Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#47'2001: Практична бухгалтерія - Податковий облік << >>

А формула ж неправильна

Точку зору автора попередньої статті не поділяють фахівці АФ "Дебет-Кредит Консалтинг"

Степан РЕВИЧ,
фінансовий директор АФ "Дебет-Кредит Консалтинг"


Як стверджує автор, умовою застосування фінансових санкцій до платника ПДВ є саме факт отримання бюджетного відшкодування. Лише в такому разі він нестиме відповідальність згідно зі ст. 17 Закону №2181-ІІІ (підпункт 17.1.3 пункту 17.1), а на посадових осіб платника буде накладено адмінштрафи згідно з пунктом 11 ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні". Підставою є наведене автором рівняння: "завищення бюджетного відшкодування з ПДВ = заниження податкових зобов'язань".

На думку фахівців АФ "Дебет-Кредит Консалтинг", завищення бюджетного відшкодування не є заниженням податкового зобов'язання. Це випливає з визначення податкового зобов'язання.

Відповідно до пункту 1.2 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України.

При завищенні бюджетного відшкодування (навіть при його фактичному одержанні) не відбувається заниження податкового зобов'язання, тому що в такому разі у платника податкове зобов'язання взагалі відсутнє. А штрафні санкції, відповідно до підпункту 17.1.3 Закону №2181, можуть бути застосовані до платника податків лише у разі, якщо контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов'язання. Що теж є неможливим у випадку завищення бюджетного (експортного) відшкодування.

Розгляньмо два приклади.

Приклад 1. Платником податків у поданій податковій декларації заявлене бюджетне відшкодування на суму 10000 грн. За наслідками перевірки встановлено, що це відшкодування завищене на 5000 грн. Як бачимо, у платника взагалі відсутнє податкове зобов'язання (тобто зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів) як на момент подання декларації, так і за наслідками перевірки.

Таким чином, враховуючи, що у випадку завищення бюджетного (експортного) відшкодування не виникає заниження податкового зобов'язання, до підприємства не можуть бути застосовані штрафні санкції, передбачені підпунктом 17.1.3 Закону №2181.

Звичайно, інша ситуація виникає у разі, якщо платник не завищує бюджетне (експортне) відшкодування, а взагалі неправомірно його декларує.

Приклад 2. Платником податків у поданій податковій декларації заявлене бюджетне відшкодування на суму 6000 грн. За наслідками перевірки встановлено, що це відшкодування задеклароване внаслідок неправомірного завищення суми податкового кредиту на 10000 грн. Тим самим платник податків занизив податкове зобов'язання на 4000 грн. У такому випадку до платника можуть застосовуватися штрафні санкції, передбачені підпунктом 17.1.3 Закону №2181.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua