Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#45'2001: Практична бухгалтерія - Почуття обов'язку << >>

Оновіть ліміт каси!

Скасовано щорічний порядок перегляду лімітів каси. Відтепер вони встановлюються не на рік, а на весь період договору з банком до змін за ініціативою клієнта або банку

Віталій МОСЕЙЧУК


Постановою Правління Національного банку України1 скасовано щорічне подання до 1 березня заявки-розрахунку на встановлення ліміту каси. Якщо раніше для встановлення ліміту каси підприємства подавали щороку до 1 березня заявки-розрахунки на визначення ліміту каси в двох примірниках, то тепер таку щорічну процедуру скасовано й заявка-розрахунок на встановлення ліміту каси подається при укладанні угод на розрахунково-касове обслуговування і є його невід'ємним додатком. Водночас у разі потреби ліміт може переглядатися.

Тепер ліміт каси можна отримати раз на кілька років. Відповідно в разі неподання підприємством до 1 березня заявки-розрахунку установа банку не встановлює йому ліміт каси в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, адже тепер всі підприємства, які укладатимуть договори на розрахунково-касове обслуговування, матимуть ліміти каси, і ліміт у 17 грн отримати буде дуже важко (звісно, якщо не хотіти цього). У Листі НБУ від 04.10.2001 р. №11-111/1572-5984 "Про зміни в порядку встановлення лімітів каси", який ми наводимо, йдеться про те, що попередні ліміти каси підприємств (якщо немає нової заявки-додатку до договору) діятимуть до 1 січня 2002 року.

Таким чином, підприємствам треба поспішити, адже за попереднім порядком заявки на ліміт каси подавалися б до 1 березня 2002 року, тобто через нововведення термін подання заявок скорочено аж на два місяці. У той же час, якщо звернення про новий ліміт каси не надійде до 1 січня 2002 року, на думку НБУ, діятиме попередній ліміт каси, хоча Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України це не передбачено.

Більше того, в такому разі з 1 січня 2002 року гарантовано можна потрапити під санкції податківців за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день відповідно до Указу Президента України2, адже ліміту каси на 2002 рік для підприємства не було встановлено жодним документом (точніше, він буде дорівнювати 0 грн, за попереднім порядком це були хоч якісь 17 грн), адже попередня заявка-розрахунок діятиме лише до 31 грудня 2001 року включно. Отже, варто поспішити подати нову заявку-розрахунок до свого банку і почуватися впевнено.

Постановою також оновлено форму заявки-розрахунку для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки: графам 2, 3, 4 щодо фактичного обсягу операцій за три місяці минулого року, в яких був найбільший обсяг касових операцій, надано назви: "головна каса підприємства", "каси відокремлених підрозділів" та "всього" (відповідно).

Нагадаємо, що з 1 вересня 2001 року підприємства (підприємці) здають готівкову виручку у денні та вечірні каси установ банків самостійно не лише через інкасаторів Національного банку або установ комерційних банків, підприємства поштового зв'язку для переказу на поточні рахунки в установах банків, а й через Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ України. При цьому якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то воно може в ці дні не здавати в установлені строки готівкову виручку до кас установ банків, але проводити внутрішню інкасацію з кас РРО до каси підприємства слід щодня (за винятком вихідних та святкових днів). Також готівку можна здавати на поточний рахунок у будь-якому банку.


Примітки:

1 Постанова Правління НБУ від 01.08.2001 р. №312 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" (див. "Документи для роботи", №37/2001).

2Указ Президента України від 12.06.95 р. №436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки".


Про зміни у порядку встановлення лімітів каси

Лист НБУ від 04.10.2001 р. №11-111/1572-5984

У зв'язку із запитами, які надходять до Національного банку України щодо застосування окремих положень нещодавно затверджених постановою Правління Національного банку від 01.08.2001 р. №312 Змін до Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України (далі - Зміни), які набрали чинності з 1 вересня 2001 року, роз'яснюємо таке.

Зазначеним документом внесено принципові зміни до порядку встановлення та перегляду підприємствам - клієнтам банків лімітів залишку готівки в касі (далі - ліміт каси). Так, скасовується щорічний порядок перегляду лімітів каси, які відтепер установлюватимуться підприємствам - юридичним особам, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті та мають поточні рахунки в установах банків, не на рік, а на період дії договору на розрахунково-касове обслуговування до їх перегляду з ініціативи підприємства або банку.

Підприємствам - юридичним особам, до складу яких входять відокремлені підрозділи, та органам Державного казначейства, які обслуговують організації та установи, банк установлює загальний ліміт каси з урахуванням касових оборотів за цими підрозділами.

Відповідальність за достовірність даних у заявці-розрахунку даним касової книги та бухгалтерського обліку несе підприємство. Установа банку, що затверджує ліміт каси, при виникненні сумнівів щодо розміру касових оборотів може вимагати від підприємства необхідні обгрунтовуючі документи. При встановленні (перегляді) ліміту каси дані про касові обороти підприємством надаються за три будь-які місяці (з останніх дванадцяти, що передують установленню (перегляду) ліміту), у яких був найбільший обсяг касових операцій, а для новоствореного підприємства - виходячи із прогнозних розрахунків касових операцій на перші три місяці роботи.

Ліміти каси підприємств, установлені установами банків до 1 вересня 2001 року, тобто до набрання чинності Змін, діють до 1 січня 2002 року. До цього терміну підприємства мають звернутися на власний розсуд до будь-якої установи банку, де відкриті їх поточні рахунки, з поданням у двох примірниках заявки-розрахунку на встановлення загального ліміту каси та укласти з банком додаткову угоду до діючого договору на розрахунково-касове обслуговування, у якій має зазначатися умова щодо розміру встановленого ліміту каси. При цьому вищезгадана заявка-розрахунок є невід'ємною частиною зазначеного договору.

При незверненні підприємства до зазначеної дати для встановлення нового ліміту каси продовжує діяти раніше встановлений установою банку ліміт каси, у тому числі і самостійно встановлений банком у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн).

Аналогічні додаткові угоди укладаються підприємством й з іншими установами банків, де відкриті його поточні рахунки, яким надається копія заявки-розрахунку, оформлена в установленому порядку підписами посадових осіб, що затвердили ліміт каси, та печаткою банку.

Враховуючи те, що підприємства й організації, які обслуговуються органом Державного казначейства, а також відокремлені підрозділи підприємств - юридичних осіб отримують повідомлення про встановлений їм ліміт каси від органів Державного казначейства і своїх головних підприємств, такі підрозділи не подають до установ банків копії наказів (розпоряджень) з установленим лімітом каси для внесення його розміру до договору на розрахунково-касове обслуговування.

Заступник голови Я. СОЛТИС

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua