Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#41'2001: Практична бухгалтерія - Почуття обов'язку << >>

Ціну відшкодування ПДВ спитай у Держказначейства

Для відшкодування ПДВ за рахунок кредиторської заборгованості підприємствам тепер слід відкривати рахунки у Держказначействі

Віталій МОСЕЙЧУК


Уряд визначив новий порядок альтернативного відшкодування ПДВ шляхом зарахування на поточні рахунки.1

Новий порядок відшкодування ПДВ2 містить деякі новаторські ідеї, які ми зараз проаналізуємо.

Відшкодування ПДВ за рахунок податкової застави вже немає

За Постановою №2215, суми податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, відшкодовувалися трьома шляхами:

1) у рахунок погашення заборгованості кредитора (кредиторів) платника податку з платежів до державного бюджету;

2) у рахунок погашення платнику податку наданих йому або його кредитору (кредиторам) кредитів, залучених під гарантії держави, та бюджетних позичок, не сплачених на дату проведення відшкодування;

3) за рахунок майна іншого платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Згідно з Постановою третього шляху відшкодування вже немає. І це логічно хоча б тому, що майно у податковій заставі вже реалізується з публічних торгів за "живі" гроші і взаємозалік з ПДВ тут якось ні до чого.

Тепер відшкодування сум ПДВ у рахунок погашення наданих кредитів, залучених під гарантії держави, та бюджетних позичок, не сплачених на дату проведення відшкодування, проводитиметься в окремому, а не загальному порядку, визначеному Державним казначейством. Таким чином, як і раніше, найдоступнішим залишається перший шлях відшкодування ПДВ - у рахунок погашення заборгованості кредитора (кредиторів). Які зміни відбулися з ним? На жаль, відшкодовувати ПДВ стане складніше.

По-перше, крім документів, передбачених Постановою №2215:

- заяви платника податку про його згоду на спрямування коштів на погашення податкової заборгованості з платежів до державного бюджету, що виникла у його кредитора (кредиторів);

- оригіналу довідки (довідок) органів державної податкової служби про суми податкової заборгованості платників податків - кредиторів з платежів до державного бюджету (термін дії цієї довідки обмежено десятьма днями);

- акта звірення розрахунків між платником податку та його кредитором (кредиторами) про суми заборгованості за не здійсненими між ними розрахунками за проданий товар, виконані роботи та надані послуги,

тепер необхідно подати ще:

- довідки та висновки органів державної податкової служби про суми відшкодування податку на додану вартість;

- декларації про податкову заборгованість з платежів до державного бюджету;

- довідки про погашення відповідних платежів до державного бюджету, які видаються за наявності заборгованості не менш ніж 15 днів;

- договори, рахунки-фактури, накладні та інші документи, що підтверджують наявність господарських відносин.

Відшкодування ПДВ шляхом взаємозаліку проводитиметься за банківською схемою, а в ролі банку виступатиме Держказначейство

Тепер при відшкодуванні (взаємозаліку) на суму понад 300 тисяч гривень обов'язково потрібно отримати погодження в ДПА України. Раніше взаємозаліки за будь-якими сумами можна було проводити на місцевому рівні.

Але головна відмінність Постанови полягає в порядку проведення взаємозаліку: згідно з Постановою №2215 він відбувався лише на папері і відображався у бухгалтерському обліку на дату прийняття рішення про проведення відшкодування (на дату складання протоколу). Тепер взаємозалік проводитиметься за традиційною банківською схемою із залученням "живих" грошей, щоправда, в ролі банку виступатиме Держказначейство.

Воно відкриває у себе рахунки всім учасникам розрахунків (бухгалтерам слід буде відкрити відповідні субрахунки на рахунку 313).

Потім за рахунок вільних бюджетних коштів (якщо вони вільні, то чому б їх не спрямувати на відшкодування ПДВ і не морочити нікому голову?) здійснюється перерахування на рахунок тому, хто претендує на відшкодування. Але таке перерахування відбувається лише після того, як претендент на відшкодування надасть у Держказначейство платіжне доручення про перерахування ще не отриманих сум в рахунок погашення кредиторської заборгованості (до речі, відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки, у звичайному банку таке формально не провадиться - немає коштів, - і платіжку повернуть, але у Держказначействі фактично відроджено картотеку №2, нехай і на один день).

Бухгалтерські проведення у претендента на відшкодування ПДВ

1. Д-т 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" К-т 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" на суму отриманих коштів для взаємозаліку на рахунок у Держказначействі
2. Д-т 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"  К-т 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" на суму погашення кредиторської заборгованості
3. Д-т 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" К-т 641 "Розрахунки за податками"/ПДВ відображено відшкодування ПДВ

Бухгалтерські проведення у кредитора - претендента на відшкодування ПДВ

1. Д-т 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" К-т 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" на суму отриманих коштів від претендента на відшкодування на рахунок в Держказначействі
2. Д-т 641 "Розрахунки за податками" К-т 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" погашення податкової заборгованості

Наступний крок - погашається кредиторська заборгованість претендента на відшкодування ПДВ, але гроші перебувають не на поточному рахунку кредитора, а на його казначейському рахунку. І в кінці операції кошти перераховуються органом Держказначейства, який обслуговує кредитора, органу Держказначейства, який обслуговує претендента, на відшкодування ПДВ. Коло замкнулося. Відшкодування ПДВ та погашення кредиторської заборгованості відбулося

Схема відшкодування ПДВ за рахунок кредиторської заборгованості претендента на відшкодування

А - претендує на відшкодування ПДВ з держбюджету.

В - кредитор А винен у бюджет ПДВ.

1 - ПДВ до відшкодування з бюджету підприємству А.

2 - Борг А перед В.

3 - Податкова заборгованість В.

Механізм руху коштів для відшкодування ПДВ та взаємозаліку

1 - Спрямовуються кошти на рахунок А в Держказначействі. Погашається відшкодування з бюджету ПДВ підприємству А.

2 - Погашається борг А перед В шляхом здійснення переказу грошей на рахунках А і В в Держказначействі.

3 - Погашається борг з податків В перед бюджетом шляхом перерахування суми, отриманої від А.


Побоювання того, що взаємозаліки з бюджетом при відшкодуванні ПДВ незабаром скасують, виникло давно. ДПА України навіть заспокоювала платників податків - мовляв, хвилювання безпідставні.

Хоча підстави для хвилювання є. Хороше ніколи не триває вічно. Зокрема, одним із законів3 заборонено здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України. На цій підставі місцеві податкові органи на початку 2001 року не підписували необхідні для проведення альтернативного відшкодування протоколи.

Однак після набрання чинності Законом про держбюджет ДПАУ і Держказначейство України спільним листом4 "з метою збереження "живих" коштів у бюджеті та скорочення існуючої бюджетної заборгованості щодо платежів до Державного бюджету України" зобов'язали податкові адміністрації (інспекції) та місцеві органи Державного казначейства забезпечити безумовне виконання вимог Постанови №22155, що передбачала взаємозаліки з бюджетом при відшкодуванні ПДВ.6

Постанова №2215 завжди була слабким вогником надії на відшкодування ПДВ, адже не секрет, що серед підприємців та бухгалтерів вже, певно, не залишилося оптимістів, які вірять в отримання грошей з бюджету (у законі7 прямо зазначено: відшкодування здійснюється шляхом перерахування відповідних грошових сум з бюджетного рахунка на рахунок платника податку в установі банку, що обслуговує його, а не шляхом взаємозаліків), а отже, альтернативні шляхи проведення відшкодування (пов'язані як з прямим використанням норм чинного законодавства, так і здійснювані в межах спеціально розроблених для цього схем) діяли і діятимуть.

Резюме

Відшкодування ПДВ контролюватиметься ретельніше, адже розрахунки через рахунки Держказначейства більш надійні та прозорі, ніж складання протоколів, а про всі взаємозаліки на суму понад 300 тис. гривень знатимуть у ДПА України.


Примітки:

1 Постанову Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1270 "Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом" див. в "Документів для роботи" цього числа

2Наказ Державної податкової адміністрації, Державного казначейства України від 02.07.97 р. №209/72 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України від 21.05.2001 р. №200/86, див. "Документи для роботи" №27/2001).

3Стаття 6 ЗУ від 07.12.2000 р. №2120-III "Про Державний бюджет України на 2001 рік".

4Лист ДПАУ і Держказначейства від 22.01.2001 р. №727/7/16-0115 і від 19.01.2001 р. №03/06/416 "Про впорядкування розрахунків з бюджетом"

5 Постанову Кабінету Міністрів України від 07.12.99 р. №2215 "Про деякі питання відшкодування сум податку на додану вартість і впорядкування розрахунків з бюджетом" див. у "ГК" №51/99.

6 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.99 р. №2215 "Про деякі питання відшкодування сум податку на додану вартість та впорядкування розрахунків з бюджетом".

7 Підпункт 7.7.3 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР.


Відшкодувати ПДВ буде важче

1. Скасовано Постанову Кабінету Міністрів України від 07.12.99 р. №2215 "Про деякі питання відшкодування сум податку на додану вартість та впорядкування розрахунків з бюджетом".

2. Ліквідовано відшкодування ПДВ шляхом отримання майна іншого платника податків, яке перебуває в податковій заставі.

3. Відшкодування сум ПДВ у рахунок погашення платнику податку наданих йому або його кредитору (кредиторам) кредитів, залучених під гарантії держави, та бюджетних позичок, не сплачених на дату проведення відшкодування, проводитиметься в окремому, а не загальному порядку, визначеному Державним казначейством.

4. Удвічі збільшилася кількість документів, які необхідно надати податковим органам для проведення відшкодування.

5. Відшкодування ПДВ шляхом взаємозаліку тепер проводитиметься на рахунках платників податків, відкритих у Держказначействі, а не шляхом підписання актів та протоколів. Відповідно, бухгалтерам слід буде вести бухоблік ще за одним поточним рахунком.

6. Для проведення альтернативного відшкодування на суму понад 300 тис. гривень тепер слід отримувати згоду Києва в особі ДПА України.

Одним словом, відшкодувати ПДВ, навіть альтернативним шляхом, стане важче.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua