Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#41'2001: Практична бухгалтерія - Податковий облік << >>

Додаткова відпустка на витрати? Без проблем!

Що треба для віднесення на валові витрати витрат з оплати щорічних додаткових відпусток

Микола НЕРОДА, аудитор


З гідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", до складу витрат платника податків відносяться витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податків. Вони включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати й інших заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг). Крім цього, витрати на виплату винагород і виплату за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій і натуральній формах, встановлені за домовленістю сторін (пп. 5.6.1 Закону).

А чи можна до котрогось із перерахованих понять віднести оплату щорічної додаткової відпустки?

Законом України від 15.11.96 р. №504/96-ВР "Про відпустки" передбачено надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (ст. 8):

окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних та геологічних умовах, а також в умовах підвищеного ризику для здоров'я - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до семи календарних днів згідно із списком посад, роботами й професіями, визначеними колективним договором.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Пунктом 2.23. статті 2 Інструкції із статистики заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 р. №323, визначено, що оплата щорічних і додаткових відпусток, що надаються згідно із законодавством, відноситься до фонду основної заробітної плати.

Таким чином, додаткова щорічна відпустка, яка надається працівнику на підставі колективного договору, є цілком законною, а віднесення її оплати до складу валових витрат - правомірним.

Щоб віднести витрати з оплати додаткових відпусток на валові витрати, досить передбачити такий вид відпочинку працівників у колективному договорі. Аргументи зрозумілі, особливо для бухгалтера: підвищене напруження, емоційне навантаження і часто ненормований робочий день.


Ще 1996 року ГДПІ України в листі від 12.06.96 р. №10-114/10-3970 роз'яснила, що при визначенні витрат на оплату відпусток, що включаються до складу собівартості, потрібно виходити з тривалості відпусток, передбачених законодавством.

Про витрати на оплату відпусток, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)

Лист ГДПІУ від 12.06.96 р. №10-114/10-3970

Начальнику державної податкової інспекції по м. Києву Г. Оперенку

На Ваш запит від 08.05.96 р. №15-014/482 щодо визначення витрат на оплату відпусток працівників, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), Головна державна податкова інспекція України роз'яснює.

Згідно з п.7 додатка №10 до Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", затверджених Постановою Верховної Ради України від 27.06.95р. №247/95-ВР, до собівартості продукції (робіт, послуг) включається оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку (крім оплати відпустки у відповідній частці заробітної плати, яка нараховується за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства).

У зв'язку з цим при визначенні витрат на оплату відпусток, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), у кожному конкретному випадку слід виходити із тривалості відпусток, передбаченої законодавством.

Заступник начальника А. БОГДАН

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua