Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#45'2001: Практична бухгалтерія -Податковий календар

Податковий календар: 5 листопада - 11 листопада

5 листопада - понеділок

Дата проведення безплатних консультацій:

з 10.00 до 13.00 читачі "Дебету-Кредиту" мають змогу отримати безплатні фахові консультації аудиторської фірми "Ставр" у м. Харкові.

 

Закінчується строк подання:

органам статистики

- звіту про використання бюджетних асигнувань за жовтень 2001 року.

Закінчується строк сплати:

- страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття фізичними особами, які використовують працю найманих працівників, за жовтень 2001 року;

- рентної плати за нафту і природний газ за останню декаду жовтня 2001 року.

6 листопада - вівторок

Дата проведення безплатних консультацій:

з 14.00 до 17.00 читачі "Дебету-Кредиту" мають змогу отримати безплатні фахові консультації АФ "Багіра" у м. Києві.

 

Закінчується строк подання:

органам статистики

- державної статистичної звітності форми №1-ПВ (термінова-місячна) "Звіт з праці" за жовтень 2001 року.

Закінчується строк сплати:

- різниці в цінах на природний газ власного видобування за останню декаду жовтня 2001 року.

7 листопада - середа

Дата проведення безплатних консультацій:

з 14.00 до 17.00 читачі "Дебету-Кредиту" мають змогу отримати безплатні фахові консультації АФ "Фінанси і аудит" у м. Харкові.

 

Закінчується строк сплати:

- збору на обов'язкове державне пенсійне страхування платниками, які не здійснюють витрат на оплату праці, за жовтень 2001 року.

8 листопада - четвер

Дата проведення безплатних консультацій:

з 10.00 до 13.00 читачі "Дебету-Кредиту" мають змогу отримати безплатні фахові консультації АФ "Грантьє" у м. Одесі, а з 14.00 по 17.00 - АФ "Контракти-Аудит" у м. Львові.

9 листопада - п'ятниця

Закінчується строк подання:

органам Пенсійного фонду

- інформації про розрахунки з Пенсійним фондом (форма №5-ПФ) за жовтень 2001 року;

- звіту про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (форма №4-ПФ) за III квартал 2001 року;

до податкової служби

- декларації з податку на додану вартість за III квартал 2001 року;

- декларації з податку на прибуток підприємств за III квартал 2001 року;

- звіту про використання коштів неприбуткових організацій за III квартал 2001 року;

- звіту про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів) за III квартал 2001 року;

- звіту про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи за III квартал 2001 року;

- розрахунку за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики за III квартал 2001 року;

- розрахунку збору за забруднення навколишнього середовища за III квартал 2001 року;

- розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи за III квартал 2001 року;

- розрахунку збору за користування надрами за III квар-тал 2001 року;

- розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду за III квартал 2001 року.

Редакція "ДК" рекомендує не відкладати сплату та подання декларацій на останні дні, вказані у цьому календарі
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua