Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2001: Практична бухгалтерія - Що нового? << >>

Замовники заплатять за все

Віталій МОСЕЙЧУК


Визначивши поняття "давальницька сировина", ДПА України розширила коло платників акцизного збору, ввівши до нього замовників, за дорученням яких виготовляється підакцизна продукція

Наказом ДПА України від 28.08.2001 р. №337 затверджене Податкове роз'яснення окремих положень Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. "Про акцизний збір". У Декреті тепер застосовується поняття "давальницька сировина", визначене цим податковим роз'ясненням ДПА України.

Роз'яснення розширює коло платників акцизного збору. Тепер ними є замовники, за дорученням яких виготовляється продукція на давальницьких умовах щодо товарів, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, що сплачують акцизний збір виробнику.

Раніше ними, на думку ДПА України, через недосконалість законодавства були завжди власне виробники підакцизних товарів з давальницької сировини, що зумовлювало безліч судових розглядів.

Тепер усі виробники, які виготовляють будь-який підакцизний товар з давальницької сировини, є фактично платниками акцизного збору. Акцизний збір у відсотках до обороту наразі встановлено лише для ювелірних виробів (55 відсотків). А власник готової продукції, на яку встановлено ставку акцизного збору у твердих сумах (тобто всі підакцизні товари, крім ювелірних виробів), виготовленої на давальницьких умовах, сплачує акцизний збір виробнику (переробнику) не пізніше дня відвантаження готової продукції його замовнику або за його дорученням іншій особі.

Тепер замовники сплачуватимуть акцизний збір одразу виробнику

Умовою відвантаження виробником (переробником) готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, його власнику або за його дорученням іншій особі є документальне підтвердження банківської установи про перерахування відповідної суми акцизного збору на розрахунковий рахунок виробника (переробника).

Ось тут якраз важливим є визначення давальницької сировини (див. далі), адже одна річ - коли замовник сплачує акцизний збір перед отриманням переробленої продукції (сировини), й інша - коли він оформляє давальницьку сировину за угодами переробки, комісії тощо, й виробник отримує відстрочення на його сплату.

У першу чергу це стосується нафтопереробників. Раніше вважалось, що у нафтопереробних підприємств, які виробляють нафтопродукти на давальницьких умовах i передають їх замовникам, немає об'єкта оподаткування - власної реалізації. Такий підхід був підтриманий арбітражними судами.

Але все це залишилося у минулому. Тепер для маневру виробник може застосовувати лише відстрочення платежу акцизного збору. Платники акцизного збору з нафтопродуктів зобов'язані самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданому ними Розрахунку акцизного збору, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання Розрахунку.

Такий Розрахунок складається i подається платником акцизного збору з нафтопродуктів до органів податкової служби за місцем реєстрації не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним (тобто за звітний місяць, в якому виникли податкові зобов'язання для сплати акцизного збору). Якщо не застосовувати поняття "давальницька сировина", можна отримати відстрочення зі сплати акцизного збору до 60 днів (30 днів попереднього місяця + 20 днів на подання Розрахунку + 10 днів на сплату).

Водночас незастосування визначення поняття давальницької сировини в договірних відносинах між переробником та замовником і надалі даватимуть право на відстрочення зі сплати акцизного збору переробниками, а замовники взагалі його не сплачуватимуть, бо платником буде переробник.

Визначення поняття "давальницька сировина", яке застосовується в Декреті КМУ та Законі

Наведемо це визначення:

давальницька сировина - це сировина (матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, енергоносії та ін.), яку надано замовником (власником) виробнику (переробнику) та прийнято останнім для переробки, обробки, збагачення чи використання без отримання права власності на неї та без оплати її вартості. Передана сировина після переробки передається замовнику або іншій особі в іншому якісному стані.

Таке визначення давальницької сировини подібне на визначення, яке наводиться у Законі України від 15.09.95 р. №327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", згідно з яким давальницька сировина - це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни.

Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо давальницька сировина, з використанням якої вироблено цю продукцію, ввезена іноземним замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику.

На відміну від Закону, в Декреті, у визначенні давальницької сировини не наголошується на виготовленні з неї готової продукції - просто зазначається, що ця сировина повинна після переробки бути в іншому якісному стані. Це добре, бо означає, що можна просто поліпшувати властивості переданої сировини, хоча її назва після цього не зміниться, наприклад очищувати такі підакцизні товари, як бензин та дизельне паливо, або вводити в них спеціальні домішки.


Важлива інформація для тих, хто зайнятий апеляційним узгодженням сплати акцизу при роботі з давальницькою сировиною

Проаналізуємо парадоксальну ситуацію, через яку незрозумілою стає дата набрання чинності податковим роз'ясненням. Річ у тім, що воно зареєстроване в Міністерстві юстиції 29 серпня 2001 року за №759/5950 і, відповідно до статті 3 Указу Президента України від 03.10.92 р. №493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", має набрати чинності через 10 днів після реєстрації, якщо в ньому не встановлено пізнішого строку надання чинності, тобто 9 вересня 2001 року. Але насправді все не так, і ДПА України та Мін'юст даремно проводили держреєстрацію податкового роз'яснення.

Адже, відповідно до пункту 1 Порядку надання податкових роз'яснень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. №494 (див. "Документи для роботи" №23/2001), та абзацу "г" підпункту 4.4.2 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (див. "Документи для роботи" №10/2001), податкове роз'яснення не має сили нормативно-правового акта (тобто не є нормативно-правовим актом).

Таким чином, незважаючи на те, що податкове роз'яснення має бути оформлене тільки у вигляді наказу центрального податкового, контролюючого або іншого державного органу, воно не підлягає реєстрації в Мін'юсті (відповідно до статті 1 Указу Президента України від 03.10.92 р. №493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації).

Водночас усі податкові роз'яснення набирають чинності лише через 10 днів після їх оприлюднення в засобах масової інформації. На момент випуску номера наше податкове роз'яснення у "Віснику податкової служби" не оприлюднено, а тому 10 днів набрання чинності слід відраховувати не з дня держреєстрації, а з дня публікації. Це важливо для тих платників податків, які здійснюють процедуру апеляційного узгодження щодо сплати акцизного збору при роботі з давальницькою сировиною.


Наказ Державної податкової адміністрації України від 28 серпня 2001 року №337

Про затвердження Податкового роз'яснення

Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2001 року за №759/5950

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень податкового законодавства, керуючись статтею 2 Закону України від 04.12.90 р. №509-XII "Про державну податкову службу в Україні", підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та Порядком надання податкових роз'яснень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. №494, виходячи з принципів оподаткування, викладених у Законі України від 25.06.91 р. "Про систему оподаткування", та економічного змісту акцизного збору наказуємо:

1. Затвердити Податкове роз'яснення окремих положень Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №18-92 "Про акцизний збір" (додається).

2. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити:

2.1. Доведення цього роз'яснення працівниками підпорядкованих податкових органів до платників податків, а також обгрунтування рішень податкових органів під час проведення апеляційних процедур та надання відповідей на запити платників, виходячи зі змісту цього роз'яснення;

2.2. Відображення в матеріалах перевірок питання віднесення суб'єктів підприємницької діяльності, які проводять операції з давальницькою сировиною, до платників акцизного збору.

3. Начальнику Головного управління правового забезпечення Сухову Ю. М. подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

4. Начальнику управління справами Коваленку В. В. в десятиденний термін після державної реєстрації забезпечити надсилання цього наказу до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областей, містах Києві та Севастополі.

5. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної роботи Сисоєву В. О. у десятиденний термін після державної реєстрації забезпечити оприлюднення цього наказу в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Жвалюка В. Р.

Виконуючий обов'язки голови Ф. ЯРОШЕНКО


Затверджене Наказом ДПАУ від 28.08.01 р. №337

Податкове роз'яснення окремих положень Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року "Про акцизний збір"

У статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №18-92 "Про акцизний збір" (далі - Декрет) використовується термін "давальницька сировина", зміст якого в самому декреті не розкривається. Визначення поняття "давальницька сировина", що вживається у згаданому Декреті, необхідне для однозначного розуміння його норм як працівниками органів державної податкової служби, так і платниками податків.

З метою недопущення порушень прав платників податків, виходячи з принципів оподаткування та економічного змісту акцизного збору при визначенні об'єкта оподаткування даним збором, під "давальницькою сировиною" слід розуміти сировину (матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, енергоносії та ін.), яку надано замовником (власником) виробникові (переробникові) та прийняту останнім для переробки, обробки, збагачення чи використання без отримання права власності на неї та без оплати її вартості. Передана сировина після переробки передається замовнику або іншій особі в іншому якісному стані.

Начальник Головного управління
правового забезпечення Ю. СУХОВ


До речі, про акциз

  • У наступному числі "Документів для роботи" - зміни та доповнення до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору.
  • У цьому числі - форма Довідки про суми акцизного збору, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, разом з уточненим розрахунком акцизного збору подається в "ДдР" - PDF-33Kb
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua