Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#41'2001: Практична бухгалтерія - Звітність за 9 місяців << >>

Більше нічого не сталося

Звітність за дев'ять місяців не примушує бухгалтерів хапатися за серце і гарячково телефонувати до колег з новинами і запитаннями. Усе спокійно, змін небагато (принаймні поки що) і вони зовсім не страшні. Це добре. Читайте, що змінилось у звітності за останній квартал.

Мар'яна КОНДЗЕЛКА


Ми провели невеличке опитування: обдзвонили майже півсотні передплатників "ДК" і поцікавилися, де бухгалтери беруть бланки звітності. Результати - перед вами.

Разом із 40-им номером "ДК" передплатники отримали три зошити бланків звітності (один з яких - для бюджетних установ). Крім звичних бланків, ви можете знайти у них і нові форми. Тому ми постараємося надати максимум інформації про зміни, які сталися з часу здачі звітності за перше півріччя дотепер, з липня до жовтня1.

У платників акцизного збору з'явилися нові форми

1. Наказом ДПАУ від 14.08.2001 р. №325 були затверджені форми розшифровок оборотів, які не підлягають обкладенню акцизним збором. Платники акцизного збору подавали такі розшифровки і раніше, разом із розрахунками акцизного збору, але було регламентовано лише зміст показників, які слід до них включати, а не їх форму. Чітко встановленої форми вони набули лише зараз.

Що ж до змісту граф розшифровок, то єдиною зміною є включення нової графи "код товару згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів". Тому особливих проблем при заповненні нових форм не має бути.

2. У зв'язку з цим дещо змінено самі форми розрахунків акцизного збору (додатки 1 та 3 до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору). Проте зміни несуттєві.

У розділі III додатка 1

Було. До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню (сума обороту, назва підакцизного товару, кількість та вартість пільгової продукції, назва та реквізити споживача, напрям реалізації, пункт і стаття законодавчого акта, яким установлена така пільга). Розшифровка, підписана керівником і головним бухгалтером та завірена печаткою, додається на окремому аркуші.

Стало. До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, за наведеною формою.

У розділі III додатка 3

Було. До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню (сума обороту, назва товару, місткість спирту етилового, обсяги продукції - всього та в перерахунку на 100-відсотковий спирт, назва та реквізити споживача, напрям реалізації, пункт і стаття законодавчого акта, яким установлена зазначена пільга). Розшифровка, підписана керівником і головним бухгалтером та завірена печаткою, додається на окремому аркуші.

Стало. До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, за наведеною формою.

Наскільки це спростило (сподіватимемося, що саме про спрощення здачі звітності думали податківці, затверджуючи нові форми) чи, навпаки, ускладнило (так найчастіше буває) процес складання звітності з акцизного збору - покаже практика.

3. Відтепер якщо в розрахунках акцизного збору за минулі звітні періоди будуть виявлені помилки (які призвели до збільшення або зменшення податкового зобов'язання), то необхідно подавати уточнений розрахунок. Разом з ним слід заповнити і подати Довідку про суми акцизного збору, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (далі - Довідка). Відчувається деяка аналогія зі звітністю з ПДВ.

З'явилася можливість подавати уточнені декларації про прибуток підприємства

Розібравшись із ПДВ та акцизом, податківці вирішили взятися за декларацію про прибуток. Про необхідність подання уточненої декларації про прибуток підприємства говорили не раз. Але проблема полягала в тому, що ця декларація подається наростаючим підсумком. Тобто виявлення хоча б однієї помилки у декларації могло призвести до подання далеко не однієї (!!!) уточненої.

Податківці дуже полегшили життя платникам податків, дозволивши за кожен "помилковий звітний період" подавати лише одну уточнену декларацію, навіть якщо в ньому виявлено кілька помилок2. Крім того, порівнюючи з ПДВ та акцизом, відзначимо простоту бланка довідки, яку слід подавати разом із уточненою декларацією. У ній лише потрібно зазначити суму самостійно нарахованого штрафу, який становить 10% розміру виявленої недоїмки3. І, що теж важливо, податківці не мають права відмовляти у прийманні уточненої декларації без довідки (але в такому разі під час перевірки вам не уникнути штрафу на підприємство та адміністративного штрафу).

Змінено звіт про зобов'язання бюджетних установ

Не залишилися поза увагою і бюджетники. Наказом Держказначейства України від 20.08.2001 р. №149 внесено зміни до інструкцій про порядок складання у 2001 році місячних та квартальних фінансових звітів установами й організаціями, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів. Змінились місячні й квартальні форми Звіту про зобов'язання бюджетних установ.

Виробники та імпортери тютюнових виробів відтепер здаватимуть звітність щомісяця

Раніше це було щокварталу. Зміни затверджено постановою КМУ від 08.08.2001 р. №949. Уточнюємо: йдеться про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування виробниками тютюнових виробів (сигарет з фільтром та без фільтра) та імпортерами. Виняток становлять українські виробники - експортери. Пропонуємо огляд лише тих змін, які стосуються порядку сплати та подання звітності (повністю документ та коментар до нього див. у "Документах для роботи" №36).

Було

...Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування... сплачується... у такому порядку:

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, дорівнює або перевищує 50 гривень - не пізніше наступного робочого дня:

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, менша ніж 50 гривень, - не пізніше того робочого дня, коли сума збору досягне 50 гривень.

У разі обміну тютюнових виробів на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатної передачі або передачі з частковою оплатою, у тому числі своїм працівникам, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується виробниками зазначених виробів не пізніше наступного робочого дня після фактичної передачі (обміну) цих виробів.

Стало

Суми збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно та сплачуються щомісяця до 16 числа наступного за звітним місяця.

Коментар. Спрощення сплати збору - очевидне. Зникла необхідність рахувати суму збору кожен (робочий) день, перевіряти, дорівнює вона 50 грн чи ні, а потім перераховувати кошти на рахунок ПФ. Тепер це зводиться до однієї операції один раз на місяць.

Було

Остаточна сума збору визначається щокварталу одночасно з поданням платниками збору квартальної звітності відповідним органам Пенсійного фонду і сплачується до 8 числа місяця, що настає за звітним.

Стало

Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування із вироблених в Україні тютюнових виробів щомісяця, не пізніше 20 числа наступного за звітним місяця, складають і подають до органів Пенсійного фонду за місцем їх державної реєстрації розрахунок сплаченої суми збору за формою, що затверджується Пенсійним фондом.

Коментар. Раніше така інформація (сплата збору до Пенсійного фонду з вироблених та імпортованих тютюнових виробів) зазначалась у декларації за формою 4-ПФ у рядку 48 розділу VII "Розрахунки за іншими надходженнями". Тепер не обійшлося без ускладнень.

По-перше, з'явився новий бланк; по-друге, форма цього бланка досі ще не затверджена (сподіватимемося, що це буде зроблено найближчим часом, а не в 20-х числах жовтня).

Як змінювалися форми звітності з початку року

№ з/п Звітність, яку змінювали Коли сталися зміни Зміст змін Де шукати
1 Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва Лютий 2001 року, діють починаючи зі звітності за I кв. Запроваджено відображення у звіті про фінансові результати вартості залишків незавершеного виробництва і готової продукції ДДР №14, с. 125
2 Звіт про використання РРО (розрахункових книжок) Грудень 2000 року, діють починаючи зі звітності за квітень Запроваджено нову форму місячної податкової звітності. До 01.04.2001 р. суб'єкти підприємницької діяльності мали можливість користуватися старими формами. Спецдодаток "Все про твій апарат". Вийшов разом із "ДК" №10
3 Звіт про нараховані внески та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (форма Ф4-ФСС ТВП) Березень 2001 року, діють починаючи зі звітності за I кв. Скасовано форму №Ф4-ФСС, запроваджено новий (квартальний) бланк звітності ДДР №15, с. 93
4 Розрахунок збору за забруднення навколишнього середовища Березень 2001 року, діють починаючи зі звітності за I кв. Затверджено нову форму розра-хунку. Скасовано форму Довідки про фактичні обсяги викидів, скидів, розміщення відходів, використання пального та форму Прогнозного розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища на наступний рік ДДР №19, с. 82
5 Податкова декларація з податку на додану вартість (змінена форма) Травень 2001 року, діють починаючи зі звітності за червень Змінився порядок заповнення та подання декларації. До форми декларації включено поле для службових позначок. З'явилася можливість подавати декларацію в електронному вигляді. У разі виявлення помилок у минулих звітних періодах потрібно подавати уточнену декларацію. ДДР №22, с. 104
6 Довідка про суми ПДВ, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах Новий бланк Довідки (подається разом з уточненою декларацією)
7 Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Квітень 2001 року, діють починаючи зі звітності за II кв. Запроваджено нову податкову звітність. Подається: юридичними особами - щокварталу (до 10-го числа місяця, наступного за звітним кварталом); фізичними особами, які використовують працю найманих працівників, - один раз на рік (не пізніше 15 січня) ДДР №28, с. 98
8 Форма №2 (щодо прибуткового податку з громадян) Липень 2001 року, діють починаючи зі звітності за липень Змінено форми довідок ДДР №29, с. 54
9 Форма №3 (щодо прибуткового податку з громадян)

Як звітуються з місцевих податків

У Києві терміни сплати та подання розрахунків з місцевих податків і зборів установлені Рішенням Київської міської ради від 05.07.2001 р. "Про внесення змін та доповнень до нормативних актів Київської міської державної адміністрації щодо встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві".

Цим документом сплата та подання розрахунків з місцевих податків і зборів у Києві приведена у відповідність до Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-III.

Усі місцеві податки та збори сплачуються протягом 10 днів, наступних за останнім днем граничного строку для подання розрахунку.

Подача розрахунків з місцевих податків (комунального, податку з реклами) та зборів (готельного, ринкового, за право використання місцевої символіки, за паркування автомобілів) здійснюється протягом 20 днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Нагадаємо: раніше звітність подавалася щокварталу. Тепер мороки побільшало, і всі перелічені вище розрахунки слід подавати щомісяця. Хоча якби розрахунки з усіх податків та зборів (як загальнодержавних, так і місцевих) подавались згідно з Законом №2181, це було б досить зручно4.

У Львові терміни сплати та подання розрахунків з місцевих податків і зборів установлені Ухвалою Львівської міської ради від 25.05.2000 р. №647 "Про місцеві податки і збори" (зі змінами та доповненнями).

Розрахунки з податків (комунального, з реклами) та зборів (ринкового, готельного, за використання місцевої символіки) подаються протягом 20 днів після закінчення звітного кварталу. Отже, звітним періодом для подання розрахунків визнано квартал. Але ДПАУ в листах від 22.03.2001 р. №96/2/18-2010 та від 06.06.2001 р. №7497/7/18-2017 не раз зазначала, що розрахунки з місцевих податків та зборів мають подаватися відповідно до Закону №2181. Тобто якщо звітний період - квартал, то подавати розрахунки слід протягом 40 днів.

Зі сплатою місцевих податків узагалі окрема історія: комунальний податок, збір за паркування автотранспорту та готельний збір сплачуються щомісяця, до 15 числа наступного за звітним місяця; податок з реклами сплачується щомісяця, не пізніше 15 числа кожного місяця, наступного за звітним; збір за використання місцевої символіки сплачується щокварталу, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Довідка про суми акцизного збору
PDF- 58Kb

Довідка про самостійне нарахування платником податку на прибуток штрафу у розмірі десяти відсотків суми недоїмки, яка виникла в результаті виявлення таким платником податку помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації
PDF- 45Kb

Звіт про зобов'язання бюджетних установ
PDF- 42Kb


Примітки:

1 Детальний огляд подій літа див. у "ДК" №38.

2Див. наказ ДПАУ від 10.09.2001 р. №360 у "Документах для роботи" №40.

3Детальний коментар з приводу подання уточненої декларації про прибуток див. у "ДК" №39.

4 Уявіть собі ситуацію: бухгалтеру потрібно здати всю звітність 20 числа. Якщо правильно спланувати час, то заповнити всі необхідні розрахунки можна до 15-го, а 5 днів залишиться на те, щоб здати їх у різні інстанції. А сплата - тут ще простіше: перерахували кошти протягом одного дня - і гора з пліч (причому це б робилося в останніх числах місяця, тому цілий місяць можна користуватися коштами).


Які бланки звітності використовують бухгалтери у своїй роботі?

Здаю звітність лише на бланках, видрукуваних у друкарні податкової інспекції. Маю гіркий досвід, коли податківці відмовлялися приймати звіт на бланках бухвидань. Тому тепер здаю звітність на тих бланках, які їм до вподоби, хоча мені це й не дуже зручно: адже доводиться витрачати гроші на те, що вже маю.

Головний бухгалтер, що волів зберегти анонімність, м. Львів

Переважно заповнюємо бланки, які видають бухгалтерські видання, але трапляються випадки, коли купуємо. Для нас немає значення, які бланки використовувати. Нашим податківцям це також байдуже: вони ніколи не вимагають, щоб звіти подавалися лише на їхніх бланках.

Лілія Новикова, заступник головного бухгалтера нвф "Титан", м. Харків

Бухгалтерські видання розповсюджують бланки лише серед своїх передплатників (до яких ми не належимо). Тому бланки нам доводиться купувати. Проблем зі здаванням звітності, що були б пов'язані саме з бланками, не мали.

Головний бухгалтер, що волів зберегти анонімність, м. Житомир

Ми користуємося різними бланками: і тими, які розповсюджують бухгалтерські видання, і тими, що пропонують поліграфічні фірми (це трапляється тоді, коли раптово внесено зміни в порядок заповнення звітності). Крім того, бухгалтерський облік на підприємстві автоматизовано, тому маємо власну базу бланків.

Тетяна Пацюк, головний бухгалтер ПКС "Крона", м. Миколаїв

Підприємство використовує бланки бухгалтерських видань. Це досить зручно: немає потреби постійно думати про те, щоб не забути купити бланки.

Тетяна Сергєєва, бухгалтер ТзОВ "Донбас-Інформ", м. Донецьк

Підприємство не сплачує збору за використання води та податку за землю, тому завжди купую не весь комплект, а лише необхідні бланки. До речі, місцеві податківці не чинять тиску на підприємців, змушуючи їх купувати лише бланки, видані податковою чи конкретною поліграфічною фірмою. Ми можемо вибирати: використовувати бланки бухгалтерських видань, поліграфічних фірм чи податківців. Я купую останні.

Надія Гарасимик, головний бухгалтер ПП "Говір", м. Івано-Франківськ

Використовуємо програму "1С: Бухгалтерія", тому можемо самостійно створювати бланки. Також використовуємо бланки звітності "Дебету-Кредиту". Поки що не мали проблем зі здаванням звітності на "неподаткових" бланках. Хоча знаю, що колись таке траплялося доволі часто.

Олена Ганган, головний бухгалтер ПП "Техносвітло", м. Київ

Користуємося бланками бухгалтерських видань. Хоча траплялися випадки, що податківці відмовлялися приймати звітність на цих бланках і доводилося купувати їхні. Напевно, податківці ліпше знають, як правильно мають бути оформлені бланки. А бухгалтерським виданням потрібно оперативніше працювати, аби вчасно подавати бухгалтерам бланки звітності зі змінами чи доповненнями.

Головний бухгалтер, що волів зберегти анонімність, м. Львів

Користуємося бланками бухгалтерських видань. Доводиться здавати звітність багатьох фірм, тому з метою економії роблю кілька копій з одного комплекту бланків. Для сплати місцевих платежів бланки беру в нашому "Клубі бухгалтерів", з яких теж роблю копії. До речі, ніколи не виникало проблем з тим, що бланки були не оригінальні, а скопійовані.

Галина Леонова, головний бухгалтер ТзОВ "Барва", м. Мукачеве, Закарпатська область


Що говорить Закон

4.1.4. Податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює:

а) календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця...

4.1.5. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

5.3.1. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

Закон України від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (витяг)


Головне:

  • У платників акцизного збору з'явилися нові форми. Це розшифровки оборотів, які не підлягають обкладанню акцизним збором, і Довідка про суми акцизного збору, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки.
  • Змінено звіт про зобов'язання бюджетних установ. Змінилися форми №8 і №8-м: місячні і квартальні форми Звіту про зобов'язання бюджетних установ. До них було внесено графу "Зареєстровані зобов'язання", у якій відображаються дані для попередньої оплати або оплати вже отриманих послуг чи матеріальних цінностей.
  • З'явилася можливість подавати уточнені декларації про прибуток підприємства. Податкова дозволила за кожен "помилковий звітний період" подавати лише одну уточнену декларацію, навіть якщо в ньому виявлено кілька помилок. У довідці, яка повинна подаватися разом з уточненою декларацією, потрібно зазначити суму самостійно нарахованого штрафу (10% розміру виявленої недоїмки).
  • Виробники та імпортери тютюнових виробів відтепер здаватимуть звітність щомісяця. Раніше це було щокварталу. Зміни затверджено постановою Кабміну від 08.08.2001 р. №949. Виняток становлять українські виробники - експортери.
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua