Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2001: Практична бухгалтерія - Митниця: зберігання товару << >>

Зовнішньоекономічна діяльність для "чайників"

Зберігання товару під митним контролем

Павло ВЕРЕЩАГІН


Насамперед - своєчасно оформити факт доставки вантажу до митниці призначення, після чого вибрати один із трьох варіантів, де і як зберігатиметься товар до завершення митної процедури. Відразу зазначимо, що цей вибір обмежений вимогами чинного законодавства, проте за умови правильного оформлення всіх документів ви маєте непогані шанси зробити так, як вам зручно.

Відповідно до чинного законодавства, доставлений до митниці призначення товар, відразу не оформлений відповідно до заявленого режиму, може зберігатися під митним контролем:

1) на складі митниці;

2) на митному ліцензійному складі;

3) на складі підприємства.

Перш за все вам слід оцінити, скільки часу знадобиться для того, щоб завершити митне оформлення товару: від цього залежатиме сума, яку ви заплатите за зберігання товару під митним контролем.

У будь-якому разі не зволікайте з митним оформленням, оскільки починаючи з 16­го дня від дати доставки вантажу до митниці призначення ви сплачуватимете митний збір за перебування під митним контролем (крім випадку зберігання на митному ліцензійному складі). Розмір збору, що підлягає сплаті, становить 0,05% вартості вантажу за кожний календарний день перебування під митним контролем. Щоправда, у випадках вимушеної затримки в оформленні документів термін продовжується.

Коли може бути подовжений термін перебування вантажу під митним контролем

Відповідно до наказу Державної митної служби України від 23 червня 1998 року №363:

"7.3. При нарахуванні зборів за перебування під митним контролем до строку перебування під митним контролем не включаються:

7.3.1. Час, потрібний для завантаження транспортного засобу згідно з установленими нормами.

7.3.2. Період, на який надається відстрочення сплати митних зборів за митне оформлення.

7.3.3. Час від складання протоколу про порушення митних правил до прийняття остаточного рішення у справі (оскарження рішення в судовому порядку, прийняття рішення Держмитслужби), якщо, згідно з таким рішенням, справу про порушення митних правил припинено.

7.3.4. Період проведення митними установами експертизи з установлення класифікаційного коду товару згідно з ТН ЗЕД та митної вартості.

Митний збір за перебування товарів під митним контролем нараховується починаючи з четвертого календарного дня з дати ухвалення відповідного рішення митною установою.

7.3.5. Час, витрачений на отримання інформації, потрібної для здійснення митного оформлення, за запитом, надісланим однією митною установою до іншої (в тому числі до центрального апарату Державної митної служби).

Митний збір за перебування товарів під митним контролем нараховується починаючи з четвертого календарного дня з дати отримання митною установою відповідної інформації.

7.3.6. Час, витрачений імпортером на отримання дозволів державних органів на ввезення продукції та пред'явлення їх митній установі, якщо надання таких дозволів обумовлювалось проведенням відповідної експертизи продукції і вони не могли бути отримані до моменту перетинання продукцією митного кордону.

Митний збір за перебування товарів під митним контролем нараховується починаючи з четвертого календарного дня з дати отримання дозволу.

7.3.7. Час затримки митного оформлення, яка сталася з вини митниці.

Положення застосовується після проведення відповідного службового розслідування та підписання начальником митниці наказу про притягнення до відповідальності особи, винної у затримці митного оформлення.

7.3.8. Строк дії обставин непереборної сили.

До обставин непереборної сили належать обставини, що склалися з причин, які не залежали від волі платника (війни, стихійні лиха, шторми, пожежі тощо), та об'єктивно спричинили затримку митного оформлення.

7.4. Митні збори за перебування під митним контролем не справляються за весь період перебування під митним контролем у випадках:

- зберігання товарів на митних ліцензійних складах та перебування їх у магазинах безмитної торгівлі;

- тимчасового ввезення на митну територію України та тимчасового вивезення предметів за межі митної території України;

- транзиту товарів через митну територію України;

- перебування товарів у спеціальних митних зонах.

До моменту оформлення відповідної ВМД при ввезенні товарів на митні ліцензійні склади, у магазини безмитної торгівлі та при тимчасовому ввезенні на митну територію України (тимчасовому вивезенні поза межі митної території України) митні збори за перебування під митним контролем справляються у загальному порядку".

Зберігання товарів на складі митниці

Відразу слід визначити, чи у вашому випадку обов'язково передавати товари на склад митниці: від цього залежить оплата за зберігання. Ось як це питання регулюють відповідні статті Митного кодексу:

"Стаття 85. Товари та інші предмети, що зберігаються під митним контролем

Товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України, до митного оформлення можуть зберігатися підприємством або митницею.

Підприємства зберігають товари та інші предмети тільки з дозволу митниці та під її контролем.

За перебування товарів та інших предметів під митним контролем митницею з власника товарів та інших предметів справляється збір у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Збір за перебування товарів та інших предметів під митним контролем справляється незалежно від їх місцезнаходження та сплати митного збору за зберігання.

Стаття 86. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею

Підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання такі товари та інші предмети:

1) не пропущені при ввезенні на митну територію України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення;

2) такі, що обкладаються митом та митними зборами при ввезенні на митну територію України у разі несплати таких платежів, якщо не надано відстрочення або розстрочення їх сплати;

3) у випадку, передбаченому пунктом 4 частини четвертої статті 71 цього Кодексу.

Валюта та цінності, передані митниці на зберігання у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, зберігаються з депонуванням у банках України.

Якщо товари чи інші предмети підлягають передачі на зберігання митниці, то за кожний день зберігання митницею товарів чи інших предметів (крім валюти і цінностей) справляється митний збір у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 87. Склади митниць

Під "складом митниці" розуміється спеціально обладнане приміщення для зберігання товарів та інших предметів, що є власністю митниці України або використовується нею.

У разі якщо на складі митниці буде недостатньо наявної площі чи обладнаних приміщень, начальник митниці за погодженням з Державною митною службою України може купувати або брати в оренду приміщення під склад митниці.

На складах митниць можуть зберігатися товари та інші предмети, зазначені в статті 86 цього Кодексу.

Товари та інші предмети, що не підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання, можуть зберігатися на підставі договору підприємств або громадян та митниці. За таке зберігання береться плата, як за надання послуг.

На складі митниці не можуть зберігатися товари та інші предмети, зберігання яких потребує наявності у приміщенні спеціального обладнання, якого немає на цьому складі. Такі товари та предмети, як і габаритні вантажі, можуть за рішенням начальника митниці зберігатися на складах підприємств під митним забезпеченням".

Отже, з одного боку, якщо при ввезенні товару не сплачено мито та митні збори, товар начебто підлягає обов'язковій передачі на склад митниці (п. 2 ст. 86), проте, з іншого боку, на складі митниці не можуть зберігатися товари, які потребують спеціальних умов (абз. 5 ст. 87). Отже, поле для маневру завжди лишається, проте ніколи не слід недооцінювати рівень компетентності працівника митниці: вітчизняне законодавство завжди дозволяє українському чиновнику вчинити так, як він вважає за потрібне, й обгрунтувати свої дії, тож конфліктувати не варто. Тим більше, що для українських митних органів склади митниць, як правило, суцільний головний біль, і митник сам не зацікавлений у зберіганні на них вашого вантажу, тож маєте непогані шанси вчинити на власний розсуд.

Скільки це коштує?

Згідно з постановою КМУ від 27 січня 1997 р. №65, за зберігання товарів на складі митниці справляється митний збір:

- якщо товар підлягає обов'язковій передачі на склад митниці (ст. 86 МКУ): перші 10 календарних днів - 0,1 відсотка вартості товарів за кожен день і 0,5 відсотка - за кожний наступний (після 10-го) календарний день зберігання;

- в інших випадках: перші 10 календарних днів - $0,1 за 1 кг вантажу за кожен день зберігання, кожен наступний календарний день - $0,5 за 1 кг. Крім того, якщо митниця орендує приміщення для зберігання вашого товару, ви сплатите ще й вартість складських послуг.

Не слід забувати, що сплата митного збору за зберігання не звільняє вас від сплати митного збору за перебування під митним контролем (останній абзац ст. 85 МКУ, про ставки збору див. вище), тому зберігати товар до митного оформлення на складі митниці понад 10 днів, як правило, невигідно.

Митний ліцензійний склад

Відомо, що у разі підписання дистрибуторської угоди іноземний партнер, як правило, надає значні знижки. Проте при цьому обов'язковою умовою є закупівля великих партій товарів. Сплачувати митні платежі відразу на всю партію - невигідно, оскільки товар може продаватися значний час, тож у подібних ситуаціях виручить митний ліцензійний склад (далі - МЛС). Найкращий варіант - зареєструвати власний МЛС, скажімо, закритого типу (про те, як це зробити, читайте у найближчих номерах), однак така реєстрація потребує певного часу та грошей, тому на перший раз спробуйте скористатися послугами вже наявних МЛС. Щоб зробити оптимальний вибір, передусім зберіть інформацію про всі МЛС, які функціонують у зоні діяльності митного органу за місцем акредитації вашого підприємства. МЛС щороку проходять процедуру перереєстрації, про що видається відповідний наказ ДМСУ.

Найпростіший шлях - знайти такий наказ, виданий у поточному році, і ви матимете повний перелік МЛС по всій території України разом із координатами. Далі необхідно з'ясувати, які з діючих МЛС пристосовані для зберігання товарів, подібні до яких ви збираєтеся ввозити, і тільки після цього зібрати всю цінову інформацію, на підставі якої зробите вибір. Майте на увазі, оскільки МЛС - комерційні підприємства, ціни в них абсолютно різні. Більше того, різною є система обчислення вартості послуг: хтось бере гроші за кілограми, хтось - за квадратні метри, тож рахуйте, як вам вигідніше.

Гроші: плюси та мінуси

Головною перевагою МЛС є звільнення товарів на час перебування на МЛС від сплати митного збору за перебування під митним контролем (див. вище). Ще однією перевагою є можливість подрібнення партії товару, тобто якщо на МЛС зберігається велика партія, ви матимете можливість здійснювати її митне оформлення частинами, скажімо у міру реалізації товару. Отже, варіант МЛС вигідно використовувати, якщо партія вантажу оформлюватиметься частинами протягом тривалого терміну.

При оформленні товару на МЛС доведеться оформлювати відповідну вантажну митну декларацію (ВМД) з оплатою послуг брокера та сплатою митного збору: 30 доларів США за основний аркуш (МД-2) і по 15 доларів США за кожен додатковий аркуш (МД-3, МД-8), а також митного збору за виклик інспектора (оформлення відбуватиметься на території складу, тобто поза робочим місцем): у робочий час - 20 доларів США за кожну годину роботи інспектора, у неробочий час, суботу та неділю - 40 доларів США за кожну годину, і у святкові дні - 50 доларів за годину. Останній збір, як і послуги брокера, мусите сплачувати щоразу при оформленні у вільний обіг частини партії товару.

Зберігання товару на складі підприємства

Зберігання товарів під митним контролем на складі підприємства регламентується Наказом Державної митної служби України від 5 січня 1999 року №4 "Про затвердження Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем" (далі - Порядок). Зокрема, п. 1.10 цього Порядку зазначено, в яких випадках є можливим такий варіант зберігання товарів під митним контролем:

"1.10. Варіант зберігання товарів під митним контролем є альтернативним варіанту зберігання цих товарів на митному ліцензійному складі (далі - МЛС). При цьому зберігання товарів під митним контролем можливе за наявності хоча б однієї з таких умов (якщо інше не передбачено чинними нормативно-правовими актами):

а) підприємство має власні складські приміщення, які відповідають вимогам пунктів 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 цього Порядку;

б) невиправдано великі відстані між місцезнаходженням одержувача товару та МЛС;

в) у зоні діяльності митного органу відсутні МЛС;

г) наявні МЛС неспроможні зберігати потрібні обсяги товарів;

р) наявні МЛС неспроможні забезпечити спеціальні умови зберігання відповідних товарів;

д) увезення вантажів благодійної допомоги;

е) визнання митницею необхідності подальшого зберігання товарів під митним контролем у разі, якщо МЛС, на якому розміщено такі товари, не забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного органу відсутні інші МЛС".

Зрозуміло, що причина для зберігання товарів на складі підприємства завжди знайдеться, проте слід правильно розуміти визначення терміна "можливе" у тексті вищенаведеного пункту, адже у п. 1.5 того ж Порядку зазначено:

"1.5. Підприємства зберігають товари з дозволу митного органу та під його контролем до завершення митного оформлення (заявлення певного митного режиму)".

Отже, остаточне рішення щодо місця перебування вашого товару під митним контролем прийматиме посадова особа митниці (крім варіанта МЛС). Власник вантажу може лише клопотати та сподіватися. Зрештою, бувають випадки, коли зберігання на складі підприємства - єдино можливий варіант.

Головна перевага такого варіанта - відсутність митних зборів за оформлення зберігання, за саме зберігання, а також, якщо власник вантажу одночасно є власником складу, - відсутність складських зборів. Залишається лише митний збір за перебування під митним контролем (починаючи з 16-го дня від дати доставки товару до митниці призначення - див. вище), а також митний збір за виклик інспектора (2 рази - при оформленні на зберігання та при оформленні у вільний обіг). Крім того, у разі зберігання товару під митним контролем понад 15 днів доведеться оформити декларацію-зобов'язання, сплативши при цьому вартість брокерських послуг. Головний недолік такого варіанта - партію вантажу не можна подрібнювати і слід оформлювати у повному обсязі.

Як це оформлюється?

Передусім необхідно знайти склад, на якому товари зберігатимуться під митним контролем. Ось вимоги до такого складу, обумовлені п. 4.2-4.4 Порядку:

"4.2. Склад, призначений для зберігання товарів під митним контролем, повинен мати всі необхідні умови для забезпечення митного контролю, а саме:

а) унеможливлювати вилучення зі складу поза митним контролем транспортних засобів і товарів, які в ньому зберігаються;

б) не допускати проникнення до складу сторонніх осіб;

в) мати не менш ніж два засоби забезпечення (ідентифікації) на вході в закрите складське приміщення, один з яких має бути у віданні митного органу;

г) мати засоби обліку та контролю для складів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів.

4.3. Дозволяється виділяти місця для зберігання товарів під митним контролем на складі, призначеному для зберігання товарів, що не перебувають під митним контролем. Організація такого зберігання має забезпечувати виконання вимог підпунктів "а", "б", "в", "г" пункту 4.2 цього Порядку.

4.4. Якщо товари через габарити або з інших причин не можуть зберігатись у закритих приміщеннях, то за рішенням начальника митного органу дозволяється використовувати відкриті майданчики, що перебувають у межах території підприємства, яке приймає вантаж на зберігання, за умови функціонування цілодобового поста охорони. Територія підприємства повинна бути огороджена".

Якщо власник вантажу має власний склад, що відповідає цим умовам, це вже є підставою для оформлення на зберігання (п. 1.10 "а" Порядку), якщо ні - доведеться шукати іншу підставу (див. п. 1.10 Порядку), а також склад, який відповідає вищезазначеним вимогам та вашим вимогам до вартості послуг. З пошуку складу, властиво, і треба починати. Коли склад підшукали, необхідно виконати бюрократичну процедуру та сподіватися, що посадова особа митниці вам не відмовить. Ось як ця процедура описана у п. 2.2-2.5 Порядку:

"2.2. Після фактичного надходження вантажу в митний орган призначення представник підприємства звертається з письмовою заявою за підписами керівника та головного бухгалтера цього підприємства на ім'я начальника митного органу (далі - Заява). Формою Заяви (додаток 2) передбачено надання підприємством зобов'язання подати попередню вантажну митну декларацію (декларацію-зобов'язання), заповнену відповідно до розділу 3.1 Порядку заповнення граф ВМД, у встановлений строк.

2.3. До Заяви додаються:

зовнішньоекономічний контракт (крім випадків надходження вантажів благодійної допомоги);

договір комісії (у разі передання товару на зберігання комітентом);

облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (подання облікової картки комітентом у разі надходження товарів на його адресу не є обов'язковим);

товаросупровідні документи, що дають можливість ідентифікувати цей товар;

договір оренди складу (якщо склад для зберігання орендується підприємством);

договір підприємства з власником складу (якщо товар зберігатиметься під митним контролем на складі підприємства, яке не є стороною контракту чи власником товару), яким передбачено відповідальність сторін за збереження товару та сплату всіх необхідних митних платежів;

договір про повну матеріальну відповідальність, укладений відповідно до статті 135-1 Кодексу законів про працю.

попередня або попередня (акцизна) вантажна митна декларація у разі, якщо товари ввезено відповідно до вимог Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.05.98 р. №267 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.98 р. за №339/2779 (далі - Положення про порядок контролю за ввезенням окремих товарів); 

вантажна митна декларація, оформлена відповідно до митного режиму митного складу (якщо товар був попередньо розміщений на митному ліцензійному складі);

копія довідки Державної податкової адміністрації про реєстрацію місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів у разі розміщення на зберігання під митним контролем зазначених товарів.

При цьому в разі залишення у справах митниці копій зазначених документів вона звіряє їх з оригіналами. Ксерокопії цих документів завіряються печаткою підприємства.

2.4. Якщо передання товарів на зберігання під митним контролем проводиться за участю підприємства, що здійснює декларування на підставі договору (далі - посередник), то до комплекту документів, зазначених у пункті 2.3 цього Порядку, додаються:

копія договору на декларування товарів;

копія кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування.

У цьому разі в реквізиті Заяви "Примітки" зазначається інформація про надання повноважень посереднику щодо передання товарів на зберігання під митним контролем.

2.5. У разі неодноразових (систематичних, постійних) операцій з передання певному підприємству товарів на зберігання протягом строку дії тих чи інших документів (договорів), зазначених у пунктах 2.3, 2.4 цього Порядку, митний орган визначає доцільність подання їх копій при оформленні кожної конкретної такої операції.

Обгрунтування доцільності подання конкретного комплекту копій зазначених документів наводиться підприємством у реквізиті Заяви "Примітки".

Отже, коли вищеописану процедуру виконано, митниця приймає рішення про надання або ненадання дозволу на зберігання товарів на складі підприємства. При цьому слід пам'ятати зміст наступних пунктів Порядку:

"2.6. У разі виконання вимог, установлених у пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 цього Порядку, митний орган дає дозвіл на зберігання товарів під митним контролем.

Якщо підприємство є порушником митних правил при здійсненні зовнішньоекономічних операцій або допускало порушення строків подання декларації-зобов'язання, то начальник митного органу має право заборонити зберігання товарів під митним контролем.

2.7. Дозволом на зберігання товарів під митним контролем є резолюція посадової особи митного органу, зазначеної в пункті 2.1 цього Порядку, на Заяві.

2.10. При потребі митний орган дає дозвіл або вимагає передання на зберігання під митним контролем товарів у транспортному засобі, яким цей товар був доставлений на адресу одержувача вантажу відповідно до товаросупровідних документів".


Додаток 2
до пункту 2.2 Порядку зберігання
підприємствами товарів та інших
предметів, увезених на митну
територію України, під митним контролем 
Начальнику Східної регіональної митниці______

(назва митного органу)

ЗАЯВА

Підприємство ТзОВ "Контракт"__________________________________________

(повна назва підприємства)

код за ЄДРПОУ ___________________________________________
адреса: Харків, вул Перемоги, 37____________________
тел. (0572) 13-77-31 ____________________________

Банківські відомості:

Банк Харківська філія ЗУКБ _______________________
(назва банку, адреса) 

р/р 654972401_______ МФО 4521 _________
в/р 69492914 _______ МФО 1891 _________

Акредитаційний № 327_ від "20_" липня__199 9 р.

просить Вашого дозволу на оформлення вантажу

Сантехніка_________________________________________________________,

(назва вантажу)

що надійшов на нашу адресу за:

документом контролю доставки 80000/1/643981_____________
контрактом №27 від 04.04.2001 __________
товаросупровідними документами фактура №12364_________________________,
на зберігання під митним контролем
на складі підприємства ТзОВ "Контракт"__________________________________

(назва підприємства)

за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 142___________________________________, у зв'язку з

тим, що наявні у зоні діяльності СРМ МЛС не спроможні зберігати подібні обсяги товарів (п. 1.10, пп. "г" Наказу ДМСУ__
від 05.01.99 №4)
_________________________________________________________

З правилами зберігання вантажів під митним контролем та, зокрема, статтями 110, 111, 112, 118 Митного кодексу України ознайомлені.

Зобов'язуємося надати декларацію-зобов'язання на 15-й день перебування товарів під митним контролем, якщо в цей
термін товар не буде заявлений у певний митний режим, а саме до "26_" вересня___200 1 р.

Примітки: Склад підприємства за адресою Сумська, 142 відповідає вимогам п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 Наказу ДМСУ _________
від 05.01.99 №4______________________________________________________
____________________________________________________________________

Керівник підприємства ___________________

Головний бухгалтер ______________________

М. П.

Розміщення товару на зберігання
під митним контролем дозволено
"___"____________200 1 р. 
____________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали
посадової особи митного органу)


Резюме автора статті

Отже, за умови виконання всіх вищеописаних умов, митниця, теоретично, повинна надати дозвіл на зберігання. Якщо ж ви отримаєте відмову, то це принаймні буде документ, який надалі можна оскаржувати. При безпосередньому розміщенні товарів на складі складається відповідний акт, який заповнюється у 3-х примірниках (якщо власник товарів та власник складу - різні особи) або у 2-х примірниках (якщо товари зберігатимуться на власному складі імпортера).

Зазначимо, що на 15-й день перебування товарів під митним контролем підприємство мусить подати до митного органу декларацію-зобов'язання (крім випадків, коли товар ввозили із заповненням попередньої або акцизної декларації). Заповнення декларації-зобов'язання регламентується п. 3.1 наказу Державної митної служби України від 30 червня 1998 р. №380. Якщо заздалегідь відомо, що товар пробуде на складі підприємства понад 15 днів, краще оформити декларацію-зобов'язання вже при оформленні документів на зберігання - це зекономить вам час.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua