Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#40'2001: Практична бухгалтерія - Дайджест << >>

Дайджест

Головний біль - від головної контори

Д. Михайленко

"Бухгалтер", №25, с. 54

Оподатковувати чи ні грошові суми, які надходять представництвам нерезидентів від головного офісу на ведення поточної діяльності?

Працівники ДПАУ кажуть - "оподатковувати" і називають такі надходження або доходами від надання представництвом нерезидентові послуг, або позареалізаційними доходами.

Факт надання представництвом послуг мотивується п. 1.5 Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, який проводить діяльність на території України через постійне представництво, затвердженого наказом ДПАУ від 31.07.97 р. №274 (далі - Порядок №274): "У випадку коли діяльність постійного представництва складається лише з надання послуг безпосередньо нерезиденту, оподатковуваним прибутком є прибуток, який постійне представництво могло б одержати, якби надавало такі самі послуги як самостійне підприємство".

Проте п. 1.31 Закону про оподаткування прибутку наголошує, що "продаж результатів робіт (послуг) - будь-які операції цивільно-правового характеру...". А що маємо реально? Представництво, не будучи самостійним суб'єктом цивільного права, не може вступати в цивільно-правові відносини (тим більше з власним підприємством). Тому у цьому випадку договір підряду (чи інший договір, який засвідчує факт надання послуг) неможливий. Отже, п. 1.5 Порядку №274 застосовувати не можна, оскільки він суперечить п. 1.31 Закону про оподаткування прибутку.

Спростувати твердження, що отримані представництвами суми є позареалізаційними доходами, допоможе пп. 4.1.6 Закону про оподаткування прибутку. Відповідно до нього, до позареалізаційних доходів належать "суми безповоротної фінансової допомоги... за винятком випадків, коли... такі операції здійснюються між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи". Адже податкова самостійність представництва не звільняє його від статусу відокремленого підрозділу (!).


Філії: зарплата і соціальні фонди

С. Подзе

"Бухгалтерія", №38/2, с. 34

У статті йдеться про сплату філіями зборів до соціальних фондів. Розглядається ситуація, коли підприємство має кілька відокремлених підрозділів, які розташовані за межами його місця реєстрації. Автор пропонує варіант спрощення процедури нарахування та сплати соціальних зборів: будує схему, за якою всі необхідні розрахунки та сплата проводяться бухгалтерією головного підприємства.

Мовиться про створення "умовно-балансової" філії (авт.). Суть така: більшість господарських операцій (продаж товарів, надання послуг, виплата зарплатні) проводяться головним підприємством, тобто використовується баланс і розрахунковий рахунок головного підприємства.

Автор пропонує спрощену систему централізованих розрахунків із виплат заробітної плати та нарахувань до соціальних фондів. Такий варіант повністю грунтується на чинній нормативній базі (які документи слід використовувати - див. статтю).

Як цього досягти? Необхідно в базових документах головного підприємства (колдоговорі, Положенні про філії, Положенні про ведення кадрової роботи та виплати заробітної плати, трудових договорах з працівниками) зазначити такі пункти:

- виплата зарплати всім працівникам (у т. ч. працівникам філій) проводиться централізовано (бухгалтерією головного підприємства). Оптимальний варіант - використання карткових рахунків;

- трудові договори укладаються з керівництвом головного підприємства. Відповідно, утримання прибуткового податку, сплата внесків у соціальні фонди проводиться головним підприємством за його місцем реєстрації. У такому випадку реєструвати філію у соцфондах не треба.

З Пенсійним фондом ситуація дещо інша. Реєстрація філії в органах ПФ, як і сплата внесків, - обов'язкова. Тож пропонується сплачувати збір на рахунок ПФ (за місцем реєстрації філії) з розрахункового рахунка головного підприємства.


Імпорт і продаж товарів для виробництва друкованої продукції - без ПДВ

Д. Винокуров

"Податки і бухгалтерський облік", №74, с. 42

Відомо, що ввезення товарів, необхідних для виробництва друкованої продукції, звільняється від обкладення ПДВ та сплати мита. Ця пільга затверджена Законом України від 17.05.2001 р. №2410-III "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування". Проте не є об'єктом обкладання ПДВ та сплати митних платежів лише ввезення товарів. При подальшому їх продажу вони оподатковуються на загальних умовах.

Проте не все так безнадійно. Автор вважає, що нарахування ПДВ при надходженні товару від імпортера до споживача можна уникнути. Причому пропонує два варіанти вирішення цієї проблеми.

У першому варіанті покупець (особа, яка хоче придбати товари для виробництва друкованої продукції) укладає договір комісії з імпортером (особа, яка займається поставками цього виду продукції) на поставку товару. Покупець є комітентом, імпортер - комісіонером.

Відомо, що ПДВ сплачується "особою, яка ввозить (пересилає) товари на митну територію України або отримує від нерезидента роботи (послуги) для їх використання або споживання на митній території України..." (п. 2.2. ст. 2 Закону про ПДВ). Отже, йдеться про покупця, оскільки імпортер товар не використовує і не споживає. Відповідно пільга теж поширюється на покупця, але вдало використовується імпортером під час ввезення товару. Таким чином, покупець отримує необхідний товар, а імпортер не сплачує ПДВ та мито.

Другий варіант. У разі якщо укладання договору комісії не завжди можливе, пропонується "задіяти" приватного підприємця: імпортер укладає договір комісії з приватним підприємцем, який у майбутньому продає товар кінцевому споживачу. У результаті покупець не отримує право на податковий кредит, проте товар коштуватиме для нього на 20% дешевше. Це може бути набагато вигідніше (зі 100 грошових одиниць простіше відразу заплатити 80, ніж заплатити 100 і чекати на повернення 20).


Книгосховище

Схеми бухгалтерських проведень із числовими прикладами

Видавець: "Баланс-Клуб"

Обсяг: 143 с.

Де придбати: відділ збуту готової продукції

(0562) 770-07-73, 37-45-13 (роздріб), 37-44-23 (гурт)

Цитата: "У цьому виданні висвітлюються питання, що зацікавлять бухгалтерів і керівників підприємств, які здійснюють фірмову торгівлю, автоперевезення вантажів і пасажирів, ведуть розрахунки із субпідрядниками, виконують НДР і ДКР, орендують землі та вирощують сільськогосподарську продукцію. Цікавими й корисними є консультації для підприємств, які ведуть облік у філіях, аптеках, на підприємствах громадського харчування (у барах), а також суб'єктів малого підприємництва. Не залишилися поза увагою і запитання, відповіді на які містяться в консультаціях для підприємств, що працюють за договорами доручення і поручительства".

Стисло. Матеріали посібника згруповано в 13 розділів за видами господарської діяльності (фірмова торгівля, аптеки, оренда землі с/г призначення тощо). Консультації спеціалістів з численними прикладами бухгалтерських проведень мають за мету полегшити повсякденну роботу бухгалтера.


Звітність за III квартал

Видавець: ТзОВ "Видавничий дім "Фактор"

Обсяг: 40 с.

Де придбати: не продається. Надсилається передплатникам газети "Податки і бухгалтерський облік"

(0572) 19-41-14, (0572) 19-41-15

У спецвипуску пропонуються тексти нормативно-правових актів, які регулюють порядок складання квартальної фінансової звітності (П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", П(С)БО 24 "Прибуток на акцію"), а також консультації. В останніх особлива увага приділяється складанню фінансових і податкових звітів як великих підприємств, так і суб'єктів малого підприємництва.

Наводяться приклади заповнення Балансу, Звіту про фінансові результати, розглядаються деякі особливості заповнення декларації про прибуток підприємства (відображення продажу невиробничих фондів, придбання торговельних патентів, розкриття інформації про дивіденди).

Стисло. Бухгалтерам, у яких ще не зовсім відпрацьована система складання звітності, спецвипуск неодмінно стане у пригоді, всім іншим - ознайомлення з останніми змінами в законодавстві та консультації просто не завадить.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua