Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#42'2001: Практична бухгалтерія - Що нового? << >>

Що нового?

Коротко

  • Верховна Рада 04.10.2001 р. ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах". Згідно із законом, Кабміну надано право тимчасово обмежувати або забороняти ввезення деяких видів давальницької сировини в Україну. Встановлена відповідальність за порушення правил проведення операцій з давальницькою сировиною у вигляді штрафу.

  • Верховна Рада 04.10.2001 р. ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування", згідно з яким страхувальниками в Україні можуть бути тільки резиденти. Збільшено розмір СФ страхувальників до 500 тис. євро (досі - 100 тис. ЕКЮ). СФ страхувальника має бути сплачений виключно в грошовій формі.

  • Фонд соцстрахування по тимчасовій втраті працездатності затвердив Порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами. Порядком передбачені випадки списання сум боргу на соцстрах, пені та штрафних санкцій, а також розстрочення сум недоплати за бажанням платника податків.

  • Кабінет Міністрів України розглядає проект нових Правил дорожнього руху України. Згідно з цим проектом, з 1 січня 2002 року в Україні планується заборонити водіям користуватися під час руху транспорту мобільними телефонами та іншими засобами зв'язку, тримаючи їх у руці.

  • 4 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким працівники торгівлі, які працюють без касових апаратів, повинні видавати покупцеві товарний чек, у тому числі при реалізації газет і журналів. До суб'єктів підприємницької діяльності, які продають товари, не обліковані у встановленому порядку, застосовуються фінансові санкції в розмірі подвійної вартості неврахованих товарів за цінами реалізації, але не менш як 10 н. м. д. г.


Новости - новини - новости

Несплата авансових внесків уже не загрожує податковою заставою

Наказ ДПАУ від 28.08.2001 р. №338 "Про затвердження Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби"

Порядок цілком грунтується на положеннях статті 8 "Податкова застава" ЗУ від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (див. "Документи для роботи" №10/2001), яка набрала чинності з 1 жовтня 2001 року.

Не можуть бути предметом податкової застави (на жаль, крім тих, які не можуть бути предметом застави у приватних підприємців):

1) національні культурні та історичні цінності, що перебувають у державній власності і занесені до Державного реєстру національного культурного надбання; вимоги, що мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких забороняється законом; об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майно, що включається до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації, у тому числі казенних підприємств (стаття 4 ЗУ "Про заставу");

2) майно та кошти благодійних організацій (стаття 19 ЗУ "Про благодійництво та благодійні організації");

3) приватизаційні папери (стаття 5 ЗУ "Про приватизаційні папери");

4) майно громадян, на яке не може бути звернене стягнення за виконавчими документами, перелік якого встановлено додатком до Закону України "Про виконавче провадження".

На авансові платежі, не внесені своєчасно, право податкової застави не поширюється. Інструмент громадян-підприємців, необхідний для особистих професійних занять (швейні, музичні та інші), не може бути предметом податкової застави. Затверджено 5 форм повідомлень, які застосовуються при оформленні та операціях із податковою заставою.

"Документи для роботи"


Нова Книга обліку доходів та витрат для платників єдиного податку - фізичних осіб

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1269 "Про затвердження Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат"

Книга обліку доходів і витрат ведеться суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва (у тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), а також особами, які мають пільговий торговий патент для продажу товарів (крім підакцизних) (надання послуг) відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, якщо такі особи не є платниками податку на додану вартість згідно із законодавством.

Тож "пощастило" платникам єдиного податку, які торгують за готівку або із застосуванням платіжних карток, адже вже ведуть одну Книгу обліку доходів та витрат згідно з Порядком видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, причому нова форма Книги дуже схожа на книгу за ф. №10. Платники єдиного податку, які працюють за безготівковим розрахунком, платники фіксованого прибуткового податку та ті, хто придбав спеціальний торговельний патент, можуть працювати спокійно - їх нововведення не стосується.

"ДК"


Сумісники можуть отримувати лікарняні і за неосновним місцем роботи, але загальна сума лікарняних не може перевищувати 1600 грн

Постанова КМУ від 26.09.2001 р. №1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням"

Тепер розрахунок середньої заробітної плати для виплати лікарняних та допомог здійснюватиметься за окремим порядком. Період, за який обраховується середня заробітна плата для виплати соціальних допомог, у тому числі лікарняних, збільшився із 2 до 6 місяців. Сумісники тепер можуть розраховувати на лікарняні як за основним місцем роботи, так і за неосновним, але не більше 1600 грн. Змінено порядок нарахувань допомог та лікарняних для приватних підприємців. До розрахунку середньої заробітної плати тепер включаються компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога в розмірі понад прожитковий мінімум, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога в розмірі понад встановлений законодавством рівень тощо.

"Документи для роботи"


Скільки разів отримав коштів на зарплату - стільки разів сплатив страхові внески

Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 15.08.2001 р. №23 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України"

Кошти, які фактично не виплачені страхувальником потерпілим, після передачі Фонду справ потерпілих у встановленому порядку не приймаються до зарахування у рахунок його страхових внесків та включаються до сум, що належать до сплати. Відповідно з дня їх несплати до дати фактичної виплати потерпілим нараховуватиметься пеня із розрахунку 120 відсотків річних.

Найцікавішим нововведенням є частота сплати страхових внесків за місяць. За теперішніми змінами сплачувати страхові внески тепер доводиться під час кожного отримання заробітної плати. Водночас, за Законом, сплачувати їх треба щомісяця.

"Документи для роботи"


Міністерство фінансів погодилося з позицією ДПА України щодо сплати податку на прибуток не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом

Лист Міністерства фінансів від 26.09.2001 р. №051-205/1196 "Щодо термінів сплати податку на прибуток"

Міністерство фінансів України визнало свою "неправоту" щодо термінів сплати податку на прибуток протягом 10 днів після подачі декларації і рекомендувало використовувати рекомендації ДПА України (сплачувати не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом). Водночас, що цікаво, про податок на додану вартість аналогічного висновку не зроблено, тобто Мінфін і далі вважає, що податок на додану вартість слід платити протягом десяти днів після граничного строку подання декларації.

Незважаючи на величезну значущість питання дати сплати податку на прибуток та ПДВ, ДПА України досі не видала офіційного податкового роз'яснення, оформленого наказом. Тому платники податків мають право тлумачити законодавство на свою користь без аргументованих санкцій з боку податківців, адже існуючі листи з цього питання не є податковими роз'ясненнями, та й навіть якби таке роз'яснення було, його можна було би оскаржити в суді.

"Документи для роботи"

Підготував Віталій МОСЕЙЧУК

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua