Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#40'2001: Практична бухгалтерія - Почуття обов'язку << >>

Нове життя з четвертого кварталу

Віталій МОСЕЙЧУК


Аналіз нормативно-правових актів, які набирають чинності з 1 жовтня 2001 року

З початку четвертого кварталу набирають чинності деякі документи, про які ми хочемо розповісти вам докладніше. У цілому наше податкове законодавство стає ліберальнішим та наближається до загальноприйнятих норм. Але одна річ - застосовувати ці взірці та норми до податківців та важкого податкового пресу і вказувати на разючі відмінності, і зовсім інше - відчути сталеві кліщі західного податкового інспектора на собі. Тому ми не впевнені, що ця лібералізація і робота податкової на західний манір усім сподобається.

Передусім набирають чинності статті 6 "Податкове повідомлення і податкові вимоги", 8 "Податкова застава", 9 "Адміністративний арешт активів" та 14 "Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків" Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон, див. "Документи для роботи" №10/2001).

Більш прозорим, об'єктивним та логічним став механізм визначення податкової застави, але саме у ньому, попри все, з'явились пункти, що дозволяють брати під арешт особисте майно власників, які не сплатили податків. Тепер податківці втрачають право арешту майна у податковій заставі. Але таке право залишається у них при адміністративному арешті активів. Що, як і коли застосовується - про це ми зараз вам розповімо.

Податкові повідомлення надсилаються, якщо податки за вас уже порахували

Наказом ДПА України1 затверджено Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків (див. "Документи для роботи" №30/2001).

Контролюючий орган зобов'язаний скерувати податкове повідомлення, а перед тим - самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податків, якщо:

а) платник податків не подає у встановлені строки податкову декларацію;

б) дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях;

в) контролюючий орган виявляє арифметичні або методологічні помилки у поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов'язання;

г) згідно з законами з питань оподаткування, особою, відповідальною за нарахування окремого податку або збору (обов'язкового платежу), є контролюючий орган.

Податкове повідомлення має складатися за кожним окремим податком, збором (обов'язковим платежем), за яким здійснено такий розрахунок. У податковому повідомленні зазначається підстава для здійснення нарахування, посилання на норму податкового закону, відповідно до якої було зроблено розрахунок податкових зобов'язань, граничні строки їх погашення, попередження про наслідки їх несплати в установлений строк та граничні строки, передбачені законом для оскарження нарахованого податкового зобов'язання (штрафних санкцій за їх наявності).

У разі незгоди платника податків з розрахунком податкового зобов'язання, який здійснив податковий орган, оскаржуватися з 1 жовтня будуть суми податкових зобов'язань, визначені у таких податкових повідомленнях, а не в рішеннях про донарахування та стягнення.

Порядком передбачено окремі форми податкових повідомлень для надсилання платникам податків - юридичним особам (форма "Ю") та платникам податків - фізичним особам (форма "Ф").

Читайте уважно оголошення в податковій: можливо, в них розшукують саме вас

Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим):

юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення;

фізичній особі - якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження з повідомленням про вручення.

Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення, незнаходженням фактичного місця проживання (місцезнаходження) платника податків, працівник податкового органу в день надходження відповідної інформації до податкового органу оформлює відповідний акт, у якому зазначає причину, що призвела до неможливості вручення податкового повідомлення.

У той самий день таке податкове повідомлення розміщується на дошці податкових оголошень (повідомлень), встановленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу. При цьому день розміщення такого податкового повідомлення на дошці податкових оголошень (повідомлень), зафіксований в акті про причини неможливості його вручення платнику податків, вважається днем його вручення. Суму, зазначену в податковому повідомленні, необхідно сплатити протягом 10 календарних днів з моменту його отримання.

Податкова вимога знайде вас, якщо податки узгоджено, а кошти до бюджету не надійшли

Податковий орган скеровує податкову вимогу платникові податків у випадку, якщо той не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання у встановлені терміни. Суму податкового зобов'язання платник податків визначає самостійно при поданні податкової декларації. Якщо платник податків не надав податкової декларації, то розмір податкового зобов'язання розраховує контролюючий орган, і платнику податків доведеться ознайомлюватися не з податковою вимогою, а з повідомленням.

Суму самостійно узгодженого податкового зобов'язання платник податків повинен сплатити протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання податкової декларації.

У разі якщо протягом термінів сплати податків платник не сплачує податкових зобов'язань, вони вважаються податковим боргом, і податковий орган скеровує такому платнику податків податкову вимогу.

Податкові вимоги скеровують платнику податків двічі. Перша податкова вимога може бути направлена не раніше першого робочого дня після закінчення терміну сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. З цього моменту активи платника податків (кошти, матеріальні і нематеріальні цінності) потрапляють у податкову заставу.

Якщо платник податків не погасив суму податкового боргу протягом 30 календарних днів з моменту отримання першої податкової вимоги, податковий орган скеровує йому другу податкову вимогу, яка вже може містити повідомлення про дату і час проведення опису активів платника податків для погашення податкового боргу.

Однак зі стягненням коштів за податковими вимогами податківцям наразі не пощастило: відповідно до Закону, стягнення коштів здійснюється не раніше тридцятого календарного дня з моменту скерування другої податкової вимоги, та річ у тім, що хоча податківці можуть скеровувати податкові вимоги вже з 1 жовтня 2001 року, проте стаття 10 Закону діятиме лише з 1 січня 2002 року. Тому триватимуть бої між податківцями, банками та клієнтами банків щодо незаконного списання коштів. До речі, податкові вимоги та повідомлення оформлюватимуть не хто інший, як податкові керуючі (не плутайте з арбітражним керуючим, хоча функції, права та обов'язки у них схожі, але податковий тепер майже завжди приходитиме першим). Порядок надсилання податкових вимог - однаковий, такий, як і для податкових повідомлень.

Податкова застава: більш спокійна, зрозуміла та прозора

Майже три з половиною роки був чинним славнозвісний Указ Президента України від 04.03.98 р. №167/98 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами", яким запроваджено механізм податкової застави. З 1 жовтня 2001 року йому доведеться піти в історію.

Закон №2181-ІІІ удосконалив поняття податкової застави, але її суть та методи залишилися "указівськими" і туманними. Досі незрозуміло, чи податкова застава є різновидом відносин, які регулюються Законом України від 02.10.92 р. №2654-ХІІ "Про заставу" i Цивільним кодексом, чи це самостійний інститут правовідносин. Незважаючи на незрозумілу юридичну сутність податкової застави, Закон дає деякі полегшення щодо неї.

Зокрема, відповідно до Указу, податкова застава є способом забезпечення погашення платником податків податкової заборгованості. Під податковою заборгованістю в Указі розуміються суми несплачених у встановлені терміни податків, зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових платежів у бюджети i державні цільові фонди, пені, штрафів та інших санкцій, передбачених законодавством i застосовуваних у встановлених законом порядку за несвоєчасну сплату податків i зборів (обов'язкових платежів). Законом же встановлено, що податкова застава - спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк. Таким чином, нове визначення податкової застави дає підстави сподіватися, що під неї вже не потраплятимуть ті платники податків, які не сплатили податки, не визначені законами, та неподаткові платежі до бюджетів та фондів. Отже, податкова застава тепер є неможливою щодо єдиного податку, плати за транзит газу, нафти, аміаку тощо.

Водночас, якщо до 1 жовтня податкова застава виникала лише за умови невчасної сплати податкової заборгованості, то тепер податкова застава виникає і в разі невчасного подання чи взагалі неподання податкової декларації. Гірше стане підприємцям - власникам дорогих будинків, авто тощо. За Указом у податкову заставу могло потрапити лише майно, яке застосовується у підприємницькій діяльності, а тепер потраплятиме все майно фізичної особи, на яке може застосовуватися стягнення.

Податкова застава тепер поширюватиметься і на тих громадян, які до 1 квітня не подадуть декларації про доходи за наявності доходів за неосновним місцем роботи. Також у заставі тепер можуть бути й основні фонди казенних підприємств, які раніше були недоторканними. Однак у податковій заставі є і полегшення. Наприклад, тепер банк-резидент може здійснити податкову поруку за боржника, на запит платника податків окреме майно може бути взагалі вилучене із податкової застави.

Тепер активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його податкових зобов'язань виключно за рішенням суду (господарського суду). Стягнення податкового боргу на підставі виконавчого напису нотаріуса, що практикувалось раніше, не припускається. Тобто виходить, що стягнення податкової заборгованості за рахунок майна боржника, яке перебуває в податковій заставі, можливе тільки в судовому порядку.

Але за умови узгодженого податкового зобов'язання, тобто якщо ви погодились сплатити розраховану суму податків до бюджету і раптом з якихось причин не робите цього - після направлення платнику податків двох податкових вимог можливе застосування процедури адміністративного арешту рахунків, стягнення з них коштів до бюджету, а за їх недостатності - шляхом продажу інших активів такого платника податків.

Таким чином, оскільки стаття 10 Закону набирає чинності з 1 січня 2002 року, вже з січня 2002 року можна очікувати активного стягнення коштів із банківських рахунків хронічних боржників (адже доти вони вже отримають по дві податкові вимоги).

Податківці втрачають право арешту майна у податковій заставі. Але таке право залишається у них при адміністративному арешті активів. До 1 жовтня Державна податкова адміністрація постійно вважала, що в період з 01.04.2001 р. до 01.10.2001 р. органи державної податкової служби мають право зупиняти операції платників податків на рахунках в установах банків2. Таким чином, з 1 жовтня 2001 року не буде арешту рахунків (якщо не потрапите під адміністративний арешт).

Під арешт може потрапити і майно власника, який незаконно не допустив перевіряльників до перевірки документів.

Саме поняття адміністративного арешту є сукупністю всіх попередніх жахів податкової застави, але є й дещо нове. Наприклад, якщо страхова компанія до 1 жовтня не мала ліцензії на здійснення страхової діяльності, то жодних штрафних санкцій до неї чинним законодавством не передбачено, хоча її керівник може за це і постраждати (навіть до кримінальної відповідальності). З 1 жовтня активи такої компанії за безліцензійну діяльність на 96 годин потраплятимуть під арешт і здійснюватиметься процедура судового визнання угод недійсними. Також з 1 жовтня під адміністративний арешт може потрапити майно підприємця, який незаконно не допустив перевіряльників до документів.

З 1 жовтня припиняється застосування старих форм розрахункових документів

До 01.10.2001 р. у розрахунках було дозволено використовувати бланки розрахункових документів, які були виготовлені згідно з вимогами Інструкції №7, за умови доповнення їх реквізитами, передбаченими новою Інструкцією про безготівкові розрахунки.3 Переважної більшості підприємців це не стосується, адже саме форму найбільш популярного розрахункового документа - платіжних доручень - змінено не було.

Безмитні магазини, розташовані у пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного та залізничного сполучення, вмерли

Починаючи з 01.10.2001 р. діяльність безмитних магазинів (duty free) обмежується зонами митного контролю аеропортів і морських портів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення. 4Таким чином, безмитні магазини, розташовані у пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного та залізничного сполучення, працюють тільки до 01.10.2001 року.

Для АЗС зменшується кількість РРО, які дозволяє використовувати і погоджується зареєструвати податкова

З АЗС пов'язана єдина прикрість, що починається з 1 жовтня. Обмежено марки реєстраторів (контрольно-касових апаратів), які можна використовувати на заправках. 5;Це означає, що вже зареєстрований апарат виключеної з реєстру моделі ви можете використовувати і перереєстровувати і надалі. А от новий - якщо він не згадується в обмеженому реєстрі - ні. Однак у галузі торгівлі та громадського харчування ті ж апарати дозволено до вільної первинної реєстрації та первинної реалізації. Отож, АЗС з 1 жовтня можуть придбавати та реєструвати (первинно - тобто встановлюючи новий апарат) такі моделі РРО: АКМ POS, АКМ POS.01, DATECS MP-500C, ISM 3000 RF, МІНІ-500 АЗС, T&T НАФТА POS (виконання T&T POS; T&T POS.01; T&T POS.02; T&T POS.03), T&T АЗС POS (виконання T&T POS.04; T&T POS.05), ADAST EURO-UA (виконання T&T POS.06; T&T POS.07) та SILEX 6004.12.


Примітки:

1 Наказ ДПАУ від 21.06.2001 р. №253, див. "Документи для роботи" №30/2001.

2 Див. Лист ДПАУ від 29.05.2001 р. №7057/7/24-1117 "Про припинення операцій на рахунках платників податків, які мають податковий борг" у "Документах для роботи" №25/2001.

3За Постановою НБУ від 29.03.2001 р. №135 "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" (див. "Документи для роботи" №14/2001) втратила чинність Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 р. №204.

4Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2001 р. №742 (див. "Документи для роботи" №29/2001) внесено зміни до Положення про порядок продажу товарів безмитними магазинами, затвердженого постановою КМУ від 30.06.98 р. №984.

5Рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом від 27.07.2001 р. №12 затверджено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (див. "Документи для роботи" №36/2001) станом на 27 липня 2001 року. У Державному реєстрі з'явилися два нові розділи: "Комп'ютерно-касові системи" та "Спеціалізовані електронні контрольно-касові апарати для автозаправних станцій (АЗС)".


Що станеться 1 жовтня

 • Запроваджуються податкові вимоги і повідомлення. У податкових будуть розміщуватися дошки податкових оголошень (повідомлень). Читайте їх уважно: можливо, там написано про вас
 • Для підприємств-боржників призначатимуться податкові керуючі. Вони фактично будуть виконувати роль їх керівників
 • Податкова застава стане законною. До неї може потрапити практично все особисте майно боржника підприємця - фізичної особи. Податкова застава також виникатиме у разі невчасного подання або взагалі неподання податкової декларації, а не тільки за умови невчасної сплати податкової заборгованості
 • До платників єдиного податку не застосовуватиметься податкова застава. Під податкову заставу вже не потраплятиме майно платників податків, що не сплатили податків, які не визначені законами, і неподаткових платежів до бюджетів та фондів
 • До податкової застави потраплятимуть основні фонди казенних підприємств. Раніше вони були недоторканними
 • Банк-резидент може здійснити податкову поруку за боржника. У такому випадку податкова застава буде ліквідована
 • Окреме майно може бути взагалі виключене з податкової застави. Для цього досить запиту платника податків
 • Запроваджується адміністративний арешт активів платника податків. Причини: відсутність ліцензій, патентів, дозволів тощо. Термін: до 96 годин
 • Відстрочення податкових боргів можна буде отримати тільки через Мінфін
 • Надії на розстрочення боргів, що виникли в 2001 році, фактично немає. Податкова не затвердила нових необхідних документів
 • Припиняється застосування старих форм розрахункових документів у безготівкових розрахунках. Більшості платників податків це не стосується, оскільки форма платіжного доручення не змінювалася
 • Суттєво буде обмежено безмитну торгівлю. Ліквідовано безмитні магазини, розташовані в пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного і залізничного сполучення
 • Обмежено марки РРО, які можна використати на заправках. Для АЗС істотно зменшується кількість реєстраторів (контрольно-касових апаратів), які дозволяє використовувати і погоджується первинно зареєструвати податкова інспекція

1 жовтня 2001 року набирають чинності:

- Cтатті 6 "Податкове повідомлення і податкові вимоги", 8 "Податкова застава", 9 "Адміністративний арешт активів" та 14 "Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків" Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (див. "Документи для роботи" №10/2001) та документи, пов'язані з ними;

- Пункт 3 Постанови НБУ від 29.03.2001 р. №135 "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" (див. "Документи для роботи" №14/2001);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2001 р. №742 (див. "Документи для роботи" №29/2001);

- Примітки до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій (див. "Документи для роботи" №36/2001) станом на 27 липня 2001 року.


Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника за 2001 рік не передбачено

З 1 жовтня 2001 року набере чинності стаття 14 Закону про порядок погашення зобов'язань, яка описує нову процедуру розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків. Але поки що, швидше за все, жодних змін не станеться.

По-перше, немає нормативно-правових актів ДПА України, які б докладно описували процедуру розстрочення та відстрочення. По-друге, і це головне, відповідно до частини першої статті 50 Бюджетного кодексу, Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету і має виключне право надання відстрочень зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах податкового кредиту.

З набранням чинності Бюджетним кодексом інші нормативно-правові акти, у тому числі й Закон, застосовуються в частині, що не суперечить йому. Отож звичайним платникам податків, які не знають ходів-виходів у міністерських коридорах, про відстрочення податків нічого мріяти.

Крім того, нагадуємо, що розстрочення боргів у 2001 році фактично немає і в податкових йдеться лише про борги, що утворились у попередні роки.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua