Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#45'2001: Практична бухгалтерія - Практика << >>

Що говорять податківці про відповідальність бухгалтера

На запитання читачів "ДК" відповідає Олена ЯРОВА, головний податковий інспектор, м. Луганськ

Фізособа-підприємець, який за договором надає підприємству послуги з ведення бухобліку, має право підписувати бухгалтерські документи

Працюю бухгалтером на підприємстві на підставі угоди з надання послуг як суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа. Чи повинен я підписувати від імені підприємства первинні документи, фінансові звіти, форми іншої звітності?

Відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. №88, керівник підприємства своїм наказом затверджує список осіб, які мають право підписувати первинні документи, давати дозвіл на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Законодавством не передбачена заборона фізичній особі - підприємцю, який за договором надає підприємству послуги з ведення бухгалтерського обліку, підписувати такі документи. Отже, якщо ви дали згоду керівнику підприємства на підпис перелічених документів, то зобов'язані підписувати документи там, де стоїть реквізит "підпис бухгалтера (головного бухгалтера)". 

Що стосується фінансової звітності, то в разі ведення бухгалтерського обліку на підприємстві фізичною особою - підприємцем за головного бухгалтера її підписує саме підприємець; форми іншої звітності він підписує, якщо угодою з надання послуг передбачено їх складання підприємцем.

Як правильно прийняти бухгалтерські справи

Під час розмови з керівником підприємства, куди мене прийняли на посаду головного бухгалтера, я дізналася, що бухгалтерський облік на підприємстві попереднім бухгалтером вівся не постійно, тому, мабуть, деяких документів бухгалтерського обліку нема.

Відмовитися від цієї посади я не можу, адже довго шукала роботу сама й скерувала мене на це підприємство служба зайнятості. Порадьте, як правильно прийняти бухгалтерські справи, щоб пізніше не було проблем ні з керівництвом підприємства, ні з податковою службою.

Посада бухгалтера вимагає особливого порядку передачі документів від бухгалтера, що звільняється, до бухгалтера, який приймає справи. Але ви у значно кращій ситуації, ніж гадаєте (це зрозуміло з листа), і ось чому. Згідно із Законом України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження опрацьованих документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), що здійснює керівництво підприємством.

Тобто при звільненні попереднього бухгалтера, у разі якби не було бухгалтера, який приймав би справи, керівник повинен прийняти справи ві д нього сам особисто або своїм наказом доручити це зробити іншому спеціалісту, наприклад фінансовому директору. Як правило, при звільненні бухгалтера на підприємстві створюється комісія з перевірки та реєстрації документів, які є у нього в наявності. За результатами перевірки складається акт інвентаризації, де фіксується результат перевірки й дається повний перелік і опис документів, які були в бухгалтера, що звільняється. Це підтверджується і п. 6 Постанови Ради Міністрів СРСР від 24.01.80 р. №59, згідно з якою "приймання та здача справ при призначенні і звільненні головного бухгалтера оформлюються актом після перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності. У разі необхідності приймання і здача справ головним бухгалтером провадяться за участю представника вищого органу (керівника підприємства)".

У разі встановлення факту відсутності документальних матеріалів керівник повинен прийняти відповідне рішення, з урахуванням п. 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. №88 ("У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення. Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони і державного пожежного нагляду"). До речі, під час такої перевірки не обов'язкова присутність бухгалтера, який звільняється.

Отже, за наявності наказу керівника про прийняття вас на посаду бухгалтера вам необхідно насамперед вимагати акт інвентаризації бухгалтерської документації і самі документи. Звіривши ці два джерела, потрібно скласти службову записку на ім'я керівника підприємства, виклавши в ній стан бухгалтерської документації. Після цього можна сміливо розпочинати роботу й сумлінно виконувати її.

Якщо бухгалтер прийняв документи, які велися його попередниками, за актом приймання-передачі, то відповідальність він може нести лише за їх зберігання, а не ведення

Працюю бухгалтером на підприємстві близько року. Але хочу звільнитися - не влаштовують стосунки з керівником. Керівник не хоче мене звільняти з роботи, погрожуючи, що відповідатиму перед податковою за ведення бухгалтерського і податкового обліку за всі роки роботи підприємства.

Підприємство існує чотири роки і за цей час вже змінилося п'ять бухгалтерів. Чи справді це так, чи повинна я нести відповідальність за роботу всіх моїх попередників, адже перш ніж розпочати роботу, я не приймала бухгалтерську документацію за актом приймання-передачі?

Звичайно, за всіх попередників ви відповідати не повинні. З'ясуємо, за який термін роботи ви можете нести відповідальність.

Згідно з Положенням про головних бухгалтерів, затвердженим Постановою Ради Міністрів СРСР від 24.01.80 р. №59 (діє досі на підставі Закону України від 12.09.91 р. №1543-XII "Про правонаступництво України"), головні бухгалтери призначаються на посаду і звільняються з посади керівниками підприємств. Приймання і здавання справ при призначенні і звільненні головного бухгалтера після перевірки стану бухгалтерського обліку і звітності підприємства оформлюється актом.

Крім того, на підставі Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" можна стверджувати, що бухгалтер, який, перш ніж розпочати роботу, не приймав бухгалтерських документів, які велися попередниками, за актом приймання-передачі, жодної відповідальності за їх ведення не несе. На нашу думку, якщо бухгалтер і прийняв документи, які велися попередниками, за актом приймання-передачі, то відповідальність він повинен нести за їх зберігання, а не ведення.

Адже, згідно із тим же Законом "Про бухгалтерський облікѕ", відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах несе власник підприємства або інша посадова особа (попередній бухгалтер).

Отже, кожен новий бухгалтер несе відповідальність за правопорушення, вчинені в період саме його роботи на підприємстві. Тобто за гріхи попередників ви не можете нести відповідальність, як би керівник цього не хотів. Якщо ви при складанні звітності використали неправдиві й неперевірені дані бухгалтерських документів своїх попередників, то в цьому випадку ви відповідатимете, але лише за порушення, вчинене вами: надання неправдивої інформації.

Тобто якщо попередній головбух занизив податок ще в попередній декларації, то саме він і відповідатиме за свій вчинок. А використання новим бухгалтером даних попередньої декларації в наступних деклараціях - дія цілком правомірна: перевіряти дані попередніх декларацій жоден нормативний документ вас не зобов'язує, тож у цьому разі новому бухгалтеру боятися нічого.

Бухгалтера не можна звільнити з посади за те, що в нього немає вищої освіти

Працюю на підприємстві головним бухгалтером вже п'ять років. Але недавно керівник цього підприємства запропонував мені звільнитися з посади, мотивуючи своє рішення тим, що я не маю вищої освіти. Чи повинен я в цьому випадку звільнятися і чи може з цієї причини звільнити мене з посади керівник підприємства?

Справді, згідно з Положенням про головних бухгалтерів, на посаду головного бухгалтера призначаються особи, які мають вищу фахову освіту. Крім того, відповідно до листа Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. №053-1961, особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, повинна мати вищу освіту відповідного напряму, стаж роботи з фаху не менше двох років. У листі від 30.05.2001 р. №03-3/2478-018-2 Мінпраці України також вважає, що обов'язки бухгалтера суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи може виконувати бухгалтер (із дипломом спеціаліста) з достатнім досвідом самостійного ведення робіт, тобто бухгалтер (із дипломом спеціаліста) I категорії, а виконувати обов'язки бухгалтера фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, може бухгалтер I або II категорії.

На нашу думку, у деяких випадках, за рішенням керівника, на посаду головного бухгалтера може бути призначена особа, яка не має вищої фахової освіти, але має стаж роботи з фаху не менше трьох років. Крім того, законодавством не передбачена відповідальність за те, що головний бухгалтер не має вищої освіти. Кодексом законів про працю також не передбачено звільнення раніше прийнятого працівника, якщо він не має вищої освіти. Але такого працівника все ж можуть звільнити на підставі статті 40 або 41 КЗпП.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua