, у разі поїздки на такий семінар усі витрати підприємство нестиме за рахунок свого прибутку.

Кореспонденції рахунків та подальші розрахунки наведено у таблиці:

№ з/п Зміст господарської операції Д-т К-т Сума, грн
1 Перерахування коштів на придбання іноземної валюти: 0,8 х 972 + 7,78 + 11,66 = 797,04, де 7,78 - збір до Пенсійного фонду (1%);
11,66 - комісійні банку (1,5%)
334 311 797,04
2 Нараховано та сплачено пенсійний збір за придбання валюти 92 651 651 334 7,78 7,78
3 Зараховано придбану валюту на валютний рахунок підприємства за курсом НБУ
0,7 х 972 = 680,4, де 0,7 - курс НБУ
312 334 972 фр. 680,4 грн
4 Відображено утримання банком комісійних 685 334 11,66
5 Списано сплачені комісійні на витрати підприємства 92 685 11,66
6 Віднесено курсову різницю на витрати підприємства. Курсова різниця дорівнює: 0,7 х 972 - 0, 8 х 972 = -97,2 (оскільки вона від'ємна, то її слід віднести на витрати підприємства)1 945 334 97,2
7 Наприкінці звітного періоду списані витрати за курсовою різницею на зменшення фінансового результату 79 945 97,2
8 Здійснено оплату семінару, куди входить оплата квитків, проживання тощо 377 2 311 5600,00
9 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (квитки та послуги) 641 377 600,00 (число умовне)
10 Списано витрати на оплату квитків, проживання тощо на витрати підприємства 92 377 5000,00
11 Надійшла до каси валюта на оплату добових 302 312 972 фр. 680,4 грн
12 Надійшли до каси гривні для оплати добових 301 311 18
13 Оплачено добові у валюті та гривнях 372 372 302 301 972 фр./680,4 18 грн
14 На підставі поданого авансового звіту списано суму добових на витрати підприємства. Згідно із П(С)БО 21, перерахувати валюту у гривні необхідно за курсом НБУ, що діяв на момент видачі авансу працівникові, тобто 0,7 грн за франк. Вважаємо, що, оскільки в нашому випадку витрати на відрядження складаються лише з добових, то їх можна віднести на витрати після видачі працівникові (п. 7 П(С)БО 16) 92 372 680,4 + 18 = 698,4
15 Наприкінці звітного періоду витрати на відрядження списано на зменшення фінансового результату підприємства 79 92 5717,84

1Припустімо, що на момент придбання курс НБУ становив 0,7 грн за франк, а валюту в комерційному банку придбано за курсом 0,8 грн за франк.

2Як відомо, для відображення сплати авансу застосовується субрахунок 371 "Розрахунки за авансами виданими". Ми вважаємо, що, оскільки всі розрахунки за семінар проводяться протягом декількох днів, таке відображення операцій тільки ускладнить роботу бухгалтера. Тому запропонували найпростіші кореспонденції рахунків.


Ми розглянули класичний приклад, коли підприємство видає працівнику добові витрати копійка в копійку. У цьому випадку працівник не повинен повертати невитрачені кошти до каси підприємства і підприємство не заборгувало перед ним. Але дуже часто підприємства видають аванс, що перевищує кошторис витрат на відрядження. Розглянемо кореспонденції рахунків за умови, що підприємство видало працівнику не 972 франки, а 1000. Тоді в операціях 1 - 7 необхідно показати придбання валюти в розмірі 1000 франків. До каси підприємства також надходить 1000 франків і видається підзвітній особі 1000 франків - операції 11 і 13 таблиці.

При поверненні з відрядження працівник повинен повернути невитрачену суму франків до каси підприємства. Перерахунок суми в гривні, яку необхідно повернути, роблять за курсом, що склався на момент подання авансового звіту працівником. Але сума витрат на відрядження, яка буде віднесена на витрати підприємства на підставі поданого працівником авансового звіту, розраховується за курсом, що діяв на момент видачі авансу (П(С)БО 21) (в нашому випадку за курсом 0,7 грн за франк).

Припустімо, на дату подання авансового звіту курс НБУ становив 0,71 грн за 1 франк. Керівник повинен повернути до каси підприємства 1000 фр. - 972 фр. = 28 фр.

Особливо звертаємо вашу увагу на те, що перерахунок суми за наданим авансовим звітом у податковому обліку буде зовсім іншим. Так, суму у валюті за витратами на відрядження слід перераховувати у гривні за курсом НБУ, який діяв на момент затвердження авансового звіту після повернення з відрядження, а сума добових взагалі не перераховується - вона відноситься до валових витрат у межах встановлених норм. Тобто в нашому випадку на валові витрати за затвердженим авансовим звітом буде віднесено тільки суму добових витрат, оскільки інші витрати входили до вартості семінару: 9 х 88,2 + 18 = 811,8 грн. Покажемо порядок відображення у бухгалтерському обліку повернення сум невикористаних коштів.

Зміст господарської операції Д-т К-т Сума, грн
Після надання авансового звіту і розрахунку добових, які становлять 972 франки, суму добових віднесено на витрати підприємства. Відповідно до П(С)БО 21, перерахування франків у гривні необхідно проводити за курсом НБУ, що діяв на дату сплати авансу, в нашому випадку - 0,7 грн за франк, тобто 680,4. Додамо до цієї суми добові по Україні 18 грн, отримаємо 698,4 грн 92 372 698,4
Повернено до каси 28 франків. Але переводити у гривні валюту необхідно вже за курсом, який діяв на момент складання авансового звіту та повернення коштів, у нашому випадку 0,71 грн за франк: 0,71 х 28 = 19,88 302 372 28 фр. 19,88 грн
Оскільки курс збільшився, то у підприємства виникає додатна курсова різниця, яку слід віднести до доходу: 28 фр. х (0,71 - 0,7) 372 714 0,28

Далі витрати по семінару, відображені на рахунку 92, списуються на зменшення фінансового результату.

Бувають ситуації, коли підприємство не видає працівнику аванс на відрядження. Тоді необхідно розрахувати тільки добові (в інших ситуаціях розраховуються також витрати на відрядження за курсом НБУ, який діяв на момент подання авансового звіту). У такій ситуації не відбуватимуться операції із закупівлі валюти (№1 - 7) та операції з видачі коштів (№11 - 13). Для розрахунку добових треба помножити денну норму добових для відрядження за кордон на кількість днів перебування за кордоном та додати норму добових за перебування на території України: 88,2 х 9 + 18 = 811,8 грн.

№ з/п Зміст господарської операції Д-т К-т Сума, грн
14 Віднесено на витрати суму добових 92 372 811,8
15 Видано кошти з каси підприємства на погашення заборгованості за відрядженням 372 301 811,8
16 Списання витрат щодо семінару, відображених на рахунку 92, на зменшення фінансового результату      

Якщо ви використовуєте 8-й клас рахунків, то...

витрати, пов'язані з відрядженням на семінар, слід відображати за дебетом рахунка 84 "Інші операційні витрати". Наприкінці звітного періоду ці витрати списують з кредиту рахунка 84 "Інші операційні витрати" у дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

Якщо ви використовуєте 8-й та 9-й класи рахунків, то...

спочатку витрати на відрядження на семінар необхідно відобразити за дебетом рахунка 84 "Інші операційні витрати", потім списати їх з кредиту рахунка 84 у дебет рахунка 92 "Адміністративні витрати". Суми, відображені на дебеті рахунка 92, списують з кредиту цього рахунка в дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua