Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#38 '2001: Практична бухгалтерія - Дайджест << >>

Книгосховище

Основні засоби. Бухгалтерський облік

Автор: Римма Грачова

Видавець: бухгалтерський тижневик "Дебет-Кредит"

Обсяг: 144 с.

Де купити: редакція "ДК", регіональні розповсюджувачі

(0322) 700-766, (044) 294-40-93

Автор каже: "Основні засоби і основні фонди - чи є між ними різниця? Здавалося б, немає, адже йдеться про одні і ті ж самі матеріальні цінності. І все-таки є, і вельми істотна з точки зору обліку. Коли бухгалтер вживає термін "основні засоби", то має на увазі таку сукупність матеріальних активів, в якій кожен об'єкт розглядається окремо. А вживання терміна "основні фонди" означає ту ж сукупність тих же активів, але при цьому немає значення, які саме фізичні одиниці становлять цю множину.

Інакше кажучи, основні засоби - це об'єкти, що розглядаються диференційовано, основні фонди - величина інтегрована: у групу, підгрупу, цілу сукупність груп і підгруп. У податковому обліку основні засоби прийнято називати основними фондами".

Стисло: тим, хто читав "Про бухгалтерію по-людськи" і "Схеми бухгалтерських проведень", скажемо тільки одне: автор - Римма Грачова. Всім іншим просто радимо прочитати.


Що і як перевіряє податковий інспектор

Автор: Дмитро Костюк

Видавець: видавничий дім "Фактор"

Обсяг: 276 с.

Де купити: видавничий дім "Фактор", регіональні представники

(0572) 19-41-14 (0572) 19-41-15

Автор каже: "Недосконалість податкового і судового законодавства часом спричиняє сваволю чиновників, а платник податків вимушений захищатися, спираючись на те ж саме недосконале законодавство. Тому в книзі матеріал викладено таким чином, щоб озброїти керівників, бухгалтерів, економістів підприємств, а також працівників податкових служб необхідними знаннями з податкового законодавства і правових питань для уникнення конфліктних ситуацій".

Стисло: якщо вас цікавить кваліфікований переказ нормативно-правових актів, ретельно згрупований у 12 розділів, а також тексти самих документів, то ця книга - "саме те".


Дайджест бухгалтерської преси

"А пешком - слабо?"

О. ПАВЛЕНКО

"Бухгалтер" №22/2001, с. 14

Для того щоб без проблем списувати витрати на техогляд та техобслуговування автомобіля (як і всі інші витрати, крім витрат на ПММ, стоянку та паркування), не варто забувати про дорожні листи та інші документи. Адже їх потрібно буде показувати податківцям при перевірці.

Витрати на ремонт-поліпшення відносяться на валові витрати лише у сумі, яка не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних засобів на початок року, решта - амортизується.

Бензин, куплений водіями самостійно на бензоколонках, потрібно обов'язково оприбуткувати на рахунок 203 "Паливо" (незалежно від того, використаний він на момент подання документів у бухгалтерію чи ні. - О. П.). Причому оприбуткування здійснюється на підставі розрахункових і відпускних документів, а списання - на підставі дорожніх листів (виходячи зі встановлених норм витрат палива для конкретного автомобіля).

У разі оренди автомобіля у працівника (або у будь-якої фізичної чи юридичної особи) витрати зі сплати орендних платежів відносять на валові витрати, певна річ, за умови, що авто використовується в господарській діяльності підприємства (незалежно від того, вантажівка це чи легкова машина. - О. П.).

Орендні платежі, сплачені працівнику за орендований у нього автомобіль, вважає автор, не обкладаються прибутковим податком. Хоча у податківців дещо інша точка зору з цього приводу. Зокрема змінами, внесеними наказом ДПАУ від 11.06.2001 р. №235 до Інструкції про прибутковий податок, перелік доходів громадян доповнено таким пунктом, як "плата за оренду". У такому разі автор рекомендує "не оформляти відносини з працівником договором оренди".


"Як уникнути адміністративних штрафів за ненадані податкові платіжки"

Д. ВИНОКУРОВ

"Податки і бухгалтерський облік" № 68-69/2001, с. 46

Автор розглядає ситуацію, коли на керівників та інших посадових осіб підприємства податківці накладають штраф за несвоєчасне подання (неподання) платіжних доручень на сплату податків у зв'язку з відсутністю коштів на рахунку. Типова ситуація, що може виникнути на будь-якому підприємстві. На думку автора, її можна уникнути двома способами.

Згідно з пп. 19.3.2 Закону №2181, "платіжні документи клієнтів приймаються банками до виконання виключно за наявності достатнього залишку власних коштів на рахунках таких клієнтів. У разі недостатності коштів на рахунках клієнтів платіжні документи повертаються їх виписувачам без виконання".

Порядок повернення банком своїм клієнтам розрахункових документів визначається в договорах на розрахунково-касове обслуговування. Якщо такий порядок у договорі не визначено, то документи клієнту повертаються у день їх надходження, із зазначенням причини повернення. Автор звертає увагу на те, що "банк повинен зробити на зворотному боці платіжного доручення напис про причину повернення документа без виконання, зазначити дату його повернення". Тому у податківців не повинні виникнути сумніви стосовно своєчасності подання платіжки.

Щодо другого способу, то автор пропонує механізм "договірної картотеки". Згідно з пп.16.5.2 Закону №2181, "днем подання до установ банків платіжного доручення за всіма видами податкових платежів вважається день його реєстрації у цих установах". Проте банки не ведуть реєстр розрахункових і виконавчих документів, не сплачених у строк через відсутність коштів на рахунку платника, за винятком здійснення банком таких операцій у межах укладених ним цивільно-правових договорів і в порядку, визначеному цими договорами. Тому автор рекомендує домовитися з банком про включення до договору на розрахунково-касове обслуговування положень стосовно прийняття до "картотеки" платіжних доручень підприємства навіть за відсутності коштів на рахунку.


"Кочова армія: організація сезонних робіт та оплата праці сезонних працівників".

Р. ГОПЦІЙ

"Все про бухгалтерський облік" №83, ст. 27-29

На деяких підприємствах часто виникає потреба у працівниках лише на певний термін (сезон). Наймаючи працівників на сезонну роботу, керівнику слід пам'ятати, що "...такий працівник має право на ті ж самі гарантії трудового законодавства, що і будь-яка наймана особа".

У статті автор наводить список робіт сезонного характеру. На практиці найчастіше зустрічаються, зокрема, у лісовій промисловості і лісовому господарстві - заготівля насіння; збирання і переробка харчових продуктів лісу; у торф'яній промисловості - ремонт і обслуговування технологічного обладнання в польових умовах; у сільському господарстві - робота в овочівництві, садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмелярстві, на вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну, кормів, баштанних культур; у переробних галузях промисловості - робота на підприємствах цукрової промисловості.

Варто звернути увагу на особливості наймання сезонних працівників на ці роботи.

З особами, яких приймають на сезонні роботи, необхідно укласти трудовий договір. Випробний термін (необхідний для перевірки відповідності працівника роботі) не встановлюється.

Сезонник має право на відпустку, тому при розірванні трудового договору працівник, який її не використав, повинен отримати компенсацію. Крім того, сезонники мають право на одержання допомоги з тимчасової втрати працездатності та допомоги по догляду за хворою дитиною віком до 14-ти років (не більш як за 75 днів протягом календарного року).

Для робітників, які виконують сільськогосподарські та будівельні роботи в сільській місцевості (тимчасово або сезонно), перевагою є те, що суми одержаних за таку роботу доходів не включаються до їх сукупного оподатковуваного доходу.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua