Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2001: Практична бухгалтерія - Що нового? << >>

Прощавай, "касова дисципліно"

Віталій МОСЕЙЧУК


З 1 вересня підприємства та підприємці можуть розраховуватися готівкою при закупівлі сільгосппродукції без обмежень у 3 тис. гривень

Постановою Національного банку України від 01.08.2001 р. №311 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (далі - Постанова, див. "Документи для роботи") визначено, що з 1 вересня 2001 року підприємства та підприємці можуть розраховуватися між собою при закупівлі сільгосппродукції готівкою без обмежень у 3 тис. гривень.

Якщо ліміт не встановлений, всю готівку, до копійки, слід здавати в банк. Банки тепер не мають права вимагати підтвердні документи при отриманні великих сум готівки. Новоствореним підприємствам при укладанні угоди з банком слід подавати заявку на ліміт каси.

Постановою ліквідовано термін "касова дисципліна". Раніше це був установлений порядок ведення підприємствами операцій з готівкою. Та це не означає, що тепер такого порядку нема. Просто НБУ ліквідував "масло масляне", адже все Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні і є фактично касовою дисципліною.

Спочатку касова книга, а потім - ордер

Раніше після закінчення встановлених строків виплат, пов'язаних з оплатою праці, стипендій за платіжними відомостями, касир повинен був виписати видатковий касовий ордер на фактично видану суму за відомістю, зареєструвати його і здійснити відповідний запис у касовій книзі. Тепер спочатку здійснюється запис у касовій книзі, а потім - виписується видатковий касовий ордер.

Постановою уточнено, що підприємці здійснюють облік руху готівки в книзі обліку доходів і витрат, форма та порядок заповнення якої встановлені Державною податковою адміністрацією України (ф. №10).

Підприємства та підприємці тепер можуть розраховуватися між собою при закупівлі сільгосппродукції без обмежень у 3 тис. гривень. Послаблено вимоги щодо суми готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем), яка не повинна перевищувати три тисячі гривень протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Тепер це обмеження не поширюється на підприємства (підприємців) при закупівлі сільськогосподарської продукції. Перелік такої сільгосппродукції передбачено Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97, затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 30.12.97 р. №822, коди 01.11 - 01.42 та 05.00.1 - 05.00.42.

Новоствореним підприємствам при укладанні угоди з банком слід подавати заявку на ліміт каси

При відкритті поточного рахунка (у період укладання договору на розрахунково-касове обслуговування) новостворене підприємство подає установі банку заявку-розрахунок для встановлення загального ліміту каси, порядку та строків здавання готівкової виручки, яка стає невід'ємним додатком до договору на розрахунково-касове обслуговування. Для підприємств, які мають кілька рахунків у банках, заявку можна подавати до будь-якого банку, але копії заявок після встановлення ліміту залишку готівки, подаються до інших банків, у яких відкрито поточні рахунки.

Якщо ліміту не встановлено, всю готівку, до копійки, - в банк

Тепер у договорах на розрахунково-касове обслуговування не вказується про відповідальність за неподання заявок-розрахунків у визначені строки та несвоєчасне одержання встановленого ліміту каси. У таких випадках автоматично вже не встановлюється ліміт каси в один неоподатковуваний мінімум - 17 грн, тому слід бути уважними тим підприємствам, яким ліміту з якихось причин не встановлено. Раніше, якщо ліміт каси підприємству взагалі не був встановлений, вся наявна готівка (крім розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) у його касі на кінець дня повинна була здаватися в банк (незалежно від причин, через які ліміт каси не встановлено). Тепер треба здавати всю готівку, до копійки, поки ліміт не буде встановлений.


Що ще нового?

1. Інкасація виручки може здійснюватися і через Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ України.

2. Скасовано щорічне подання до 1 березня заявки-розрахунку на встановлення ліміту каси. Тепер така заявка є додатком до договору на розрахунково-касове обслуговування.

3. Банки не можуть вимагати підтвердних документів при отриманні великих сум готівки.

4. Комерційні банки не контролюватимуть дотримання лімітів каси - це робитимуть лише податківці.

Ці нововведення запроваджено Постановою Правління Національного банку України від 01.08.2001 р. №312 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України", яку можна прочитати в цьому числі "Документів для роботи".

Нове:

банки не мають права вимагати підтвердні документи при отриманні великих сум готівкою

Тепер підприємства (підприємці) можуть не надавати на вимогу банку копії розрахункових звітних документів (касові й товарні чеки, розрахункові квитанції, квитанції до прибуткових касових ордерів, проїзні документи), а також актів закупівлі, рахунків-фактур тощо, які підтверджують здійснені цільові витрати одержаної в установах банків готівки (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці та отриманням чистого доходу підприємця).

Залишилось:

банки повинні ідентифікувати осіб, які здійснюють значні або сумнівні операції

Як і раніше, комерційні банки, відповідно до статті 64 Закону України від 07.12.2000 р. №2121-III "Про банки і банківську діяльність", зобов'язані ідентифікувати осіб, які здійснюють значні та/або сумнівні операції.

Які операції вважаються значними

Значними вважаються операції, в яких безготівкові розрахунки за угодами перевищують еквівалент 50000 євро або угоди з готівкою перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України.

Які операції вважаються сумнівними

Сумнівними вважаються такі операції:

1) операція здійснюється при незвичних або невиправдано заплутаних умовах;

2) операція не є економічно виправданою або суперечить законодавству України.

З метою попередження злочину інформація щодо ідентифікації особи повідомляється банком відповідним органам, згідно із законодавством України про боротьбу з організованою злочинністю.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua