Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#45'2001: Практична бухгалтерія - Що нового? << >>

Що нового?

Коротко

  • Комітет ВР з питань фінансів і банківської діяльності листом від 17.10. 2001 р. №06-10/599 повідомляє, що ДПА затвердила і скерувала на реєстрацію до Мін'юсту Порядок розстрочення і відстрочення податкових зобов'язань. До суми, яка може бути розстрочена (відстрочена), входять пеня і санкції. Розстрочення сум штрафних санкцій надається під відсотки. (Буде надруковано в наступному числі "Документів для роботи").

  • КМУ постановою від 26.10.2001 р. №1426 вніс зміни до низки постанов стосовно стягування платежів за спецвикористання природних ресурсів. При платі за геологорозвідувальні роботи сплачуються авансові збори до 20-го числа третього місяця звітного періоду і до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом. Остаточний розрахунок плати за забруднення навколишнього середовища подається протягом 40 днів від дня закінчення календарного року.

  • Держкомпідприємництво рішенням від 10.04.2001 р. №17-112/04 припинило дію наказу Держдепартаменту Мінтрансу від 01.02. 2001 р. №9 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування госпдіяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автотранспортом".

  • ВР ухвалила Закон від 04.10.2001 р. №2761-III "Про внесення змін до ЗУ "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", який набирає чинності з 01.01.2002 р. До операцій з ДС у ЗЕД належать операції, у яких сировина замовника становить не менше 20% загальної вартості готової продукції. Ввізне мито, податки і збори (крім митних зборів) український виконавець сплачує шляхом видачі простого векселя органу податкової служби. Готова продукція, що виготовлена з ДС і вивозиться з України, не підлягає обкладенню вивізним митом, не підпадає під режим ліцензування і квотування. Закон буде надруковано у жовтневих "Документах за місяць".


Новини

З 31 жовтня послуги через касу підприємства можна оплачувати без застосування РРО

Закон України від 04.10.2001 р. №2746-III "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

Уже немає потреби застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) в касі підприємства при наданні послуг (необхідно оформляти лише прибуткові касові ордери). Щоправда, це нововведення не поширюється на підприємства торгівлі та громадського харчування. Суттєво полегшиться життя для транспортних підприємств, навчальних закладів, підприємств-орендодавців тощо. Дозволено реалізовувати пиво на розлив без застосування РРО, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій фізичним особам - платникам єдиного та фіксованого прибуткового податку, а також тим, хто придбав спеціальний торговий патент.

Продавці державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України, вже не повинні вести книги обліку розрахункових операцій. Без РРО та розрахункових книжок тепер можна реалізовувати журнали, газети, поштові листівки, конверти в кіосках, з лотків та з розносок, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків виручки. Без РРО та розрахункових книжок можна також продавати квас, молоко, воду, живу рибу з автоцистерн, бочок і бідонів. Цей Закон набрав чинності 31 жовтня 2001 року.

"ДК"


При виникненні податкового боргу перед контролюючими органами (але не податківцями) є додаткові 10 днів на його сплату, протягом яких не продадуть ваші активи

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 р. №1387 "Про затвердження Порядку надсилання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов'язання за рішенням суду (господарського суду) від інших контролюючих органів"

Визначено порядок надсилання подань від інших контролюючих органів до податкового органу щодо сплати узгодженого податкового боргу. Подання виконують роль заготовки для оформлення податковим органом податкової вимоги, але, на відміну від податкових вимог, подання для формування другої податкової вимоги надсилається до податкового органу на 40-й календарний день з дати надіслання першого подання, а не раніше 30-го календарного дня, як для другої податкової вимоги.

Тобто при виникненні податкового боргу, який підконтрольний контролюючим органам (але не податковим), є додаткові 10 днів, які гарантують, що не буде продано активи, які перебувають у податковій заставі, або не буде стягнуто кошти з рахунка платника податків, адже з 1 січня 2002 року за статтею 10 Закону стягнення коштів та продаж інших активів платника податків може відбутися не раніше тридцятого календарного дня з моменту надіслання йому другої податкової вимоги.

"Документи для роботи"


Оновлено форми податкових вимог. Податковий борг вимірюється з точністю до копійки

Наказ ДПА України від 08.10.2001 р. №401 "Про внесення змін та доповнень до Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків"

Наказом уточнено поняття консолідованого боргу. Якщо раніше ним вважався борг, визначений у першій податковій вимозі, збільшений на суму нового податкового боргу, що виник до виставлення другої податкової вимоги, то тепер зроблено уточнення, що сума консолідованого боргу зменшується на суму фактично погашеного податкового боргу за період до надіслання першої податкової вимоги.

Наказом визначено дії податківців у випадку, коли їм не вдалося вручити податкові вимоги через незнаходження фактичного місцезнаходження (місця проживання) платників податків. Як і раніше, податкові вимоги розміщуються на дошці оголошень у податкових, але тепер працівник податкового органу в триденний термін здійснює розшук платника податків, про результат якого складає акт, що потраплятиме до підрозділу податкової міліції, який уже власними силами розшукуватиме керівників та засновників підприємств і притягуватиме їх до відповідальності за ухилення від сплати податків.

Наказом викладено в новій редакції власне форми податкових вимог. Зміни суто косметичні. Слово "адреса проживання платника податків" замінено на "місце проживання платника податків". Податковий борг у вимогах тепер зазначається з точністю до копійки.

"Документи для роботи"


Збільшено розмір штрафів за несплату податку на землю та фіксованого сільськогосподарського податку у п'ять і більше разів

Лист ДПАУ від 24.09.2001 р. №12760/7/23-3317 "Про окремі питання застосування штрафних санкцій за підсумками документальних перевірок"

На підставі листа Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 02.04.2001 р. №06-10/187 "Про встановлення форм або методів обов'язкової податкової звітності" (див. "Документи для роботи" №32/2001) базовим податковим (звітним) періодом для платників плати (податку) за землю і фіксованого сільськогосподарського податку визначено календарний місяць. Водночас за цими податками визначено річний термін подання розрахунку. ДПА України використала висновок Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності і збільшила розмір штрафних санкцій при донарахуванні податкового зобов'язання за платою (податком) за землю і фіксованим сільськогосподарським податком. ДПА України пропонує штрафувати за кожний місяць (а не рік) виявленої недоплати по 5 відсотків від донарахованої суми, але не більше 25 відсотків та не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн).

"Документи для роботи"


У 2001 році власні надходження бюджетних установ не обкладаються податком на прибуток у разі, якщо вони передбачені кошторисом

Наказ ДПА України від 11.10.2001 р. №409 "Про порядок оподаткування власних надходжень бюджетних установ і організацій у 2000 - 2001 роках"

Затверджено четверте податкове роз'яснення. У 2000 році власні надходження бюджетних установ, у тому числі й доходи від надання в оренду приміщень, вважалися доходом від проведення госпрозрахункової діяльності і після обкладення податком на прибуток зараховувалися до спеціального фонду Державного бюджету України. У 2001 році жодного обкладення податком на прибуток власних надходжень бюджетних установ немає. Добре, що хоч це офіційно визнано наприкінці 2001 року, але всі надходження треба передбачити в кошторисі. Отже, стає вигідним штучно збільшувати надходження про всяк випадок. Водночас з аналізу роз'яснення випливає, що в 2000 році з бюджетних установ податок на прибуток стягувався зайво...

"Документи для роботи"

Підготував Віталій МОСЕЙЧУК

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua