Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#45'2001: Практична бухгалтерія - Податковий огляд << >>

Що робити з формою №2

Коли слід подавати довідку за формою №2 та як правильно її заповнити: точка зору податківця

Ірина ЗАБАЛУЙ,
головний державний податковий інспектор


Терміни подання форми №2

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (далі - Декрет), підприємства, установи, організації i фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що провадять виплати доходів працівникам, які працюють за сумісництвом чи за цивільно-правовими договорами, зобов'язані надіслати до податкових органів за місцем проживання громадян відомості про виплачені суми доходів i суми утриманого з них податку за формою №2. Якщо вважати цю форму податковою декларацією (розрахунком) відповідно до Закону №2181, то при визначенні термінів її подання слід керуватися пп. 4.1.4 зазначеного Закону. Відповідно до нього, граничним терміном подання довідки за формою №2 стосовно доходів, зазначених у ст. 11 Декрету1, є 20-те число місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено виплату зазначених доходів.

Щодо приватних підприємців, а також громадян, які одержують особливі види доходів, не передбачені як об'єкти оподаткування розділами ІІ і ІІІ Декрету ("Доходи за основним місцем роботи" і "Доходи не за основним місцем роботи" відповідно), то, відповідно до ст. 14 зазначеного Декрету, терміни подання довідки за формою №2 залишилися без змін - протягом 30 днів з моменту виплати доходів. Таким чином, залежно від виду доходів довідка за формою №2 подається в різні терміни (таблиця 1).

Таблиця 1

Терміни подання форми №2 залежно від виду доходів

№ з/п Види доходів Порядок утримання прибуткового податку з громадян
Довідка за формою №2 подається до 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому здійснено виплату
1.1 Доходи громадян від продажу вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній і садовій ділянці продукції рослинництва і бджільництва, худоби, кролів, нутрій, птиці як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді продуктів первинної переробки (п. 5.7 Інструкції) Утримується за ставкою 20% (п. 12 Інструкції)
1.2 Доходи у вигляді нецільової благодійної допомоги, яка надається її набувачам, що мають доходи, нижчі за офіційно встановлений місячний рівень прожиткового мінімуму (пп. 5.11.6 Інструкції) Не підлягає оподаткуванню нецільова благодійна допомога, що надається в розмірах, які не перевищують розміру прожиткового мінімуму (з урахуванням доходів одержувача з інших джерел) за відповідний місяць (п. 12 Інструкції)
1.3 Вартість подарунків (призів), що надаються один раз на календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму, установленого законом на працездатну особу, за рахунок юридичних, фізичних осіб та громадських організацій (далі - допомога) (п. 5.30 Інструкції) Не обкладається прибутковим податком, якщо таку допомогу надано один раз на рік у будьякому з місяців календарного року в розмірі прожиткового мінімуму, затвердженого законом, з розрахунку на місяць на працездатну особу на день надання допомоги (п. 12 Інструкції)
1.4 Доходи громадян, одержані ними від підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності не за місцем основної роботи, в тому числі за сумісництвом, за виконання разових та інших робіт, що здійснюються на підставі договорів підряду та інших договорів цивільно-правового характеру, доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які разом з доходами за місцем основної роботи (служби, навчання) одержують доходи від здійснення підприємницької діяльності (п. 11 Інструкції) Утримується за ставкою 20% (п. 12 Інструкції)
1.5 Доходи із сум авторських винагород, що виплачуються спадкоємцям повторно (неодноразово) (п. 7.2 Інструкції) При визначенні оподатковуваного доходу у джерела виплати не виключається розмір встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму (п. 12 Інструкції)
Довідка за формою №2 подається протягом 30 днів з моменту виплати доходів
2.1 Доходи від реалізації належних громадянам товарів (пп. 14.1.1 Інструкції) Не утримується (пп. 14.1.1 Інструкції)
2.2 Доходи, отримані від підприємницької діяльності, крім доходів, зазначених у п. 11 Інструкції* (пп. 14.1.1 Інструкції) Не утримується, при пред'явленні свідоцтва і підтвердженні сплати прибуткового податку (пп. 14.1.1 Інструкції)
2.3 Доходи від приватної нотаріальної та адвокатської діяльності (пп. 14.1.1 Інструкції) Не утримується, при пред'явленні свідоцтва і підтвердженні сплати прибуткового податку (пп. 14.1.1 Інструкції)
2.4 Доходи від збирання і/або заготівлі та продажу продукції флори і фауни (лісової, водної, морської продукції, грибів, ягід, лікарських рослин, птахів, звірів, риби, креветок, крабів, рапанів тощо (пп. 14.4 Інструкції)  
2.5 Доходи від збирання і/або заготівлі та продажу вторинних ресурсів, металобрухту, макулатури, ганчір'я (пп. 14.4 Інструкції)  
2.6 Інші доходи (пп. 14.1.1 Інструкції) -

* Див. п. 1.4 цієї таблиці.

Сьогодні довідка за формою №2 має такий вигляд:

Порядок заповнення форми №2

Наказом ДПА України від 11 червня 2001 року №235 (див. "ДК" №29) до форми №2 було внесено рядок "Сума виплаченого доходу. Дата виплати". На жаль, Інструкція не роз'яснює, як його заповнювати. Але, на нашу думку, в новому рядку необхідно зазначати саме суму доходу, яку працівник отримує "на руки", тобто суму нарахованого доходу за мінусом усіх утримань (прибуткового податку, зборів (внесків) до соціальних фондів).

Наведемо приклад 1. Працівнику-суміснику підприємства "А" нараховано заробітну плату в розмірі 600 грн. З неї утримано:

прибуткового податку -120 грн;

збору до Пенсійного фонду -12 грн;

внеску до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 3 грн;

внеску до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - 3 грн.

Заробітну плату виплачено 1 вересня 2001 року.

Отже, згідно з нашим прикладом, рядки 3-5 та 7 довідки ф. №2 будуть заповнені, як вказано поруч.

Із наведеного прикладу видно, що в рядку 5 проставляється сума, що виплачується працівникові "на руки". Крім того, на нашу думку, довідку за формою №2 можна подавати тільки після фактичної виплати доходу фізичним особам.

Виходячи зі змісту довідки №2 та Інструкції можна зробити висновок, що підприємство, виплачуючи доходи кілька разів за місяць, довідку за період (місяць) заповнює тільки одну. Автор цієї публікації схиляється до цієї думки з кількох причин.

По-перше, ніде в Інструкції не сказано, що цю довідку слід подавати до податкового органу при кожній виплаті доходу громадянину, якщо їх було кілька протягом місяця (періоду).

По-друге, виходячи з назви рядка 3 "Сума нарахованого доходу (в грн) за місяць (період)" довідки №2 - дохід визначається один раз на місяць (період).

По-третє, це випливає і з визначених в Інструкції термінів подання довідки №2 - не пізніше 20-го числа наступного місяця (ст. 12 Декрету) і не пізніше як через 30 днів (ст. 14 Декрету) після виплати доходів громадянам. Тобто бухгалтер підприємства, скеровуючи до податкового органу довідку №2, укладається в один місяць з підрахунками виплаченого доходу й утриманого прибуткового податку. І, що найголовніше, законодавством не передбачена відповідальність підприємства за те, що, виплачуючи доходи працівнику кілька разів на місяць, при цьому довідка за ф. №2 заповнюється один раз на місяць (період).

Приклад заповнення довідки за ф. №2 (приклад 1)

Крім того, це вигідно і підприємству, і податковому органу. З одного боку, бухгалтеру підприємства менше роботи - довідка подається один раз, а не при кожній виплаті. З іншого боку, податковий орган може точно вести справи щодо кожного працівника і за кожен місяць виплати таких доходів - "Довідка за вересень", "Довідка за жовтень"2.

Розгляньмо приклад 2. Працівнику за договором підряду за вересень було виплачено на руки:

17 вересня 2001 р. - 350 грн, 1 жовтня 2001 р. - 196 грн.

Усього за вересень працівникові було нараховано 700 грн. Із них утримано прибуткового податку -140 грн (20%), сплачено збір до Пенсійного фонду - 14 грн (2%)3. Щодо питання сплати внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на випадок тимчасової втрати працездатності, то працівникам, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, законодавством надано право вирішувати його в добровільному порядку.

За даними цього прикладу рядки 3-7 довідки №2 заповнюють так:

Приклад заповнення довідки за ф. №2 (приклад 2)

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання форми №2

Згідно із Законом України від 04.12.90 р. №509-XII "Про державну податкову службу в Україні", на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, винних у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян (в цьому випадку - довідки №2), накладається адміністративний штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн). Крім того, якщо ті ж дії вчинені особою, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за зазначене правопорушення, адміністративний штраф на таку особу накладається у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).


Примітки:

1 Доходи, отримані не за місцем основної роботи, а саме доходи громадян, отримані ними від підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності не за місцем основної роботи, в тому числі за сумісництвом, за виконання разових та інших робіт, здійснюваних на підставі договорів підряду та інших договорів цивільно-правового характеру, а також доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які поряд з доходами за місцем основної роботи (служби, навчання) отримують доходи від підприємницької діяльності.

2 Є й інша точка зору щодо необхідності подавати довідку ф. №2 при кожній виплаті доходу. Вона викладена у статті Віталія Мосейчука "З кожною виплатою - нову довідку", див. "ДК" №33, рік 2001, с. 11.

3Відповідно до ст. 1 Закону України від 26.06.97 р. №400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua