Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#41'2001: Практична бухгалтерія - Почуття обов'язку << >>

Зареєстровані вільними

Держпідприємництво, на відміну від податківців, вважає, що приватні підприємці - фізичні особи не повинні вести бухобліку основних засобів для віднесення сум амортизації до складу валових витрат

Віталій МОСЕЙЧУК


Приватні підприємці не повинні вести бухгалтерського обліку основних фондів

Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва зазначає1, що вимоги ДПА України вести бухгалтерський облік основних засобів для віднесення сум амортизації до складу валових витрат приватними підприємцями є наразі безпідставними.

Вимога вести бухоблік основних засобів була запроваджена наказом Державної податкової адміністрації України2, яким було викладено в новій редакції додаток 7 "Про склад валових витрат виробництва (обігу), що виключаються з валового доходу суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб" до Інструкції про прибутковий податок з громадян.

У цьому додатку (абзац четвертий) сказано, що відповідно до статті 8 ("Амортизація") Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" можливо додатково зменшити валовий дохід виключно на суми витрат, які підлягають амортизації і не перевищують розміру амортизаційних відрахувань, нарахованих шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів, лише у випадку ведення бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів відповідно до порядку, який встановлюється Міністерством фінансів України.

Як зазначає Держпідприємництво, на сьогодні таким порядком є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92. Але згідно з пунктом 2 наказу, норми цього стандарту застосовуються виключно юридичними особами, тобто фізичні особи-підприємці не мають прав та обов'язку його застосовувати. Більше того (додамо від себе, бо у листі цього не сказано), відповідно до статті 2 Закону України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України.

Що приємно - для вирахування сум амортизації достатньо касових чеків або рахунків на придбані основні засоби

Суб'єкти підприємницької діяльності, яким, відповідно до законодавства, дозволено вести спрощений облік доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності. Обов'язку ведення бухгалтерського обліку для підприємців, які перебувають на звичайній системі оподаткування, Законом не встановлено ("єдиноподатники" ведуть лише облік доходів та витрат).

Отже, вимоги Інструкції про прибутковий податок з громадян у частині ведення бухгалтерського обліку основних фондів підприємцями затверджено ДПА України з порушенням Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а тому підприємці можуть відносити суми амортизації до складу валових витрат лише за умовами статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". А для вирахування сум амортизації достатньо касових чеків або рахунків на придбані основні засоби без ведення карток обліку, передбачених Наказом Міністерства статистики від 29.12.95 р. №352 "Про затвердження типових форм первинного обліку". До речі, ці форми обліку основних засобів передбачають їх ведення лише юридичними особами. Зокрема, у них немає граф для коду ДРФО фізичної особи, її прізвища, імені та по батькові тощо.

Якщо підприємець є водночас найманим працівником - довідка ф. №2 при виплаті зарплати не надсилається

У листі Держпідприємництва також зазначається, що якщо підприємець є водночас найманим працівником - довідка ф. №2 не надсилається. Уявімо ситуацію: працівник, який є водночас підприємцем, отримує за трудовим договором заробітну плату. Чи потрібно в такому разі надсилати довідку за ф. №2? Ні.

Згідно із статтями 12, 14 та 19 Декрету Кабінету Міністрів України3, підприємства, організації, установи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності при виплаті протягом календарного року доходів громадянам не за місцем їх основної роботи, у тому числі фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності без створення юридичної особи (незалежно від обраного такими особами способу оподаткування доходів, одержаних від здійснення підприємницької діяльності), повинні повідомити податковим органам за місцем проживання таких громадян про виплачені суми доходів i суми утриманого з них податку за формою №2.

Основна робота там, де є трудова книжка

Згідно з Інструкцією про прибутковий податок з громадян4, з метою усунення фактів подвійного оподаткування за місцем виплати доходів не утримується прибутковий податок з громадян, які є суб'єктами підприємницької діяльності й підтвердили це оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та платіжним повідомленням податкового органу (патентом, свідоцтвом про сплату єдиного податку) про сплату авансових платежів прибуткового податку (фіксованого розміру прибуткового податку, єдиного податку), про що у ф. №2 робиться відповідний запис.

Таким чином, якщо фізична особа будь-де отримала винагороду як підприємець, то на неї довідка ф. №2 надсилається, а якщо та ж особа отримує доходи у вигляді зарплати як пересічна фізична особа за місцем основної роботи - ні. Сподіваємося, що з такою думкою погоджується і податкова. На жаль, чомусь поширена думка, що у підприємців основна робота - саме підприємництво. Але це не завжди так. До поняття основної роботи треба, безумовно, підходити з точки зору місця ведення трудової книжки. Тоді всі підняті питання бачаться в іншому світлі.


Примітки:

1 Лист від 09.08.2001 р. №2-532/4976 "Про віднесення до витрат, пов'язаних з отриманням доходів, витрат, що підлягають амортизації, і щодо подання до податкових органів довідки за формою №2 про виплачені громадянам доходи", який наводимо нижче.

2 Наказ ДПА від 14.02.2001 р. №53 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян" (див. "Документи для роботи" №16/2001).

3Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян".

4 Інструкція про прибутковий податок з громадян, затверджена наказом ГДПІ України від 21.04.93 р. №12.


Щодо віднесення до витрат, пов'язаних з отриманням доходів, витрат, що підлягають амортизації, і щодо подання до податкових органів довідки за формою №2 про виплачені громадянам доходи

Лист Держпідприємництва України від 09.08.2001 р. №2-532/4976

Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва розглянув ваш лист і повідомляє.

1. Щодо віднесення до витрат, пов'язаних з отриманням доходів, витрат, що підлягають амортизації.

Згідно з додатком 7 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 р. №12 (далі - Інструкція №12), включати амортизаційні відрахування до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, можна тільки в разі ведення бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів відповідно до Порядку, який встановлюється Міністерством фінансів України.

На сьогодні таким Порядком є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО 7), затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (зі змінами, внесеними відповідно до наказу Мінфіну від 30.11.2000 р. №304), згідно з пунктом 2 якого норми цього Стандарту застосовуються виключно юридичними особами.

Приватні підприємці, відповідно до законодавства, ведуть свій облік доходів і витрат. Тому вимога Наказу Державної податкової адміністрації України від 14.02.2001 р. №53 "Про затвердження Змін і доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зокрема нова редакція додатка 7 до Інструкції №12, щодо обов'язкового ведення бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів тими підприємцями, які хочуть включати суми амортизаційних відрахувань до складу валових витрат, не закріплена законодавчо.

Слід також зазначити, що Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" має більшу юридичну силу, ніж наказ Державної податкової адміністрації України №53 і Інструкція №12. Тому, відповідно до статті 13 зазначеного Декрету, до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" №334/94-ВР.

2. Щодо подання до податкових органів довідки за формою №2 про виплачені громадянам доходи.

Вимоги пункту 2 (підпункт "б") статті 19 Декрету "Про прибутковий податок з громадян" щодо своєчасного подання податковим органам відомостей за встановленою формою про виплачені громадянам доходи стосуються тільки доходів, визначених статтею 11 зазначеного Декрету, тобто отриманих не за місцем основної роботи.

Виходячи з цього подання довідки за формою №2 про виплачені приватному підприємцю доходи не є обов'язковим, якщо зазначені доходи отримано за місцем основної роботи.

Т. в. о. голови В. ЗАГОРОДНІЙ

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua