Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#43'2001: Практична бухгалтерія - Постскриптум << >>

Дайджест

Подарунки ліпше продавати

Роман ХРУСТЕНКО, Ігор БОЖЕНКО

"Бухгалтерія", №41/2, с. 56

Доволі часто продавці проводять різні рекламні акції. Наприклад: "Якщо ви купите в нас продукції на суму 1000 грн, отримаєте в подарунок праску". Спокусливо! Але чи справді це вигідно для продавців та покупців? Спробуємо з'ясувати це разом з авторами статті.

Отже, спочатку щось купуємо. З цим проблем нема. Далі - отримуємо подарунок. Див. ст. 244 ЦК України:

"Договір дарування на суму понад 500 карбованців, а при даруванні валютних цінностей - на суму понад 50 карбованців повинен бути нотаріально засвідчений". Цілком логічно, що з моменту введення гривні кожен договір дарування повинен бути засвідчений нотаріально. Звичайно, таке становище не відповідає існуючим реаліям, але не слід забувати, що ця вимога встановлена законом. Якщо ж договір дарування все ж укласти, то не варто забувати й про обов'язковість зазначення у ньому реквізитів сторін.

Для продавця подарунок може також викликати немало проблем. Стосуються вони насамперед оподаткування. Відповідно до п.1.31 Закону про оподаткування прибутку, "продаж товарів - будь-які операції, які здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу,...а також операції з безоплатного надання товарів".

Отже, подарований товар вважається проданим і вартість його повинна включатися до валового доходу магазину. Крім того, відповідно до п. 4.2 Закону про ПДВ, "у разі ...здійснення операцій з безоплатної передачі товарів ...база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни". Оскільки податкові зобов'язання з ПДВ виникають, а покупець товар отримує безплатно, то цілком логічно, що податок у такому разі повинен сплачувати продавець.

Підсумовуючи, автори рекомендують замінити договір дарування договором купівлі-продажу. А рекламна пропозиція повинна звучати так: "Купивши в нас продукцію на суму 1000 грн, ви отримаєте право придбати праску за 1 грн".


Ну й що з того, що не заплатили? Головне - домовились!

Станіслав ПОГРЕБНЯК

"Бухгалтер", №27, с. 49

Ситуація: підприємство отримало товари від постачальників, проте оплату так і не здійснило (буває...). У результаті термін позовної давності минув, а кредиторська заборгованість стала безнадійною. Тому виникає запитання: що з нею (заборгованістю) робити?

У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" зазначається, що "сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною або фізичною особою, що залишилася нестягненою після закінчення строку позовної давності", вважається безповоротною фінансовою допомогою (п. 1.22). Тому, згідно з пп. 4.1.6. цього ж Закону, повинна включатися до складу валового доходу підприємства-боржника.

А що ж робити з витратами на придбання продукції, які раніше (у періоді, коли були отримані товари) були віднесені до валових? Пропонуються два варіанти:

1. Відкоригувати валові витрати. Товари, отримані й не оплачені, термін позовної давності за якими минув, нічим не відрізняються від безоплатно переданих товарів. Як у першому, так і в другому випадку товари були отримані без будь-якої компенсації. Проте якщо в другому випадку (безоплатна передача) виникають тільки валові доходи, а про витрати не може бути й мови, то чому в першому випадку (отримані товари, але не оплачені) валові витрати повинні виникати?

2. Залишити все без змін. У п. 1.23 Закону про оподаткування прибутку зазначається: "Безоплатно надані товари (роботи, послуги) - це товари, що надаються платником податку згідно з договорами дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей".

Звідси можна зробити висновок, що товари, які отримані й не оплачені, а термін позовної давності за ними минув, не є безоплатно наданими, оскільки з самого початку договір купівлі-продажу передбачав компенсацію їх вартості.


Правовий статус дочірніх підприємств та деякі питання їх аудиту

Святослав ПОПАДЮК

"Податкове планування", №10, с. 37

Дочірнє підприємство (далі - ДП) - це один з типів юридичних осіб, а тому діяльність його дещо відрізняється від діяльності філій або відокремлених підрозділів (які юридичними особами не є).

Господарсько-правові відносини між материнським та дочірнім підприємствами визначаються статутом та установчим договором. В установчих документах можуть зазначатися такі моменти: порядок призначення керівництва ДП, виконання вказівок материнського підприємства тощо.

Важливим є питання відповідальності, зокрема, чи відповідає ДП за борги материнського підприємства і навпаки? Відповідь на це запитання можна знайти у ч. 3 ст. 7 Закону України "Про власність": "Власник не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями власника, крім випадків, передбачених законодавчими актами України". Іншими словами, ДП несе майнову відповідальність закріпленим за ним майном лише за власними зобов'язаннями.

Під час створення ДП фактично неможливо наділити його боргами материнського підприємства (щоправда, такий варіант передбачений законодавством, але можливий лише за згодою кредитора, тобто має більше теоретичний характер).

Трапляються випадки, коли виконання вказівок материнського підприємства (купівля сировини, матеріалів, обладнання у конкретно визначених постачальників) може завдати шкоди ДП (призвести до його неплатоспроможності). У такому разі ДП має право вимагати в материнського відшкодування завданих збитків (ст. 6 ЦК України).

Якщо материнське підприємтво ліквідується, то, згідно зі ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", повноваження його органу управління переходять до ліквідатора, який, своєю чергою, ухвалює рішення щодо ліквідації ДП банкрута (їх майно буде включене до ліквідаційної маси).


Книгосховище

Праця та зарплата

Видавець: ЗАТ "Холдингова компанія "Бліц-Інформ"

Обсяг: 225 с.

Де придбати: (044) 251-81-45

Цитата: "Структуру цього збірника визначила його назва. Він складається з двох частин. Перша присвячена питанням, що регулюють трудові відносини працівника і роботодавця, а друга - відносинам, що виникають між ними у зв'язку з оплатою праці.

Оскільки нормативна база щодо трудових відносин досить різноманітна, для першої частини відібрано ті документи та матеріали, які допоможуть швидше зорієнтуватися при розв'язанні проблем оподаткування заробітної плати та витрат на оплату праці, а також проблем соціального страхування. Ці документи зацікавлять також широке коло читачів.

Тому перша частина збірника висвітлює: документальне оформлення трудових відносин; відповідальність за порушення трудового законодавства.

А друга - розглядає традиційні "бухгалтерські" проблеми: нарахування та документальне оформлення виплат, що входять до поняття "заробітна плата"; а також їх оподаткування і соціальне страхування".

Стисло: підібрані матеріали будуть корисні не лише бухгалтерам, а й іншим працівникам, яким не завадить дізнатися про ставки прибуткового податку (тим, хто цього ще не знає), утримання до соціальних фондів, особливості оформлення колдоговорів та трудових контрактів.


Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP)

Автор: Карлін Т.Р.

Обсяг: 448 с.

Рік видання: 2001

Вартість: 11,60 грн ($2,17)

Де придбати: http://shop.bambook.com.ua

У книзі докладно і доступно викладено фінансовий аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності на основі GAAP; описано методи аналізу і наведено приклади, що показують, яким чином тлумачаться ті чи інші показники. Велика увага приділена темі галузевих особливостей підприємств (характеристика відмінностей між видами діяльності, циклів руху коштів (готівка) на підприємствах).

Крім того, цікавою буде інформація про те, як аналізувати прогнозовані розрахунки (прогнозування бухгалтерського балансу, звіту про доходи), правильно складати кошториси надходження і витрачання (зокрема кошториси готівки для визначення сезонної потреби у фінансуванні, при розширенні фірми тощо).

Стисло: книга буде цікава бухгалтерам та аудиторам, юрисконсультам і фінансистам, а також студентам економічних спеціальностей.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua