Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#41'2001: Практична бухгалтерія - Практика << >>

Як по-новому оскаржити рішення податкової в апеляційному порядку

Аналізуємо новий порядок оскарження рішень про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій та пені за порушення податкового та іншого законодавства

Володимир БОРОВЕЦЬ,
юрисконсульт АФ "Дебет-Кредит Консалтинг"


До прийняття Наказу ДПАУ №82 скарги на рішення чи дії органів податкової служби могли подаватися платниками податку на ім'я керівника вищестоящої державної податкової адміністрації (інспекції) до адміністрації (інспекції), яка прийняла рішення, що оскаржується, чи безпосередньо до вищестоящої податкової адміністрації (інспекції). Тепер розглядом скарг фактично займатимуться ті особи, рішення яких оскаржуються.

У березні 2001 року ДПА України Наказом №82 затвердила зміни до Положення про порядок розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, виклавши його в новій редакції.

Порівняно з попередньою редакцією Положення, перелік дій та актів податкових органів, які можна буде в разі необхідності оскаржувати, суттєво розширений1.

Тепер платники податків можуть оскаржити в адміністративному порядку:

1) податкові повідомлення про суми податкових зобов'язань;

2) постанови про накладення адміністративних стягнень;

3) рішення щодо визначення сум податкових зобов'язань;

4) рішення щодо узгодження операцій із заставленими активами платника податків;

5) рішення щодо узгодження плану реорганізації та продажу активів, що перебувають у податковій заставі;

6) рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій;

7) арешт активів;

8) рішення про покладення відповідальності за погашення залишкового боргу платника податків на третю особу;

9) дострокове розірвання договорів про розстрочення, відстрочення податкових зобов'язань за ініціативою органу державної податкової служби.

Ми розглянемо лише порядок оскарження рішень про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій.

Як правильно подати скаргу і що в ній писати

Платник податків, який вважає, що орган ДПС неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, має право звернутися до органу державної податкової служби зі скаргою про перегляд цього рішення.

Скарга має бути подана протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання рішення про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, безпосередньо до того контролюючого органу, який прийняв рішення, що оскаржується.

Скарга (заява) має бути викладена в письмовій формі та надіслана до органу державної податкової служби поштою або передана фізичною чи юридичною особою через представника. Якщо скаргу (заяву) в інтересах фізичної або юридичної особи подає її представник, то до скарги (заяви) додається також копія виданої йому довіреності (доручення).

Зразок скарги

Назви організацій та їх реквізитів, прізвища працівників є вигаданими.

Органи ДПС не мають права відмовляти в прийнятті скарги платника податку, якщо вона оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства і подана із дотриманням порядку та строків, визначених згаданим вище Положенням. Скарга зупиняє виконання платником податків податкових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні, на строк від дня подання такої скарги (заяви) до органу державної податкової служби до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржуються, не надсилаються, а сума податкового зобов'язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

Щоб не дати податковим органам підстави для повернення скарги, рекомендуємо долучати до неї відповідні документи незважаючи на те, що їх копії вже було долучено працівниками податкової служби до матеріалів перевірки.

При розгляді вашої скарги у податківців є чотири варіанти рішень

Державна податкова адміністрація (інспекція) при розгляді скарги (заяви) платника податків перевіряє законність і обгрунтованість рішення про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення податкового та іншого законодавства, що оскаржується, і приймає одне з таких рішень:

1) залишає рішення про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення податкового та іншого законодавства, яке оскаржується, без змін, а скаргу (заяву) без задоволення;

2) скасовує в певній частині рішення про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення податкового та іншого законодавства, яке оскаржується, і не задовольняє скаргу (заяву) платника податків у певній частині;

3) скасовує рішення про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення податкового та іншого законодавства, яке оскаржується, і задовольняє скаргу (заяву) платника податків;

4) пропонує податковий компроміс.

У Положенні про порядок розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби встановлено правову норму, згідно з якою у випадку, коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або органів державної податкової служби, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і органу державної податкової служби, рішення у межах апеляційного узгодження приймається на користь платника податків.

У разі скасування рішення про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення податкового та іншого законодавства податкові повідомлення або податкові вимоги з дня прийняття такого рішення вважатимуться відкликаними.

Якщо хочете відстрочити сплату податкового зобов'язання - подавайте повторну скаргу

Якщо орган ДПС надішле платнику податків рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий платник податків протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання негативної відповіді, може звернутися з повторною скаргою до органу державної податкової служби вищого рівня, який зобов'язаний розглянути скаргу, прийняти вмотивоване рішення та в двадцятиденний термін надіслати його на адресу скаржника поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

У разі отримання негативної відповіді платник податку може звернутися в 10-денний термін з дня отримання такої відповіді до Державної податкової адміністрації України.

Рішення ДПА України, яке теж має бути прийняте та надіслане на адресу скаржника поштою з повідомленням про вручення протягом двадцяти календарних днів, не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене у судовому порядку. Лише в день отримання рішення ДПА України про відмову в задоволенні скарги вважається, що процедура адміністративного оскарження закінчилась, а податкові зобов'язання платника податку узгоджені.

Таким чином, практично кожен платник податку, в тому числі і той, якого правомірно оштрафували, чітко дотримуючись порядку та строків, передбачених Положенням про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, зможе відстрочити собі сплату податкового зобов'язання чи фінансових санкцій. Навіть якщо при цьому платник податку витримуватиме 10-денний термін, а податковий орган відповідатиме в день отримання скарги, мінімальний період, на який буде відстрочено сплату, становитиме 30 днів. Максимальний термін, на який платник податку зможе відстрочити сплату податкових зобов'язань, за умови, що органи державної податкової служби не відстрочуватимуть розгляд скарги до шістдесяти календарних днів, становитиме 90 днів.

Слід зазначити, що повторні скарги належить подавати в письмовій формі на ім'я керівника органу державної податкової служби вищого рівня до органу державної податкової служби, рішення якого оскаржується, чи безпосередньо до органу державної податкової служби вищого рівня. При поданні скарги безпосередньо до органу державної податкової служби вищого рівня платник податків зобов'язаний одночасно повідомити орган державної податкової служби, який розглядав первинну скаргу (за місцем взяття на облік платника податків).

Граничні строки для подання заяв про перегляд рішень органів ДПС можуть бути продовжені

Положенням про порядок розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби передбачено, що керівник органу державної податкової служби (його заступник) на письмовий запит платника податків повинен продовжити граничні строки для подання заяв про перегляд рішень органів державної податкової служби, якщо такий платник податків протягом зазначених строків:

1) перебував за межами України;

2) перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;

3) перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;

4) мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або через інші обставини непереборної сили, підтверджені документально;

5) був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законодавством.

Граничні строки подання заяв про перегляд рішень органів державної податкової служби із зазначених підстав продовжуються для платників податків - фізичних осіб, а також для юридичних осіб, якщо їх посадові особи, які уповноважені відповідно до законодавства нараховувати та вносити до бюджету податки, збори (обов'язкові платежі) і вести податковий облік та звітність, були відсутні.

Суттєвим недоліком Наказу ДПАУ №182, на нашу думку, є те, що в ньому не визначено, за яким саме принципом і виходячи з чого працівниками органів ДПС визначатиметься розмір "податкової знижки" у разі згоди платника податку на податковий компроміс.

Платник податку має право оскаржити рішення органів ДПС до господарського суду

За розглядом скарги (заяви) платника податків або посадової особи платника податків чи громадянина органами державної податкової служби приймається рішення, яке оформляється відповідно до вимог законодавства про мови. Зміст рішення складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

Рішення за розглядом скарги (заяви) платника податків приймає керівник органу державної податкової служби (або його заступник). Рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. Фізичній особі рішення вважається надісланим (врученим), якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження із повідомленням про вручення.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою (заявою) платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника органу державної податкової служби (або його заступника), така скарга (заява) вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга (заява) вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника органу державної податкової служби (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку.

Як уже було зазначено, у разі отримання негативної відповіді ДПА України про результати розгляду скарги платник податку може з урахуванням строку позовної давності оскаржити рішення органів державної податкової служби до господарського суду. Рішення органів державної податкової служби може бути оскаржене на кожній стадії адміністративного оскарження, а не лише після отримання відповіді з ДПА України про результати розгляду скарги. Однак у цьому разі день порушення господарським судом провадження у справі за позовом платника податків щодо визнання недійсним рішення органу державної податкової служби вважається днем закінчення процедури адміністративного оскарження.

Навіщо потрібний податковий компроміс

Працівник податкового органу, що уповноважений розглядати скаргу платника податку в межах адміністративної апеляційної процедури, має право пропонувати платнику податку податковий компроміс.

Наказом ДПАУ №182 передбачено, що податковий компроміс - це рішення податкового органу, прийняте за погодженням з платником податків у межах адміністративної апеляційної процедури та узгоджене з керівником податкового органу вищого рівня про задоволення частини скарги такого платника під зобов'язання останнього погодитися з рештою податкових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом. Фактично це торг платника податків з органами ДПС щодо розміру податків, які треба сплатити.

Податковий компроміс не може бути запропоновано стосовно ввізного та вивізного мита, акцизного збору, податку на додану вартість, а також інших податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при ввезенні чи вивезені (пересиланні) товарів і предметів на митну чи з митної території України, збору до Пенсійного фонду України, внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Практично всі фахівці сходяться на думці, що викладене вище обмеження органів державної податкової служби жодним іншим чином, окрім як самодіяльністю, назвати неможливо, оскільки в Законі №2181 такого обмеження не було передбачено.

Підставою для прийняття податкового компромісу є наявність у податкового органу фактів та доказів по суті скарги платника податків, які дають підстави вважати, що запропонований податковими органами компроміс спонукає швидше та/або повніше погашення податкового зобов'язання порівняно з результатами, які можуть бути отримані внаслідок передання такого спору на вирішення до судових органів.

У Наказі ДПАУ №182 передбачено, що застосування податкового компромісу можливе після детального аналізу фінансового стану платника податків, під час якого і буде засвідчено недостатність активів для погашення податкових зобов'язань. Водночас зазначено, що податковий компроміс не застосовується, якщо буде виявлено, що протягом останнього неповного та попереднього повного року до моменту розгляду скарги платник податків здійснював операції з продажу майна чи приймав на себе зобов'язання з метою приховання цього майна або несплати податкових зобов'язань. Формальною ознакою таких угод служитиме результат, при якому платник податків отримав набагато менше, ніж реальна ціна угоди (майна), а також якщо платник став неплатоспроможним у результаті виконання цієї угоди.

Механізм прийняття податкового компромісу між органами державної податкової служби та платниками податку схематично показано на попередній сторінці.

На нашу думку, хоча Законом №2181 передбачено право платника податку звертатися до органів державної податкової служби зі скаргою, якщо він вважає, що податковий інспектор неправильно визначив суму податкового зобов'язання чи прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству, проте працівник податкової, який прийняв скаргу до розгляду, фактично не розглядатиме її по суті, а натомість думатиме над тим, як знайти докази та факти, що будуть підставою для прийняття рішення про податковий компроміс.

Порядок адміністративного оскарження податкових зобов'язань платника податків


Примітки:

1 Дія зазначеного Положення не поширюється на розгляд скарг у разі порушення кримінальної справи щодо фізичних осіб, на яких згідно із законом покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), а також посадових осіб підприємств, установ та організацій.


Що обов'язково треба писати у скарзі

У скарзі на рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій має бути обов'язково зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи, а для юридичної особи - її найменування та місцезнаходження;

2) найменування органу державної податкової служби, який виніс рішення, що оскаржується, його дата і номер;

3) суть порушеного питання, прохання чи вимога;

4) про подання чи неподання позовної заяви до суду (арбітражного суду) про визнання недійсним рішення органу державної податкової служби;

5) підпис фізичної особи або уповноваженої на те особи, а для юридичної особи - підпис керівника або представника юридичної особи, скріплений печаткою юридичної особи.


Механізм досягнення податкового компромісу

<
Працівник органу ДПС, уповноважений розглядати скаргу платника податків, складає письмове обгрунтування про доцільність застосування податкового компромісу.
Цей документ розглядається посадовою особою органу ДПС, яка нарахувала оскаржуване податкове зобов'язання, а також посадовою особою, якій безпосередньо підпорядковується такий працівник.
Останній після вищевказаних узгоджень готує і відсилає платнику податку листа за підписом керівника органу ДПС з пропозиціями про зменшення суми оскаржуваного податкового зобов'язання в розрізі податків, зборів (обов'язкових платежів). У листі також зазначається дата, до якої платник повинен письмово повідомити орган державної податкової служби про згоду (незгоду) на запропоновані суми зменшення податкового зобов'язання*.
Якщо платник податку погодиться на узгодження своїх податкових зобов'язань, то працівник органу ДПС, який розглядає скаргу такого платника податку, готує, а керівник органу державної податкової служби або його заступник приймає рішення про податковий компроміс.

Один примірник із супровідним листом скеровується на ім'я керівника органу ДПС вищого рівня, який повинен дати згоду (або незгоду) на компроміс з платником. У разі коли керівник вищестоящої податкової дасть згоду на застосування податкового компромісу, то таке рішення набирає чинності з дня отримання письмової згоди керівника органу державної податкової служби. З моменту набрання чинності рішення про податковий компроміс сума податкового зобов'язання, яке визначене умовами податкового компромісу, вважається узгодженою, і таке рішення не може бути оскаржене у майбутньому.

Рішення про податковий компроміс, яке набрало чинності, надсилається платнику податку в 20-денний термін.

* Тобто платник податку безпосередньо залучається до прийняття рішення щодо застосування податкового компромісу лише на цьому етапі.


Нормативна база

Закон №2181 - Закон України від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Наказ ДПАУ №82 - Наказ ДПАУ від 02.03.2001 р. №82 "Про внесення змін до Положення про порядок розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.03.2001 р. за №238/5429.

Наказ ДПАУ №182 - Наказ ДПАУ від 26.04.2001 р. №182 "Про затвердження Порядку застосування податкового компромісу органами державної податкової служби в межах адміністративної апеляційної процедури", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.05.2001 р. за №437/562.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua