Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#45'2001: Практична бухгалтерія - Дайджест << >>

Дайджест

Податкова порука

Сергій МАКСУТОВ

"Бухгалтерія" №43/2, с. 22

У підприємства, яке вчасно не сплатило суму податкового зобов'язання, виникає податковий борг. А він, як відомо, тягне за собою накладення штрафу та нарахування пені. Автор статті радить у ситуації, коли сплатити податковий борг найближчим часом неможливо, укласти договір податкової поруки. Згідно з цим договором, банк-поручитель зобов'язується перед податковим органом відповідати за належне виконання платником податків зобов'язань із погашення його податкового боргу (ст.8 Закону України від 21.12. 2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами").

Укладення такого договору є навіть вигідним для платника податків. У разі якщо платник податків не сплачує суму податкового зобов'язання протягом граничних строків, визначених Законом №2181, то, відповідно до пп. 17.1.7 ст. 17 цього Закону, він зобов'язаний сплатити штраф у розмірі від 10 до 50 відсотків суми податкового зобов'язання (залежно від терміну затримки).

Крім того, на суму податкового боргу (включаючи штрафні санкції) нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річної облікової ставки НБУ за кожен календарний день прострочення.

Припустімо, підприємство сплатило борг на 29-й день. У такому разі штраф і пеня становитимуть 11,43% від суми боргу (10% + пеня (1,2 х 15% х 29 днів : 365 днів = 11,43%).

Укладаючи договір податкової поруки, банк встановлює плату за свої послуги (розмір плати коливатиметься на рівні середніх ставок за кредитами). Наприклад, ставка за договором поруки становить 40% річних. Витрати підприємства за договором поруки на 29-й день становитимуть 3,18% від суми договору (40% х 29 днів : 365 днів).

Крім цього, суму відсотків за договором поруки цілком можна віднести на валові витрати (згідно зі ст.5 Закону про оподаткування прибутку підприємств.


Навчання за рахунок підприємства: граніт науки на тлі податків

Олександр КАРАСЬ

"Все про бухгалтерський облік" №97, с. 3

Згідно з пп. 5.4.2 ст. 5 Закону про оподаткування прибутку підприємств, до валових витрат відносяться:

"Витрати платника податку, пов'язані з професійною підготовкою або перепідготовкою за профілем такого платника податку фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, в українських закладах освіти, за винятком фізичних осіб, пов'язаних з таким платником податку".

Отже, валові витрати, пов'язані з оплатою навчання працівника, виникають за таких трьох умов: працівник навчається в українському закладі; програма навчання відповідає профілю підприємства; особа, яка навчається, перебуває у трудових відносинах з платником податку.

Такі витрати можна віднести до валових лише в розмірі до 2 відсотків фонду оплати праці звітного періоду (постанова КМУ від 24.12.97 р. №146).

Якщо працівник навчається без відриву від виробництва, він має право на додаткові оплачувані відпустки (ст. 13 - 15 Закону України "Про відпустки"), оплату проїзду до місця навчання і назад (ст. 219 Кодексу законів про працю).

Додаткові оплачувані відпустки можуть надаватись працівникам лише на підставі довідки-виклику на сесію та письмової заяви працівника про надання такої відпустки. "Зайві" дні вважатимуться наданими за рахунок підприємства.

Працівники, скеровані на навчання з відривом від виробництва, мають право на збереження середньої заробітної плати за весь період навчання, оплату проїзду і добових за час у дорозі (постанова КМУ від 28.06.97 р. №695).

Скеровуючи працівника на навчання, підприємство оформлює з вищим навчальним закладом договір. У ньому має бути обумовлений освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, узгоджена програма навчання з профілем діяльності підприємства, а також зазначені причини, через які цей договір може бути розірваний.


Продаж сукупних валових активів підприємства або його частини

Т. ОНИЩЕНКО

"Податки і бухгалтерський облік" №84, с. 40

Ситуація: одне підприємство вирішило продати частину своїх активів іншому. Продавцю варто пам'ятати про такі два важливі моменти: перший - податкові зобов'язання з ПДВ за такими операціями не виникають; другий - необхідно провести коригування податкового кредиту.

Чому не виникають зобов'язання з ПДВ

Згідно зі ст. 3 Закону про ПДВ, "не є об'єктом оподаткування операції з: ...продажу за компенсацію сукупних валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку. Під продажем сукупних валових активів слід розуміти продаж підприємства як окремого об'єкта підприємництва або включення валових активів підприємства або його частини до складу активів іншого підприємства".

Таким чином, продаж частини підприємства не є об'єктом обкладення ПДВ. Але лише в разі якщо така операція проводиться між платниками ПДВ і в договорі передбачено компенсацію вартості частини підприємства.

Чому коригується податковий кредит

Якщо продаж частини сукупних валових активів підприємства (необоротних і оборотних) не є об'єктом обкладення ПДВ, виникає логічне запитання: що робити з податковим кредитом?

Згідно зі ст. 7 Закону про ПДВ, "у разі якщо платник податку здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), які ...не є об'єктом оподаткування,.. суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, відносяться відповідно до складу валових витрат виробництва (обігу) та на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів і до податкового кредиту не включаються".

Таким чином, за виробничими запасами, які продаються підприємством у складі сукупних валових активів підприємства, податковий кредит з ПДВ потрібно відкоригувати й включити до складу валових витрат.


Книгосховище

Документы делового общения *

Автор: Рогожин М. Ю.

Обсяг: 208 с.

Рік видання: 2001

Вартість: 9.00 грн (1.69 USD)

Де придбати: http://shoop.bambook.com.ua

Що таке ділове спілкування? Які основні вимоги до написання і оформлення ділових листів, внутрішніх службових документів? Ці та інші питання висвітлено в книзі.

Крім того, велику увагу приділено питанням правильного складання особових характеристик та резюме, службових записок, документальному оформленню доручень та виписок з документів. Окремий розділ присвячений візитним карткам.

У книзі розкриваються також деякі технологічні особливості роботи з документацією (виготовлення та знищення документів; робота з документами конфіденційного характеру, бланками суворої звітності тощо).

Стисло: багато керівників, бухгалтерів, інших працівників підприємств щодня змушені мати справу з великою кількістю різноманітної документації, яку потрібно правильно заповнити, оформити й зберегти. Ця книга має за мету трохи полегшити цю рутинну роботу.

*Книга видана російською мовою.


Енциклопедія бухгалтерських проведень

Видавець: ЗАТ "Холдингова компанія "Бліц-Інформ"

Обсяг: 225 с.

Де придбати: тел: (044) 251-81-45

Збірник охоплює різні сфери діяльності підприємств та організацій. Наприклад, облік операцій з переробки давальницької сировини; особливості здійснення посередницьких та бартерних операцій; облік фінансової та оперативної оренди тощо.

Числові приклади та схеми бухгалтерських проведень відображають операції з розрахунків між підприємством та його працівниками (оплата праці, надання путівок, застосування на підприємстві пластикових карток); формування статутного капіталу; забезпечення гарантійного обслуговування; облік бракованої продукції; здійснення витрат на придбання книг, видань та брошур, пов'язаних з господарською діяльністю.

Стисло: збірник містить велику кількість числових прикладів типових господарських операцій на основі діючих нормативно-правових документів.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua