Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#42'2001: Практична бухгалтерія - Практика << >>

Особливості національного прокату

Сергій НОВІКОВ, юрист


У кожного виду побутових послуг - свої особливості організації та обліку. Сьогодні поговоримо про ті з них, які пов'язані з наданням послуг пунктами прокату.1

Порядок надання предметів прокату

Громадянам предмети прокату видають за пред'явленням ними паспорта громадянина України з позначкою про прописку, військовослужбовцям - за наявності посвідчення особи або документа, що його заміняє, і довідки з місця служби.

Пункти прокату, розташовані в місцях масового відпочинку, видають предмети прокатного фонду на погодинний, разовий (у межах доби) термін за пред'явленням паспорта громадянина України або під заставу майна, вартість якого не повинна перевищувати вартість предмета прокату.

Громадянам, які відпочивають у санаторіях, будинках відпочинку, предмети прокату видають на термін їх перебування в цих установах за пред'явленням паспорта громадянина України і санаторно-курортної книжки.

Наймачам, які мають у паспорті позначку про тимчасову прописку, предмети прокату видають на термін, що не перевищує терміну прописки. Особам, які перебувають у відрядженні, предмети прокату можуть видавати під заставу майна на термін, що не перевищує терміну тимчасової реєстрації (відрядження). У цьому випадку в договорі прокату (замовленні-зобов'язанні) зазначають постійну і тимчасову адреси проживання наймача.

При отриманні напрокат водного транспортного засобу з двигуном внутрішнього згоряння наймач повинен обов'язково пред'явити посвідчення на право керування ним.

Представникам підприємств, організацій та установ предмети прокату видають за пред'явленням довіреності і документа про оплату рахунка за наймання предметів прокату.

Надання у тимчасове користування громадянам предметів прокату оформляють договором (замовленням-зобов'язанням) за формою ПО-П1, затвердженою наказом Укрсоюзсервісу від 29.09.95 р. №8, зі змінами і доповненнями, яка є документом суворої звітності.

Замовлення-зобов'язання №ххххх
PDF-26Kb

У формі ПО-П1 зазначають дані про отримані напрокат речі, їх стан, кількість і вартість. До форми вносять дані паспорта (посвідчення) замовника (наймача), який своїм підписом підтверджує зобов'язання дотримання порядку користування, збереження отриманих речей і їх повернення у справному стані у встановлений термін. У першому примірнику форми представник господарюючого суб'єкта робить позначки про сплату за продовження терміну прокату і доплату за невчасне повернення речей.

Замовлення-зобов'язання виписують при оформленні замовлення в двох примірниках, підписують наймач і уповноважена особа наймодавця. Другий примірник замовлення-зобов'язання видають наймачу.

При поверненні предмета прокату наймодавець робить запис у двох примірниках замовлення-зобов'язання, які підписують обидві сторони з позначкою дати повернення.

Наймодавець зобов'язаний видавати предмети прокату, придатні для експлуатації. Справність предметів, що видаються, перевіряють у присутності наймача.

При видачі предметів прокату наймодавець:

- знайомить наймача з правилами їх експлуатації або видає йому керівництво з експлуатації;

- знайомить наймача з Порядком №46;

- попереджає його про відшкодування збитків за псування, втрату предметів або повернення предметів з порушенням певного терміну і не в комплекті.

Радіоелектронна апаратура, холодильники, пральні машини та інші предмети побутової техніки, що видаються напрокат, повинні мати на відповідних вузлах, деталях, агрегатах пломби, за цілісність яких при поверненні відповідає наймач. Транзисторні приймачі, магнітофони, програвачі, електронно-обчислювальні машини та інша апаратура, що працює на сухих елементах живлення (батарейках), видаються напрокат повністю укомплектованими новими елементами живлення, що забезпечують їх нормальну роботу.

Якщо в період прокату апаратури, що перевищує двотижневий термін, елементи живлення вийшли з ладу, наймач замінює їх за власний кошт.

Наймодавець забезпечує безкоштовне встановлення, технічне обслуговування і ремонт предметів прокату протягом усього періоду прокату.

Порядок розрахунку за користування предметами прокату полягає ось у чому: при оформленні предметів прокату на термін до 30 діб наймач вносить плату повністю за весь час користування предметом прокату згідно з чинними тарифами; за прокат предметів, виданих на тривалий термін (понад місяць), плату вносить щомісяця: за перший місяць - при видачі предмета прокату, а за кожний наступний - не пізніше 7 днів після дня закінчення терміну платежу, зазначеного в договорі прокату (замовленні-зобов'язанні).

Якщо предмет прокату повертається раніше обумовленого договором прокату (замовленням-зобов'язанням) терміну, з наймачем проводять перерахунок за фактичний термін прокату за тарифами, згідно з якими була зроблена оплата при оформленні замовлення.

За прострочення платежу наймач сплачує вартість прокату згідно з тарифами, чинними на момент сплати платежу, а також пеню для юридичних осіб і суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі, встановленому договором прокату (замовленням-зобов'язанням), але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, для фізичних осіб - у розмірі, встановленому договором прокату (замовленням-зобов'язанням), але не більше облікової ставки НБУ. У разі прострочення платежу з причин (відрядження, госпіталізація, форс-мажорні обставини), що не залежать від наймача, за прострочення платежу платять за тарифами, що діяли у термін прострочення платежу.

Кількість днів використання предметів прокату розраховують за календарними днями. Якщо день повернення предметів прокату збігається з вихідним днем підприємства, то предмет прокату повинен бути повернений у перший після вихідного робочий день (простроченням це не вважається).

Перелік послуг прокату, що належать до побутових і підлягають патентуванню

Види послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню Код виду послуг згідно із Класифікатором "Платні послуги населенню 1 89 1888"
Прокат аудіо-, відеокасет, CD-дисків Код відсутній
Прокат автотранспортних засобів 18037-18309
- прокат водних велосипедів і водних лиж, човнів, катерів 18307
- прокат транспортних засобів (мотоциклів, моторолерів, мопедів, велосипедів, легкових і вантажних автомобілів) 18308
- прокат предметів до транспортних засобів (автопричепів, автобагажників, чохлів для автомобілів тощо) 18309
Прокат весільного одягу й одягу для урочистих подій 18327

Патентування послуг прокату

Згідно із Законом про патентування, діяльність з надання побутових послуг підлягає патентуванню. Патентуються не всі побутові послуги, а тільки ті, які увійшли до Переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню, затвердженого Постановою КМУ від 27.04.98 р. №576.

Якщо суб'єкт підприємництва здійснює перераховані види прокатних послуг, то йому необхідно придбавати торговий патент для здійснення діяльності з надання побутових послуг, причому незалежно від форми розрахунків із замовниками (готівкової чи безготівкової).

Усі інші види прокатних послуг (що не потрапили до переліку) не патентуються.

Якщо суб'єкт підприємництва у пункті прокату здійснює ще й торговельну діяльність за готівку, то йому необхідно придбавати торговий патент на здійснення торговельної діяльності.

Згідно з п. 20 Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів, затвердженого постановою КМУ від 13.07.98 р. №1077, у разі здійснення в одному пункті двох або більше видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню (роздрібна торгівля і побутові послуги), суб'єкт підприємництва придбаває два торгових патенти - на торговельну діяльність і на діяльність з надання побутових послуг.

Таким чином, якщо у пункті прокату весільних суконь здійснюється ще й продаж їх за готівку, то необхідно придбавати два торгові патенти.

Відображення операцій прокату через РРО

Згідно зі ст. 1 Закону №1776, РРО застосовуються суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють операції з розрахунків у готівковій і/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадських харчування і послуг.

Таким чином, через РРО потрібно провести всі суми готівки, пов'язані з наданням послуг. А це означає, що в РРО має бути відображена не тільки сума за послугу прокату, а й заставна сума (якщо така вноситься), оскільки сума застави, що вноситься, це - не що інше, як розрахунок, здійснюваний при наданні послуг.

Крім того, як видно, приймання заставних сум не можна провести з використанням операції "службове введення". Це випливає з п. 4.5 Порядку реєстрації, опломбування і застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. №614, де зазначено, що внесення або видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватися через РРО з використанням операцій "службове введення" і "службова видача", якщо таке внесення або видача не пов'язані з проведенням розрахункових операцій. А оскільки внесення заставної суми пов'язане з проведенням розрахункових операцій, то провести її треба з видачею фіскального чека, внаслідок чого такі суми будуть занесені до фіскальної пам'яті РРО.

Що стосується видачі сум застави, то тут потрібно керуватися п. 4.7 зазначеного Порядку, згідно з яким реєстрація видачі коштів здійснюється шляхом реєстрації від'ємної суми тільки у разі забезпечення алгоритмом роботи РРО окремого накопичення у фіскальній пам'яті від'ємних сум розрахунків. Якщо РРО не забезпечує такого накопичення, то дозволяється реєструвати видачу коштів за допомогою операції "службова видача". Забороняється реєструвати через РРО від'ємні суми з використанням операції "сторно".

Квитанція № __ до замовлення-зобов'язання


Примітки:

1 Як вести бухоблік предметів прокату - див. тут.


Вимоги до службового приміщення пункту прокату

У пунктах прокату (на підприємстві, в організації) в зручному для огляду місці повинні бути розміщені:

- правила побутового обслуговування населення;

- Порядок №46 або витяг з нього;

- тарифи на прокат предметів культурно-побутового призначення і господарського вжитку;

- асортимент (перелік) предметів прокату;

- журнал обліку запитів і пропозицій на предмети прокату;

- перелік осіб, які мають право на позачергове і першочергове обслуговування;

- зразки заповнення бланків встановленої форми;

- повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності, прізвище, ім'я і по батькові керівника (власника), інформація про персонал, що обслуговує замовників, номери телефонів місцевих органів виконавчої влади і відповідних державних органів, які здійснюють захист прав споживачів;

- книга заявок і пропозицій;

- витяг із Закону України від 12.05.91 р. №1023-XII "Про захист прав споживачів", зі змінами і доповненнями в частині надання послуг.

На фасаді приміщення наймодавця повинні бути зазначені державною мовою його найменування, найменування власника або уповноваженого ним органу.

На зовнішньому боці вхідних дверей вивішують державною мовою інформацію про режим роботи, а також про місце розташування (адресу) і час роботи найближчих пунктів (підприємств, організацій) прокату.


Цивільний кодекс України (витяг)

Стаття 273.
Договір побутового прокату

За договором побутового прокату державні, кооперативні та інші громадські організації надають громадянам у тимчасове користування за плату предмети домашнього вжитку, музичні інструменти, спортивний інвентар, легкові автомобілі та інше майно.

Умови і порядок надання майна за договором побутового прокату визначаються загальними правилами про договір майнового найму (статті 262, 263, пункти 1, 2, 3 і 5 статті 265, статті 269, 271 і 272 цього Кодексу).

По окремих видах побутового прокату Рада Міністрів Української РСР затверджує типові договори побутового прокату.

Відступи від умов типових договорів, що обмежують права користувачів, є недійсними.

Стаття 274.
Укладення договору побутового прокату

Зазначені в статті 273 цього Кодексу організації зобов'язані надавати громадянам у користування предмети прокату за плату, розмір якої визначається відповідно до встановлених тарифів.

Договір побутового прокату укладається в усній формі, крім випадків, коли типові договори вимагають укладення його в письмовій формі.

При укладенні договору побутового прокату організація зобов'язана в присутності наймача перевірити справність майна, що здається в найм.

Стаття 275.
Строк договору побутового прокату

Строк договору побутового прокату не повинен перевищувати строків, встановлюваних відповідними типовими договорами.

Наймач вправі в будь-який час розірвати договір побутового прокату і повернути майно організації.

Стаття 276.
Здача в піднайняття за договором побутового прокату

Здача в піднайняття майна, отриманого за договором побутового прокату, не допускається.


Нормативна база

Порядок №46 - Порядок надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення і господарського вжитку, затверджений наказом Української спілки об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 16.12.99 р. №46.

Закон про патентування - Закон України від 23.03.96 р. №98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", зі змінами і доповненнями.

Закон №1776 - Закон України від 01.06.2000 р. №1776-III "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг".

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua