Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#47'2001: Практична бухгалтерія - Дайджест << >>

Дайджест

Продаж товарів на виплат: проблеми обліку

Олена САМАРЧЕНКО

"Бухгалтерія" №45/1, с. 42

Основне правило торгівлі у розстрочку - передача товару в розпорядження покупця відбувається в момент здійснення першого внеску, а право власності переходить тільки після остаточного розрахунку. Тобто момент передачі товару і виникнення права власності на нього розірвані в часі. Саме тому виникають проблеми з відображенням у податковому обліку валових доходів (ВД) та податкових зобов'язань з ПДВ (ПЗ).

Як зазначає автор, з цього приводу є дві думки.

Перша. Збільшення ВД та ПЗ відбувається у момент передачі товару покупцеві на повну вартість товару.

У пп. 11.3.1 Закону про оподаткування прибутку та пп. 7.3.1 Закону про ПДВ зазначається, що датою збільшення ВД та ПЗ вважається "дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг)..., у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку... або дата відвантаження товарів....".

Можна зробити такий висновок: якщо має місце передача товарів, значить, мають місце ВД та ПЗ. Звичайно, для продавця такий варіант не дуже прийнятний.

Друга. ВД та ПЗ виникають у міру надходження коштів від покупця.

Відомо, що ВД та ПЗ з ПДВ є результатом продажу товарів, а він, своєю чергою, передбачає перехід права власності на товар. Оскільки покупець набуває право власності на товар поступово (сплачує вартість товару частинами), то, відповідно, ПЗ та ВД повинні виникати також поступово - на кожному етапі надходження коштів. Цей варіант, на думку автора, дуже сміливий і потребуватиме відстоювання у суді.


Проблеми відображення у фінансовій звітності показника прибутку на акцію

Тетяна МОМОТ

"Податки і бухгалтерський облік" №89, с. 39

П(С)БО 24, прийняте у липні цього року, змусило бухгалтерів розраховувати показники чистого прибутку (збитку) і скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію. Їх необхідно подавати як у річній, так і в проміжній фінансовій звітності.

Звичайно, такі показники потрібні для акціонерів та інвесторів, адже дають змогу порівняти прибутковість того чи іншого підприємства. Приклад: одне підприємство почало роботу в січні і до кінця першого кварталу заробило 300000 грн на 100000 акціонерів. Показник прибутковості у нього становить 3 грн на акцію (300000 : 100000).

Друге почало працювати у березні і за місяць заробило 100000 грн на 100000 акціонерів. Якщо при розрахунку прибутковості акцій застосовувати показник кількості акцій на звітну дату, то прибуток становитиме 1 грн на акцію. Проте два підприємства працювали однаково ефективно. Просто друге почало працювати лише у березні. У цьому випадку треба застосувати метод середньорічної кількості акцій через зважений коефіцієнт. Зважений коефіцієнт становитиме 1/3 (30 днів : 90 днів), звідси - середньоквартальна кількість акцій - 333 (100000 х 1/3), отже, показник прибутковості на одну акцію становитиме 3 грн (100000 : 333). Таким чином, акції обох підприємств однаково прибуткові.

Проте привабливий для інвесторів показник прибутковості акцій має свої недоліки.

По-перше, він не враховує можливості підприємства, завдяки яким було досягнуто прибутку. Адже одна і та ж сума може бути великим досягненням для малої фірми і ганьбою для великого промислового підприємства.

По-друге, підприємство може викупити власні акції (тим самим зменшивши їх кількість в обігу) і таким чином досягти високої прибутковості акцій.

По-третє, за однаково ефективної роботі й однакових фінансових результатів підприємств показники прибутковості акцій можуть бути різними, оскільки ціна акцій одного підприємства може бути набагато вищою за ціну акцій іншого.


Відповідальність за помилки в обчисленні сум плати за землю та фіксованого сільгоспподатку

Юрій ЛАПШИН, Ольга САХНЕНКО

"Вісник податкової служби", №41, с. 15

Недоплата податку та невчасна його сплата - поняття співзвучні, проте зовсім різні. Тому й штрафні санкції в першому і другому випадку істотно різнитимуться.

Несвоєчасно сплачена сума податку має місце, коли прострочені граничні терміни, визначені для сплати податкового зобов'язання, згідно з Законом №2181. А от недоплата виникає в момент подання неправильно складеного розрахунку і виявляється згодом або під час перевірки, або самостійно платником податку.

Розгляньмо на прикладі, як правильно повинні штрафувати податківці при виявленні недоплат.

Задекларована сума податкового зобов'язання із земельного податку за 2000 рік у поданому розрахунку становить 2000 грн. За наслідками документальної перевірки, проведеної у жовтні 2001 року, податківцями було визначено зобов'язання з земельного податку у розмірі 3000 грн.

За 2001 рік зазначена в розрахунку сума земельного податку становить 2880 грн, а визначена податковим органом за наслідками перевірки - 3000 грн.

Штрафні санкції такі.

За 2000 рік нараховано штраф:

1000 грн (недоплата) х 0,05% х 22 (кількість місяців - 12 у 2000 р., 10 - у 2001 р.) = 1100 грн. Хоча 1100 грн більше від 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі - н.м.д.г.), однак це більше ніж 25% від суми недоплати (250 грн).

Тому сума штрафу за 2000 р. становитиме 250 грн.

За 2001 рік нараховано штраф:

120 грн (недоплата) х 0,05% х 10 (кількість місяців у 2001 році) = 60 грн.

Хоча 60 грн "вписуються в рамки" 25% бар'єра, проте це менше від 10 н.м.д. г.

Тому сума штрафу за 2001 рік становитиме 170 грн.


Книгосховище

Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях*

Автор: Н. М. Грабова

Обсяг: 624 с.

Рік видання: 2001

Вартість: 20,80 грн ($3,90)

Де придбати: http://shoop.bambook.com.ua

Посібник складається з двох розділів: "Теоретичні основи бухгалтерського обліку" та "Бухгалтерський облік на виробничих та промислових підприємствах".

Перший розкриває теоретичний зміст основних категорій та принципів організації бухгалтерського обліку. Другий містить питання методики і техніки бухгалтерського і податкового обліку відповідно до чинного законодавства і нормативно-правових актів в галузі обліку, звітності та оподаткування.

Стисло: в посібнику викладені актуальні питання організації і ведення бухгалтерського обліку основних господарських операцій торговельних та виробничих підприємств та організацій, які відповідають вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку.

* Книга видана російською мовою.


Операція "и" або ліквідація підприємства. Спецвипуск

Видавець: ВД "Фактор"

Обсяг: 48 с.

Де придбати: ВД "Фактор", регіональні представники

тел: (0572) 19-41-14, 19-41-15

Цитата: "Ліквідація підприємства є однією з форм припинення юридичної особи. На відміну від реорганізації підприємства, при ліквідації відбувається припинення не тільки самої юридичної особи, а й її прав і обов'язків.

Зрозуміло, що підприємство не ліквідується саме собою і без якихось на те причин, тому необхідно розібратися, хто ж приймає рішення про ліквідацію підприємства і які причини можуть служити підставами для цього".

Стисло: тим читачам, які ще не розібрались з нюансами ліквідації підприємства на сторінках "Дебету-Кредиту" (див. №45, №46), радимо скористатися цим спецвипуском; усім іншим закріпити знання просто не завадить.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua